Dobrý den,v 5/2005 jsem si zakoupila autokláv Vela 170 Pulse. Autokláv má pro teplotu 121°c pouze 18min. Mohu mít povolených 18 min.při 121°c? děkuji za jakýkoliv podnět dr.Holušová

Podíváme-li se na kinetiku úhynu testovacího kmene Geobacillus Stearothermophilus zjistíme, že pro dosažení sterility SAL 106 se čistá doba sterilizační expozice pohybuje podle různých pramenů při teplotě 121°C od 15 do 17,5 minuty. Při teplotě 134°C se uvedená doba pohybuje v intervalu 2,5 – 3,5 minut. K této době však je nutno přidat jistý koeficient bezpečnosti. Prakticky tento čas ovlivňuje biologická zátěž testu, těsnost komory, úroveň přípravných cyklů, kvalita napájecí vody ale i umístění testu v komoře. Je třeba také zohlednit, že v komoře je rychlejší nárůst teploty, než v materiálu. S tím počítá i norma. Doba sterilizace se však odpočítává od okamžiku dosažení teploty v komoře. Naše praktické zkušenosti s testováním sterilizátorů a to nejen biologickými testy ale i s některými chemickými zátěžovými testy jsou takové, že již nestačí blízká hodnota 121°C, ale jsme nuceni využívat stále častěji střední části teplotního pásma 121 až 124°C, tedy hodnotu někde kolem 122,5°C a to při délce sterilizační expozice 20 minut. Z praktického hlediska dobu sterilizační expozice 20 minut při teplotě 121°C nedoporučuji v žádném případě podkročit. Mimo to, vyhláška 195 /2005 explicitně stanoví délku sterilizační expozice při uvedené teplotě rovněž 20 minut. Ve Vašem případě mohu doporučit použít program 134°C a 10 minut (teplota vyšší pouze o 13°C, ale poloviční čas – pokud to charakter materiálu dovolí), nebo požádat dovozce o přeprogramování přístroje v souladu s požadavky vyhlášky 195/2005 Sb. Pavel Filouš Scherex s.r.o

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *