Upozornění a výzva řádným členům a partnerům České společnosti pro sterilizaci, z.s.

Dovolujeme si upozornit všechny řádné členy a partnery České společnosti pro sterilizaci, z.s., že v roce 2024 opět aktualizujeme a oživujeme plně naše společenské i odborné aktivity. Z toho pro nás i pro vás vyplývají mnohé tradiční i netradiční akce a činnosti, ale i drobná, leč provozně nezbytná povinnost, t.j. úhrada ročního členského registračního poplatku […]

🟩 OZNÁMENÍ: Ustavující schůze vedení CSS

Po proběhlých volbách CSS do vedení společnosti bylo zvolenými členy dohodnuto konání ustavující schůze na 26.4.2024 v Praze. O volbě předsednictva a členů revizní komise bude neprodleně po jednání podána informace. Do doby rozdělení funkcí nového managementu výkon předsednictva a revizní komise CSS zastávají původní členové.

⌛ XVIII. mezinárodní kongres STERIL.CZ – Brno 2024 ⌛

Česká společnost pro sterilizaci, z.s. navazuje i letos na mnohaletou tradici a sotva začal nový rok 2024 již chystá v Brně další ročník zdravotnické vzdělávací aktivity. Pokud budete mít zájem se zúčastnit XVIII. mezinárodního kongresu STERIL.CZ – Brno 2024, rezervujte si ve Vašem kalendáři termín 1. – 2.10.2024 ! Budeme se na Vás v Brně těšit 

🏥 XXX.Mezinárodní konference NEMOCNIČNÍ EPIDEMIOLOGIE A HYGIENA

Vážení přátelé,dovolte nám pozvat Vás na jubilejní XXX. ročník konference, nad kterou převzal záštitu Prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D., děkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Brno. Kdy a kde: 16. – 17.4. 2024, hotel Countryard by Marriott**** , Brno Nosnými tématy konference budou:1.Surveillance infekcí spojených se zdravotní péčí; řízení kvality a bezpečí zdravotní péče.Standardizace IT technologií, […]

💎 XV. konference DDD 2024 v Poděbradech „Přívorovy dny“

Sdružení DDD ve spolupráci s tradičními partnery, kterými jsou: Státní zdravotní ústav, Praha, Výzkumný ústav rostlinné výroby, Univerzita veterinářského lekárstva v Košiciach, Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně, Společnost nemocniční hygieny, pořádají ve dnech 13. – 15. května, 2024 v Poděbradech XV. konferenci DDD 2024 „Přívorovy dny“ s mezinárodní účastí Konference je nepochybně nejvýznamnější odbornou událostí v ČR, která se […]

💥 Pěkné svátky vánoční a šťastný a úspěšný nový rok 2024 💥

Členové předsednictva a revizní komise České společnosti pro sterilizaci, z.s. přejí všem členům, partnerům a příznivcům pohodu a spokojenost k vánočním svátkům a radostný a úspěšný nový rok 2024.Bude nám potěšením a ctí se s vámi kontaktovat a setkávat na akcích a při činnostech naší společnosti i v roce 2024 a v letech následujících.Zachovejte nám […]

CSS – Výsledky voleb do předsednictva a revizní komise

Vážené členstvo České společnosti pro sterilizaci, z.s., dovolujeme si vám předložit výsledky voleb do předsednictva a revizní komise, které proběhly v listopadu 2023 korespondenční formou v souladu se Volebním řádem společnosti. Volební komise: Kadlecová Petra, Nutilová Marcela, Lehnertová Jana Volby pro CSS připravila, organizovala a výsledky zpracovala nezávislá společnost HorMart s.r.o., Prostějov. Informace o volbách byly rozeslány […]

CSS – volby do předsednictva a revizní komise

Vážené členstvo CSS !!!                                                                       Uplynulo řádné čtyřleté volební období předsednictva a revizní komise CSS a předsednictvo dle platného Volebního řádu vyhlásilo nové volby korespondenční cestou.Veškeré informace vám byly zaslány na mejlovou adresu vámi udanou.Pokud by jste informace nedostali, obraťte se telefonicky nebo mejlem na kontaktní adresu CSS. Pro upřesnění viz výňatek z Volebního řádu:       předsednictvo […]

STERIL.CZ – Brno 2023 je za námi !!!

