AKTUÁLNÍ: Kongres STERIL.CZ – Brno 2023 se neúprosně blíží – termín přihlášek prodloužen! ! NOVĚ uveden PROGRAM KONGESU !

Vážení příznivci a přátelé, vážení zájemci o dění v oblasti přípravy sterilních zdravotnických prostředků. Dovolujeme si vás informovat, že po úspěšném roce 2022 se výbor CSS rozhodl zahájit přípravu a realizaci dalšího, již 17-tého, tradičního brněnského mezinárodního kongresu STERIL.CZ. Chtěli bychom udržet tradici brněnské akce, která po mnoho let úspěšně provázela všechny zainteresované a byla místem […]

13.mezinárodní kongres v gesci firmy Perfect Distribution a.s., Člena skupiny AGEL, tentokrát s názvem „Jste připraveni na MDR a další legislativní požadavky?“, úspěšně proběhl v květnu v Brně.

Ve dnech 25. – 26.5.2023 se uskutečnil tradiční kongres realizovaný a garantovaný firmou Perfect Distribution a.s. v hotelu Cosmopolitan Bobycentrum Brno. Za účasti cca 120-ti účastníků bylo předneseno celkem 9 odborných sdělení. Zvláště aktuální a hojně diskutovaná byla ta, která se věnovala avizované tématice MDR. Účastníci a účastnice hovořili o svých zkušenostech a s referujícími […]

🌟 Úspěšný průběh a zakončení letošní konference Vysočina XVII. – Centrální sterilizace 2023

Ve dnech 26. – 27.4.2023 se uskutečnila po delší prodlevě tradiční konference v Novém Městě na Moravě. Bylo to setkání odborníků a zájemců z řad pracovníků na sterilizačních úsecích ve zdravotnických zařízeních /ZZ/, hygieniků, epidemiologů, jiných odborných pracovníků, rovněž výrobců nebo dodavatelů zdravotnického materiálu a rozličné techniky.Pořadatelem byla pod patronací paní ředitelky JUDr. Věry Palečkové […]

👍 Systém kvality sterilizace zdravotnických prostředků – odborný seminář Certifikačního orgánu CERTLINE

Certifikační orgán CERTLINE pořádá v roce 2023 soubor odborných seminářů Systém kvality sterilizace zdravotnických prostředků určený pro pracovníky zdravotnických zařízení a jiné zájemce. První z nich se uskuteční 24.5.2023 v Městské nemocnici Ostrava, p.o. Další semináře budou následovat. V současnosti je možné se předregistrovat na seminář, který se uskuteční v Brně v termínu 20.9.2023.Hlavní přednášející […]

Výzva a upozornění všem řádným členům a partnerům CSS

Výzva a upozornění všem řádným členům a partnerům CSS Dovolujeme si upozornit všechny řádné členy a partnery České společnosti pro sterilizaci, z.s., že v letošním roce 2023 aktualizujeme a oživujeme plně naše společenské i odborné aktivity. Z toho pro nás i pro vás vyplývají mnohé tradiční i netradiční akce a činnosti, ale i drobná, leč […]

Nové Vademecum sterilizace 1/2023

Nové Vademecum sterilizace 1/2023 Dovolujeme si Vám oznámit, že zde, na tomto webu na stránce Časopis, bylo uveřejněno po delší nezaviněné přestávce nové číslo časopisu Nové Vademecum sterilizace. Jsou v něm prezentovány další příspěvky z kongresu STERIL.CZ – Brno 2022, o které byl mimořádný zájem.

✨XVII. mezinárodní kongres STERIL.CZ – Brno 2023✨

Česká společnost pro sterilizaci, z.s. navazuje na mnohaletou tradici a sotva skončil její XVI. kongres STERIL.CZ – Brno 2022, již chystá v Brně další ročník této zdravotnické vzdělávací aktivity. Pokud budete mít zájem se zúčastnit XVII. mezinárodního kongresu STERIL.CZ – Brno 2023, rezervujte si ve Vašem kalendáři termín 3. – 4.10.2023 ! Budeme se na […]

