Máte dotaz? Zkontrolujte prosím všechny níže uvedené otázky. Můžete také použít vyhledávání vpravo nahoře. Pokud nenaleznete řešení Vašeho problému, zadejte dotaz do formuláře:

Dobrý den, prosím o odpověď, jaké jsou požadavky na zřízení pracoviště optometrie – posuzují se tyto prostory dle vyhl. č.92/2012 Sb. část I. písm. A odst. 3 – t.j. jako ordinace lékařů a pracoviště dalších zdravotnických pracovníků ( plocha -13 m2)? Děkuji M.

18. 10. 2018 · Komentáře 

Dobrý den, pracuji jako veterinární technik a ráda bych absolvovala vzdělávací kurz pro sterilizaci. Prosím o informaci, zda něco takového existuje. Pokud ano, na koho se mám obrátit. Děkuji Sůrová P.

15. 10. 2018 · Komentáře 

Dobrý den, ráda bych se zeptala, jestli je povoleno v nemocnici používat domácnostní pračku, např. na praní pomůcek (př. hračky, bezpečnostní kurty, polohovací pomůcky,…) – vyhláška mluví o praní v provozovnách s uzpůsobeným režimem pouze u prádla. Pokud ano, jaké nastavit hygienická opatření? Děkuji za odpověď, RP

1. 10. 2018 · Komentáře 

Dobrý den, je nějaké doporučení pro dezinfekci úhlových násadců používaných ve stomatologii? Dle návodu výrobce nelze většinu těchto úhlových násadců sterilizovat ani dezinfikovat ponorem. Nezbývá tedy nic jiného než otěr ubrouskem nebo postřiková dezinfekce. jaký je nejlepší postup? A jak by se mělo správně postupovat pokud stomatolog pomocí úhlového násadce ošetřuje pacienta s HIV, HBV a HAV?

30. 08. 2018 · Komentáře 

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, kdo je oprávněn provádět vyhodnocení „Self-contained“ biologických indikátorů. Myšleno kultivaci, kde jde vlastně o změnu barvy kultivačního média. Může ji provádět mikrobiologická laboratoř daného zdravotnického zařízení, kde byly testy exponovány? Předem děkuji za odpověď.

21. 08. 2018 · Komentáře 

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, jak postupovat při balení ZP obálkovou metodou, abych měla expiraci materiálu 3 měsíce?. Pokud použiji 2 plachty textilie, nahradím tím klasický dvojitý obal papír-folie? Jaké textilie lze na zabalení použít? Lze jakékoliv netkané textilie, které se používají do kontejnerů? Mnohokrát děkuji. P.K.

20. 07. 2018 · Komentáře 

Dobrý den, prosím laskavě o vyjasnění pojmů u následující části vyhlášky – IV.IX. Kontrola účinnosti sterilizačních přístrojů, bod 2 a – Frekvence použití biologických indikátorů: bod 3. jedenkrát za měsíc – u sterilizátorů, které jsou umístěny na odděleních centrální sterilizace či sterilizačních centrech, operačních sálech, operačním traktu a na pracovištích, která sterilizují materiál pro jiná pracoviště. Zajímá mne, co je konkrétně myšleno jiným pracovištěm. Ordinaci sdílím s kolegou, který je zároveň majitelem autoklávu a ten mi přístroj promajímá za účelem sterilizace mých nástrojů. Přístroj tedy využíváme oba na jednom pracovišti. Příslušná HS trvá na tom, že jsem “jiné pracoviště”, i když jsem na pracovišti stejném a požaduje kontrolu sterilizátoru každý měsíc. Ovšem v mém předchozím působišti, při stejném sdílení autoklávu v jednom místě, kdy byl majitelem kolega, jiná místně příslušná HS nic podobného nevyžadovala a shledala dostačující kontroly podle ostatních bodů. Prosím o objasnění. Děkuji

17. 07. 2018 · 1 komentář 

Dobrý den, prosím o informaci zda je vhodné používat sterilizátor UV-C Blue v kosmetické provozovně a jakým způsobem se provádí kontrolní testy. Děkuji

29. 06. 2018 · Komentáře 

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda se musí v zubní ordinaci vysterilizované nástroje (kleště, pátradla, zrcátka) vyndávat sterilně z kazety nebo kontejneru podávkami, když dutina ústní není sterilní. děkuji

26. 06. 2018 · Komentáře 

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zdali AKUTOL patří mezi hemostyptika?

15. 06. 2018 · Komentáře 

Dobrý den, můžete mi prosím poradit, zdali může obsluhovat a vyhodnocovat testy u autoklávu i sanitář bez dohledu všeobecné sestry ? Děkuji za odpověď

14. 06. 2018 · 2 komentáře 

Dobrý den, poraďte mi, prosím. Jestliže sterilizuji síto s nástroji v kontejneru, zda je možné zabalit ho do plátěné roušky, a nebo se musí použít poze rouška ,,papírová ke sterizaci určená“ ? A ještě jeden dotaz: Musí být v kontejnerech víka dvojitá – to znamená 1.víko děravé s filtrem 2.víko plné, nebo se může zabalit síto do papíru a použít víko děravé s filtrem.