🟩✔ STERIL.CZ – Brno 2023. ✔🟩Ve dnech 3. – 4.10.2023 se v Kongresovém pavilonu E Výstaviště Brno /KP/ pod záštitou hejtmana JmK a ředitele FN Brno a v zastoupení hlavní sestry ČR a za přítomnosti zástupců FN Brno a ředitelky NCO NZO Brno uskutečnil XVII. Mezinárodní kongres STERIL.CZ – Brno 2023. Tato tradiční vzdělávací a společenská akce […]

🟢53. Jednodenní odborná konference

na téma STERILIZACE, DEZINFEKCE, DEZINSEKCE, DERATIZACE STÁTNÍ  ZDRAVOTNÍ  ÚSTAV Centrum epidemiologie a mikrobiologie Národní referenční laboratoř pro dezinfekci a sterilizaci Národní referenční laboratoř pro dezinsekci a deratizaci 53. Jednodenní odborná konference na téma STERILIZACE, DEZINFEKCE, DEZINSEKCE, DERATIZACE Místo konání: Státní zdravotní ústav, Šrobárova 49/48, Praha (velká posluchárna v budově č. 11) Datum konání: 13. 12. 2023 […]

AKTUÁLNÍ: Kongres STERIL.CZ – Brno 2023 se neúprosně blíží – termín přihlášek prodloužen! ! NOVĚ uveden PROGRAM KONGESU !

Vážení příznivci a přátelé, vážení zájemci o dění v oblasti přípravy sterilních zdravotnických prostředků. Dovolujeme si vás informovat, že po úspěšném roce 2022 se výbor CSS rozhodl zahájit přípravu a realizaci dalšího, již 17-tého, tradičního brněnského mezinárodního kongresu STERIL.CZ. Chtěli bychom udržet tradici brněnské akce, která po mnoho let úspěšně provázela všechny zainteresované a byla místem […]

13.mezinárodní kongres v gesci firmy Perfect Distribution a.s., Člena skupiny AGEL, tentokrát s názvem „Jste připraveni na MDR a další legislativní požadavky?“, úspěšně proběhl v květnu v Brně.

Ve dnech 25. – 26.5.2023 se uskutečnil tradiční kongres realizovaný a garantovaný firmou Perfect Distribution a.s. v hotelu Cosmopolitan Bobycentrum Brno. Za účasti cca 120-ti účastníků bylo předneseno celkem 9 odborných sdělení. Zvláště aktuální a hojně diskutovaná byla ta, která se věnovala avizované tématice MDR. Účastníci a účastnice hovořili o svých zkušenostech a s referujícími […]

🌟 Úspěšný průběh a zakončení letošní konference Vysočina XVII. – Centrální sterilizace 2023

Ve dnech 26. – 27.4.2023 se uskutečnila po delší prodlevě tradiční konference v Novém Městě na Moravě. Bylo to setkání odborníků a zájemců z řad pracovníků na sterilizačních úsecích ve zdravotnických zařízeních /ZZ/, hygieniků, epidemiologů, jiných odborných pracovníků, rovněž výrobců nebo dodavatelů zdravotnického materiálu a rozličné techniky.Pořadatelem byla pod patronací paní ředitelky JUDr. Věry Palečkové […]

👍 Systém kvality sterilizace zdravotnických prostředků – odborný seminář Certifikačního orgánu CERTLINE

Certifikační orgán CERTLINE pořádá v roce 2023 soubor odborných seminářů Systém kvality sterilizace zdravotnických prostředků určený pro pracovníky zdravotnických zařízení a jiné zájemce. První z nich se uskuteční 24.5.2023 v Městské nemocnici Ostrava, p.o. Další semináře budou následovat. V současnosti je možné se předregistrovat na seminář, který se uskuteční v Brně v termínu 20.9.2023.Hlavní přednášející […]

Výzva a upozornění všem řádným členům a partnerům CSS

Výzva a upozornění všem řádným členům a partnerům CSS Dovolujeme si upozornit všechny řádné členy a partnery České společnosti pro sterilizaci, z.s., že v letošním roce 2023 aktualizujeme a oživujeme plně naše společenské i odborné aktivity. Z toho pro nás i pro vás vyplývají mnohé tradiční i netradiční akce a činnosti, ale i drobná, leč […]