• Richard Janů – tel.: 603 511 935, e-mail: richard.janu@henryschein.cz
  Osvědčení z Technické inspekce České republiky ev.č. . 4758/9/19/R-TZ-NA
  k provádění revizí, zkoušek těsnosti a tlakových zkoušek provozovaných vyhrazených tlakových zařízení v rozsahu – NA: tlakové nádoby stabilní skupiny A, B

  • kontrola technického stavu TNS zdravotnických z hlediska bezpečnosti
  • školení a přezkoušení odborné způsobilosti obsluh TNS zdravotnických
  • odborné posudky stavu sterilizační techniky
  • technické zprávy
  • poradenská činnost – sterilizační technika, ultrazvukové čištění, obalové materiály pro sterilizaci, nebiologické systémy pro kontrolu sterilizace

 

 • RNDr. Zdeněk Hubáček – tel.: 608 966 113, e-mail: mac@macsro.cz
  Znalecké oprávnění KS Brno č. Spr 681/91, Spr 479/2004

  • znalecké oprávnění pro obor stavebnictví, stavební odvětví různá se specializací stavební fyzika, akustika, vibrace, technika prostředí, čisté provozy, sterilizační zařízení a postupy, ochrana archivních a zdravotnických materiálů před škodlivými účinky mikroorganismů

 

 • Chemila, spol. s r.o., chemická a mikrobiologická laboratoř, Blažkova 2936/5, 69501 Hodonín, tel./fax: 518340919, e-mail: chemila@chemila.cz
  Osvědčení o akreditaci č. 442/2008 pro zkušební laboratoř č. 1273, předmět akreditace:

  • Rozbory vody, aqua purificata, potravin, kosmetiky, odběry vod, kontrola účinnosti sterilizátorů, kontrola sterility a bioburden, kontaminace prostředí
  • Kontrola účinnosti chemických látek a biocidů, kontrola odolnosti ochranných pomůcek
  • Mikrobiologické a genetické vyšetření klinického materiálu

  Osvědčení o akreditaci k certifikaci výrobků č. 522/2008, předmět akreditace:

  • Certifikace dezinfekčních, fungicidních prostředků, mýdel, pracích, čisticích a kosmetických výrobků.

  Laboratoř pracuje v systému správné laboratorní praxe.

 

 • Dr. Ing. Tomáš Honc
  specialista s mnohaletou publikační a lektorskou praxí v oblastech
  :

  • české a evropské legislativy zdravotnickcýh prostředků
  • posuzování shody zdravotnických prostředků a náležitostí prohlášení o shodě
  • dokumentace ke zdravotnickým prostředkům při nákupu, skladování a prodeji
  • aplikace technických norem
  • klinického hodnocení
  • rizikové analýzy
  • návodů k použití, ochrany spotřebitele a reklamací
  • nákupu bezpečných zdravotnických prostředků a jejich servisu
  • prevence správních deliktů podle zákona o zdravotnických prostředcích
  • expertní analýzy, semináře na míru
  • a dále v oblasti práv z duševního a průmyslového vlastnictví.

 

 • JUDr. Bronislava Wittnerová, MSc.
  • advokátka – evidenční číslo ČAK 13760
  • tel.:  +420 773 833 686
  • e-mail:  info@wittnerova-advokatka.cz
  • www.wittnerova-advokatka.cz
  • poskytování právních služeb – specializace zdravotnické právo
  • sepis právních rozborů
  • poradenská činnost
  • školení dle požadavků

 

 • Textilní zkušební ústav Zkušebnictví, certifikace výrobků a systémů řízení, technické normytel. 543426711, e-mail: info@tzu.cz
  Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1001:

   • Chemické, mikrobiologické a fyzikální zkoušky zdravotnického textilu
   • Kompletní zkoušky operačního textilu podle evropských norem
   • Kontrola kvality praní prádelen zdravotnického prádla

  Akreditované certifikační orgány:

   • Certifikace textilních výrobků pro zdravotnická zařízení
   • Certifikace podle ČSN EN ISO 9001, 13485, 14001

  Centrum technické normalizace

  • Spolupráce na tvorbě ČSN, EN a ISO norem
  • Tvorba a vydávání Oborových specifikací