Stáhněte si prosím následující dokumenty ve formátu PDF:

 

Další právní normy:

Aktualizace /10/2012/:

 • ČSN EN 285 Sterilizace-Parní sterilizátory-Velké sterilizátory
 • ČSN EN ISO 11135-1 Sterilizace výrobků pro zdravotní péči-Sterilizace etylénoxidem-Požadavky na vývoj, validaci a průběžnou kontrolu sterilizačního postupu pro zdravotnické prostředky. Vydána 1.2008 Harmonizace (ČSN EN 550 zrušena)
 • ČSN EN ISO 11137-1 Sterilizace výrobků pro zdravotní péči-Sterilizace zářením-Část 1: Požadavky na vývoj, validaci a průběžnou kontrolu sterilizačního postupu pro zdravotnické prostředky. Vydána 1.2007 Harmonizace (ČSN EN 552 zrušena)
 • ČSN EN ISO 11137-2 Sterilizace výrobků pro zdravotní péči-Sterilizace zářením-Část 2: Určení sterilizační dávky Vydaná: 7.2009
 • ČSN EN ISO 11137-3 Sterilizace výrobků pro zdravotní péči-Sterilizace zářením-Část 3: Pokyny k dozimetrickým aspektům
 • ČSN EN ISO 17665-1 Sterilizace výrobků pro zdravotní péči-Sterilizace vlhkým teplem-Požadavky na vývoj, validaci a průběžnou kontrolu sterilizačního postupu pro zdravotnické prostředky. Vydána 4.2007 Harmonizace /ČSN EN 554 zrušena/
 • ČSN EN 556-1 Sterilizace zdravotnických prostředků-Požadavky na zdravotnické prostředky označované jako „STERILNI“ Část 1: Požadavky na zdravotnické prostředky sterilizované v konečném obalu. Vydána 8.2002 Harmonizace
 • ČSN EN 556-2 Sterilizace zdravotnických prostředků-Požadavky na zdravotnické prostředky označované jako „STERILNI“ Část 2: Požadavky na zdravotnické prostředky vyrobené za aseptických podmínek. Vydána 8.2004 Harmonizace
 • ČSN EN ISO 11138-1 Sterilizace produktů pro zdravotní péči-Biologické indikátory-Část 1: Všeobecné požadavky. Vydána 12.2006 /ČSN EN 866-1 zrušena/
 • ČSN EN ISO 11138-2 Sterilizace produktů pro zdravotní péči-Biologické indikátory-Část 2: Biologické indikátory pro sterilizaci ethylenoxidem. Vydána 12.2009 Harmonizace /ČSN EN 866-2 a ČSN EN 866-8 zrušeny/
 • ČSN EN ISO 11138-3 Sterilizace produktů pro zdravotní péči-Biologické indikátory-Část 2: Biologické indikátory pro sterilizaci vlhkým teplem. Vydána 12.2009 Harmonizace /ČSN EN 866-3 a ČSN EN 866-7 zrušeny/
 • ČSN EN ISO 11138-4 Sterilizace produktů pro zdravotní péči-Biologické indikátory-Část 2: Biologické indikátory pro sterilizaci suchým teplem. Vydána 1.2007 /ČSN EN 866-6 zrušena/
 • ČSN EN ISO 11138-5 Sterilizace produktů pro zdravotní péči-Biologické indikátory-Část 2: Biologické indikátory pro sterilizaci nízkoteplotní parou a formaldehydem. Vydána 1.2007 /ČSN EN 866-5 zrušena/
 • ČSN EN 866-4 Biologické systémy pro zkoušení sterilizátorů a sterilizačních postupů Část 4: Speciální systémy pro použití ve sterilizátorech sterilizujících zářením
 • ČSN EN ISO 11140-1 Sterilizace produktů pro zdravotní péči-Chemické indikátory-Část 1: Všeobecné požadavky. Vydána 12.2009 Harmonizace
 • ČSN EN ISO 11140-3 Sterilizace produktů pro zdravotní péči-Chemické indikátory-Část 3: Systémy indikátorů třídy 2 pro použití při Bowie-Dickově zkoušce pro detekci pronikání páry Vydána 12.2009 Harmonizace /ČSN EN 867-3 zrušena/
 • ČSN EN ISO 11140-4 Sterilizace produktů pro zdravotní péči-Chemické indikátory-Část 4: Indikátory třídy 2 jako alternativa k Bowie-Dickově zkoušce pro detekci průniku páry Vydána 10.2007 /ČSN EN 867-4 zrušena/
 • ČSN EN 867-5 Nebiologické systémy pro použití ve sterilizátorech-specifikace indikátorů a zkušebních těles pro zkoušku výkonu malých sterilizátorů typu B a typu S
 • ČSN EN 13060 +A2 Malé parní sterilizátory Vydána 9.2010
 • ČSN EN ISO 15882 Sterilizace prostředků zdravotnické péče-Chemické indikátory-Návod pro výběr, použití a interpretaci výsledků. Vydána 10.2009