Světový kongres WFHSS – Barcelona, Španělsko

Ve dnech 16. – 19.11.2022 se uskuteční v Barceloně, Španělsko 23. světový kongres WFHSS. Dear friends and colleagues, This year we will be meeting in beautiful Barcelona for a very exciting WFHSS Congress! You will have access to a rich scientific programme based on the sharing of experiences, new technologies and will explore the major […]

🍀 Mezinárodní kongres STERIL.CZ – Brno 2022 je minulostí 😃

CSSČeská společnost pro sterilizaci Člen World Federation for Hospital Sterilisation Sciences STERIL.CZ – Brno 2022. Ve dnech 26. – 27.10.2022 se v Kongresovém pavilonu Výstaviště Brno /KP/  pod záštitou hejtmana JmK, hlavní sestry ČR, ředitele FN Brno a v zastoupení ředitele KHS se sídlem v Brně uskutečnil  XVI. Mezinárodní kongres  STERIL.CZ. Tato tradiční vzdělávací a společenská akce je […]

🍀STERIL.CZ – Brno 2022🍀 – PŘÍLOHY – NOVĚ AKTUALIZOVÁNO !!

Vážené členstvo České společnosti pro sterilizaci /CSS/,  vážené firmy partnerské,  vážení příznivci a přátelé, vážení zájemci o dění v oblasti přípravy sterilních zdravotnických prostředků. Dovolujeme si vás informovat, že po dlouhé nezaviněné odmlce se výbor CSS rozhodl zahájit přípravu dalšího, již 16-tého mezinárodního kongresu STERIL.CZ. Chtěli bychom navázat na tradici brněnské akce, která po mnoho […]

CSS vstupuje do roku 2022, ani letos členové společnosti neplatí členské příspěvky. 😀😍

α   –    Ω Představitelé  České společnosti pro sterilizaci, z.s. /CSS/ si dovolují přivítat všechny členy, partnery a jiné návštěvníky tohoto webu do roku 2022 s přáním:  ♥   DOBRÝ DEN a DOBRÝ ROK !  ♥ Bohužel ani tento rok díky epidemiologické situaci globálně ve světě, ČR nevyjímaje, nezačíná moc optimisticky pro naše vzdělávací a společenské […]

STERIL.CZ – Brno 2021

♥  ♥ . . Dovolujeme si s politováním oznámit všem členům, partnerům a zájemcům, že ani v letošním roce se vzhledem k epidemiologické situaci a podmínkám v ČR neuskuteční tradiční kongres České společnosti pro sterilizaci, z.s.  STERIL.CZ -Brno 2021. Zůstáváme v naději pro příští časy. RNDr. Bruno Šudřich, předseda spolecnosti

CSS v roce 2021

  .   Vážené partnerky a partneři České společnosti pro sterilizaci, z.s., vážené členky a členové, milé přítelkyně a přátelé, příznivkyně a příznivci naší společnosti, dovoluji si Vám popřát jménem managementu CSS úspěšný vstup do nového roku, doufejme, roku lepšího než ten proběhlý. V roce 2020 jsme si moc radostí neužili, necestovali jsme, neslavili, nedovolenkovali, […]

Webináře k problematice sterilizace a dekontaminace – nabídka Akademie zdravotní péče firmy 3M

Akademie zdravotní péče firmy 3M je vzdělávací a tréningový zdroj pro zdravotnické pracovníky, kteří chtějí zůstat ve svém profesním životě aktuální a postupovat ve své kariéře. Jedním ze zdrojů možného vzdělávání prostřednictvím Akademie zdravotní péče 3M je i soubor vzdělávacích webinářů Sterilizační série. Jedná se o seriál webinářů 3M Medical Solutions Division na téma reprocesing […]

!!! VYSOČINA XVII. – CENTRÁLNÍ STERILIZACE – ZRUŠENO !!!

. . Nemocnice Nové Město na Moravě, p.o. a industriální partneři s politováním oznamují, že ve dnech 1. – 2.4.2020 v hotelu SKI, Nové Město na Moravě plánovaný tradiční mezinárodní kongres   VYSOČINA XVII.  CENTRÁLNÍ STERILIZACE se organizátoři rozhodli vzhledem k předpokládanému nepříznivému vývoji epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 a i s ohledem na nízký […]