XIII. konference DDD 2018 – Přívorovy dny – Poděbrady

Sdružení DDD ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem, Praha, Ústavem pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv, Brno, Výzkumným ústavem rostlinné výroby, v.v.i., Praha a Univerzitou veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach připravuje ve dnech 14.-16.5.2018 již třináctý ročník konference s mezinárodní účastí věnovaný novým poznatkům v oborech DDD.

Hlavním tématem XIII. konference dezinfekce, dezinsekce a deratizace bude bezpečnost potravin a problematika s tím související.

Součástí konference bude výstava přípravků a výrobků pro DDD v praxi.

Rádi Vás přivítáme v přívětivém prostředí půvabného lázeňského města Poděbrady, které se na tři květnové dny stane zdrojem nových poznatků z oborů DDD.

Více: 2018-01-XIII Konf. DDD první oznámení

2018-01-03-Poděbrady-XIII. konference POZVÁNKA

2018-01-04-Poděbrady-XIII. konference přihláška

III. konference centrálních operačních sálů a sterilizace

Oddělení centrálních operačních sálů a centrální sterilizace Krajské zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí n. L., o.z. ve spolupráci s FZS UJEP Vás zve na již třetí odbornou konferenci do Kampusu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. L., která se bude konat ve dnech 17. – 18.5.2018.

Smyslem akce je setkání lékařů, sester a dalších zdravotníků pracujících na operačních sálech a sterilizaci, ale i těch, kteří s těmito provozy spolupracují nebo se o nich chtějí něco dozvědět.
Kromě odborného programu pořadatelé nabízí zájemcům možnost exkurze na Centrální operační sály i na Centrální sterilizaci Masarykovy nemocnice. Chybět nebude ani společenský večer na lodi s plavbou Labským údolím, během kterého je plánována mj. módní přehlídka a překvapení pro účastníky.
Pořadatelé doufají, že konference poskytne zájemcům nejen řadu odborných informací a obohatí jejich rozhledy, ale přinese jim i milá společenská setkání a navázání nových kontaktů.

Letošní odborná témata konference jsou:

·         Miniinvazivní operační přístupy

·         Anesteziologie – obor, bez kterého se na sále neobejdeme
·         Perioperační sestra – alfa a omega každé operace

·         Prevence stresu a syndromu vyhoření

·         Hygiena, dezinfekce, sterilizace
·         Varia

Pozvánka na konferenci k případnému vytištění je v příloze. Prosíme o předání informace o této akci kompetentním osobám a případným zájemcům o účast.

Další informace a možnost registrace k aktivní i pasivní účasti na konferenci naleznete na: www.kzcr.eu/konference/cos2018

Uzávěrka přihlášek k aktivní účasti je 30. března 2018, registraci k pasivní účasti prosím proveďte do 10. května 2018.

Pozvánka:      2018-02-02-Ústí n.L.-COS pozvánka 1. info

XIV. Mezinárodní kongres STERIL.CZ – Brno 2018

.

Česká společnost pro sterilizaci /CSS/ pořádá tradiční akci mezinárodní  kongres STERIL.CZ – Brno 2018, který se uskuteční v termínu 23. – 24.10.2018  v Kongresovém centru Brněnských veletrhů a výstav.
Očekávána je standardně vysoká účast partnerů, členů a příznivců CSS, kteří již po řadu let v říjnovém termínu zaplňují kapacity Kongresového centra.
I v roce 2018 plánujeme dvoudenní odborné setkání zdravotnických i jiných pracovníků interesujících se problematikou sterilizace zdravotnických pomůcek a související problematikou.

Vyhraďte si i Vy uvedený termín v kalendáři a přijeďte do Brna, do Kongresového centra BVV na mezinárodní kongres STERIL.CZ – Brno 2018. Budete vítáni !!!

19-th World Sterilization Congress 2018

World federation for Hospital Sterilisation Sciences  /WFHSS/ pořádá ve dnech 30.10. – 3.11.2018  v Mexico City, Mexico 19-tý světový kongres.
První upoutávka: 

Více bude následovat na tomto webu i na:  www.wfhss.com