 • ČSN EN ISO 14937 Sterilizace prostředků zdravotnické péče-Obecné požadavky na charakterizaci sterilizačního média a vývoj, validaci a průběžnou kontrolu postupu sterilizace zdravotnických prostředků
 • ČSN EN 1422 + A1 Sterilizátory pro zdravotnické účely-Etylénoxidové sterilizátory-Požadavky a zkušební postupy Vydána 12.2009
 • ČSN EN 14180 + A2 Sterilizátory pro zdravotnické účely-Sterilizátory s nízkoteplotní směsí páry a formaldehydu-Požadavky a zkoušení Vydána 1.2010 Harmonizace
 • ČSN EN ISO 10993-7 Biologické hodnocení zdravotnických prostředků. Část 7: Rezidua při sterilizaci ethylenoxidem
 • ČSN EN ISO 11737-1 Sterilizace zdravotnických prostředků-Mikrobiologické metody. Část 1: Stanovení mikroorganizmů na výrobcích. Vydána 1.2007 Harmonizace
 • ČSN EN ISO 11737-2 Sterilizace zdravotnických prostředků-Mikrobiologické metody. Část 2: Zkoušky sterility prováděné při definování, validaci a udržování postupu sterilizace
 • ČSN EN ISO 14161 Sterilizace výrobků pro zdravotní péči-Biologické indikátory-Návod pro výběr, použití a interpretaci výsledků
 • ČSN EN ISO 17664 Sterilizace zdravotnických prostředků-Informace, které mají být poskytnuty výrobcem pro zpracování opakovaně sterilizovatelných zdravotnických prostředků
 • ČSN EN ISO 13402 Chirurgické a stomatologické ruční nástroje-Stanovení odolnosti proti sterilizaci v autoklávu, korozi a vystavení vlivu tepla
 • ČSN EN ISO 11607-1 Obaly pro závěrečně sterilizované zdravotnické prostředky-Část 1: Požadavky na materiály, systémy sterilní bariéry a systémy balení Vydána 1.2010 Harmonizace
 • ČSN EN ISO 11607-2 Obaly pro závěrečně sterilizované zdravotnické prostředky-Část 2: Validace požadavků na proces tvarování, utěsnění a sestavení Vydána 12.2006 Harmonizace
 • ČSN EN 868-2 Obaly pro závěrečně sterilizované zdravotnické prostředky-Část 2: Sterilizační obal-požadavky a zkušební metody Vydána 12.2009
 • ČSN EN 868-3 Obaly pro závěrečně sterilizované zdravotnické prostředky-Část 3: Papír pro výrobu papírových sáčků (uvedených v norměEN 868-4) a pro výrobu plochých sáčků a rolí (uvedených v normě 868-5) Požadavky a zkušební metody Vydána 12.2009
 • ČSN EN 868-4 Obaly pro závěrečně sterilizované zdravotnické prostředky-Část 4: Papírové sáčky -požadavky a zkušební metody Vydána 12.2009
 • ČSN EN 868-5 Obaly pro závěrečně sterilizované zdravotnické prostředky-Část 5: Provedení těsně uzavíratelných plochých sáčků a rolí porézních materiálů a plastových folií-Požadavky a zkušební metody Vydána 12.2009
 • ČSN EN 868-6 Obaly pro závěrečně sterilizované zdravotnické prostředky-Část 6: Papír pro procesy nízkoteplotní sterilizace. Požadavky a zkušební metody Vydána 12.2009
 • ČSN EN 868-7 Obaly pro závěrečně sterilizované zdravotnické prostředky-Část 7: Papír s lepivým povlakem pro procesy nízkoteplotní sterilizace-Požadavky a zkušební metody Vydána 12.2009
 • ČSN EN 868-8 Obaly pro závěrečně sterilizované zdravotnické prostředky-Část 8: Opakovaně použitelné kontejnery pro sterilizaci parními sterilizátory podle EN 285-Požadavky a zkušební metody Vydána 12.2009
 • ČSN EN 868-9 Obaly pro závěrečně sterilizované zdravotnické prostředky-Část 9: Netkané materiály z polyolefínů bez povlaku Požadavky a zkušební metody Vydána 12.2009
 • ČSN EN 868-10 Obaly pro závěrečně sterilizované zdravotnické prostředky-Část 10: Netkané materiály z poyolefínů s lepivým povlakem Požadavky a zkušební metody Vydána 12.2009
 • Standards catalogue – Sterilization of health care products – ISO Standards Relating to Washing, Disinfection, and Sterilisation – http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_tc_browse.htm?commid=54576