STERIL.CZ – Brno 2016 – mezinárodní kongres CSS

Česká společnost pro sterilizaci /CSS/ pořádá tradiční akci mezinárodní  kongres STERIL.CZ – Brno 2016, který se uskuteční v termínu 18. – 19.10.2016  v Kongresovém centru Brněnských veletrhů a výstav. Očekávána je standardně vysoká účast partnerů, členů a příznivců CSS, kteří již po řadu let v říjnovém termínu zaplňují kapacity Kongresového centra. I v roce 2016 plánujeme […]

8. ročník mezinárodní konference dezinfekce a hygieny byl premiérou pod hlavičkou společnosti Perfect Distribution a.s. a ve dvou dnech přinesl spoustu informací i zážitků pro všechny zúčastněné

8. ročník mezinárodní konference dezinfekce a hygieny byl premiérou pod hlavičkou společnosti Perfect Distribution a.s. a ve dvou dnech přinesl spoustu informací i zážitků pro všechny zúčastněné. Konference, která letos nesla téma „Bezpečí zdravotnických pracovníků“, přivítala na 170 účastníků, kteří si mezi sebou mohli porovnat své zkušenosti z českých i slovenských nemocnic, záchranných služeb, ale […]

Změna termínu a formátu veletrhu REHAPROTEX

Výstavní výbor veletrhu REHAPROTEX, složený ze zástupců nejvýznamnějších firem, asociací, renomovaných odborníků z komerční i vědecké sféry, představitelů státní správy, samosprávy i neziskového sektoru rozhodl na svém zasedání koncem měsíce dubna o změně konceptu a termínu konání veletrhu. V roce 2016 v původně avizovaném termínu veletrhu REHAPROTEX se uskuteční na brněnském výstavišti řada odborných kongresů, […]

Resumé z XIV. mezinárodního kongresu Centrální sterilizace Vysočina 2016

Mezinárodní kongres Centrální sterilizace Vysočina se konal letos již počtrnácté. Účastníky kongresu přivítalo jarní sluníčko a nádherný výhled na sportovní SKI arénu. Významné akce se zúčastnilo 187 hostů z celé republiky a kolegové ze Slovenska, 5 hlavních sponzorů a 13 hostujících vystavujících firem. Akce se konala pod záštitou hejtmana Kraje Vysočina a České společnosti pro sterilizaci. […]

XIV. Dny centrální sterilizace – Vysočina 2016

Nemocnice Nové Město na Moravě a industriální partneři za garance České společnosti pro sterilizaci pořádá v hotelu SKI ve dnech 5. – 6.4.2016 tradiční mezinárodní konferenci  XIV. Dny centrální sterilizace – Vysočina 2016. Další informace budou oznámeny v předstihu. 1. informace: Akce-02-07-CSS-Vysocina-2016-pozvanka-DL-2.info Další informace, včetně AKTUÁLNÍHO FINAL PROGRAMU, najdete na tomto webu na stránce Odborné akce.

Neschválené biocidní účinné látky

Neschválené účinné látky Evropská komise může postupem podle čl. 9 nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 528/2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání, v platném znění, rozhodnout o neschválení účinné látky. Přípravky obsahující neschválenou účinnou látku nemohou být dodávány na trh. Přípravky dodávané na trh před vydáním rozhodnutí Komise mohou být v souladu […]

Krásné a pohodové Vánoce a úspěšný Nový rok 2016 !!!

Krásné a pohodové svátky vánoční, bohatého Ježíška, pohodu na těle i v duši a pak vše dobré a radostné, plné srdce zdraví a veselou náladu v roce 2016 a vlastně pořád přeje všem členům, partnerům a příznivcům jménem České společnosti pro sterilizaci předsednictvo a revizní komise. A taky hodně medvídků a medvědic nebo sněhuláků a sněhuláčic !!!   Výběr […]

INFORMACE – NOVÁ EVROPSKÁ NAŘÍZENÍ V OBLASTI ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ

Vážení, v souvislosti s nově připravovanými NAŘÍZENÍMI EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY O ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDCÍCH A O ZMĚNĚ SMĚRNICE 2001/83/ES, NAŘÍZENÍ (ES) Č. 178/2002 A NAŘÍZENÍ (ES) Č. 1223/2009 A O IN VITRO DIAGNOSTICKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDCÍCH, si Vás Ministerstvo zdravotnictví ČR (dále jen “Ministerstvo“) dovoluje informovat o připravovaných změnách prostřednictvím krátkých seminářů, které se budou zaměřovat […]

Mezinárodní kongres STERIL.CZ – Brno 2015 je minulostí

STERIL.CZ – Brno 2015. Ve dnech 20. – 21.10.2015 se v Kongresovém centru BVV /KC/ v Brně pod záštitou hejtmana JmK, ředitele FN Brno a hlavního hygienika ČR v zastoupení ředitele KHS se sídlem v Brně uskutečnil  XI. Mezinárodní kongres  STERIL.CZ. Tato tradiční vzdělávací a společenská akce je součástí zdravotnického týdne Medical Summit Brno a je realizována v gesci České […]

Zpráva z IV. sněmu CSS

Ve dnech 20.-21.10.2015 se uskutečnil v prostorách Kongresového centra BVV v Brně Mezinárodní kongres STERIL.CZ. V odpoledních hodinách prvého dne kongresu se uskutečnil IV. sněm České společnosti pro sterilizaci /CSS/. Hlavními body programu sněmu byly informace o činnosti CSS, zpráva pokladnice  a revizní komise /zprávy – přílohy jsou uloženy v archivu CSS/. Sněm byl spojen […]