CSS – Výsledky voleb do předsednictva a revizní komise

Vážené členstvo České společnosti pro sterilizaci, z.s.,

dovolujeme si vám předložit výsledky voleb do předsednictva a revizní komise, které proběhly v listopadu 2023 korespondenční formou v souladu se Volebním řádem společnosti.

Volební komise: Kadlecová Petra, Nutilová Marcela, Lehnertová Jana

Volby pro CSS připravila, organizovala a výsledky zpracovala nezávislá společnost HorMart s.r.o., Prostějov.

Informace o volbách byly rozeslány členstvu na sdělené emailové adresy /190/ a zveřejněny na webu steril.cz. Přijatých mejlů bylo 186. Volebních lístků bylo odevzdáno 58 /31,18%/.

Jednotliví kandidáti obdrželi hlasů:

  1. Šudřich Bruno 48
  2. Ježková Dagmar 43
  3. Sečkářová Petra 41
  4. Lasotová Gabriela 34
  5. Svobodová Irena 34
  6. Kareš Ivan 33
  7. Doležalová Halina 28
  8. Sedláčková Eva 28
  9. Vylíčilová Andrea 19
  10. Kratochvílová Dagmar 17
  11. Kratochvíl Daniel 16

Zvoleno bylo tedy 8 kandidátů dle nejvyššího počtu získaných hlasů. Ti s volbou projevili souhlas a dohodli se, že na nejbližším možném termínu se sejdou a zvolí mezi sebou členy předsednictva a revizní komise.

Tato informace byla e-mailem rozeslána členstvu společnosti, zveřejněna na webu CSS, který bude neprodleně po ustavení předsednictva a revizní komise aktualizován.

Zápis z jednání volební komise

Volební komise pro korespondenční volby předsednictva a revizní komise CSS v listopadu 2023 ve složení:

  • Marcela Nutilová, důchodkyně Zlín, čestná členka CSS
  • Mgr. Jana Lehnertová, epidemiolog KNTB, a.s. Zlín
  • Petra Kadlecová, staniční sestra odd. CS FN Brno

zkontrolovaly a uzavřely výsledky voleb ke dni 30.11.2023 s následujícím závěrem:

Volby proběhly plně v souladu s Volebním řádem CSS a výsledky jsou elektronicky sděleny všem hlasujícím členkám a členům CSS.