11. 06. 2018 · Komentáře 

mohu poprosit o informaci, jak sterilizovat flexibilní cystoskopy a bronchoskopy než jen vyšším stupněm desinfekce, i když výrobce se přiklání pouze k tomuto postupu, nicméně chystanou změnou legislativy má být tato forma desinfekce nedostatečná, tedy zakázaná. Předem děkuji.

11. 06. 2018 · Komentáře 

Dobrý den, ráda bych se zeptala, co bylo podkladem pro tabulku parametrů sterilizace sytou vodní parou v bodě 6.1.1. vyhlášky č. 306/2012 Sb. Vychází uvedené hodnoty z nějaké evropské normy, případně z nějakých studií? Předem děkuji za odpověď.

11. 06. 2018 · 1 komentář 

Dobrý den, na našem op. sále s přísálovou sterilizací používáme autokláv Unisteri a Statim 5000 a Statim 5000 G. Chtěla bych se zeptat, jestli je sterilizace ve Statimu rovnocenná jako v Unisteri. Jestli je možné po infekčním pacientovi ( MRSA, HIV ) sterilizovat nástroje ve Statimu ( program duté balené S 134/10 ) a ihned znovu použít nebo se musí zabalit a dát do autoklávu ( 121/20 ). Názory se na našem pracovišti různí. Mě učili, že Statim nevytváří vakuum, proto steriliizace není tak účinná jako v autoklávu. Prosím o odpověď, jak postupovat u infekčního pacienta. Děkuji

29. 05. 2018 · Komentáře 

Dobrý den,ráda bych se zeptala,jak je to s kompetencemi a možnostmi u zdravotnických asistentů ( pratických sester) ,kteří v Brně úspěšně dokončili certifikovaný kurz “ METODY STERILIZACE A DEZINFEKCE,ZPUSOBY JEJICH KONTROLY“ na NCO-NZO, včetně splněné praxe, pracuji pro Olomouckou nemocnici již 7 rokem a nemohu zde sloužit sama jedinou službu. Denní/noční. Stále musím mít k sobě všeobecnou sestru. Předem děkuji za odpověď

16. 05. 2018 · Komentáře 

Dobrý den,prosím o odkaz, kde najdu hygienické normy pro denní stacionář k aplikaci cytostatik a aplikace transfuzí. Normy pro místnosti pacientů (počet WC…) i pro zázemí personálu (hygienická smyčka…).

14. 05. 2018 · Komentáře 

Dobrý den, jsme distributorem zdravotnického prostředku (ZP), jehož výrobce je z EU. Výrobce uvádí v Návodu k použití (NkP) parametry sterilizace 121°C, přetlak 1 bar, doba sterilizační expozice 15 minut. Poskytovatel sterilizoval ZP při 121°C, přetlak 1,05, doba sterilizační expozice 20 minut. Došlo k poškození ZP (polykarbonátová nádoba zvlhčovače).Otázka: Jaké parametry sterilizace je nutné dodržet?Parametry, které stanovil výrobce nebo parametry, které zmiňuje Vyhl. 306/2012 Sb. Příloha IV; IV.III. čl. 6.1.1. V našem konkrétním případě se liší doba sterilizační expozice. Výrobce 15‘, Vyhláška 20‘.Jaké předpisy musí poskytovatel zdravotních služeb dodržet, když je evidentní rozpor mezi pokynem výrobce a praxí při sterilizaci ZP.Domnívám se, že poskytovatel zdravotních služeb musí dodržovat zák. 268/2014 Sb. o ZP, NV 54/2015 Sb. o technických požadavcích na ZP a i zmiňovanou Vyhl. 306/2012 Sb. Příloha IV; IV.I. čl. 1, to znamená, že ZP se sterilizuje podle pokynů uvedených výrobcem v NkP . Stejně tak chápu i informace vyplývající z ČSN EN ISO 17664:2004 čl. 3.1 a 3.10 Děkuji Vám za odpověď.

28. 03. 2018 · Komentáře 

dle vyhlášky MZ ČR č. 306/2012 Sb. se uvádí,že “ Na Centrální sterilizaci zodpovídá za provoz a kvalitu zdravotnický pracovník, který absolvoval specializační studium nebo certifikační kurz, případně jiný zaškolený zdravotnický pracovník lékařského oboru.“Ráda bych se zeptala, o jaký kurz se jedná a zda je nějaký připravován pro letošní rok- 2018.

26. 03. 2018 · Komentáře 

Dle vyhl. č. 306/2012 Sb. příloha č. 4 odst. IV.VIII. Dokumentace sterilizace odst. 2. c), je psáno, že úspěšnost sterilizace se dokládá datovaným písemným vyhodnocením Bowie-Dick testu, je-li v programovém vybavení přístroje a uložením testu do dokumentace, s vyjímkou ambulantních lékařů (netýká se chirurgických oborů), kde se test průniku páry provádí jednou týdně včetně dokumentace.

1. 02. 2018 · Komentáře