🏥 XXX.Mezinárodní konference NEMOCNIČNÍ EPIDEMIOLOGIE A HYGIENA

Vážení přátelé,
dovolte nám pozvat Vás na jubilejní XXX. ročník konference, nad kterou převzal záštitu Prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D., děkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Brno.

Kdy a kde: 16. – 17.4. 2024, hotel Countryard by Marriott**** , Brno
Akce má charakter postgraduálního vzdělávání, je garantována Českou společností nemocniční epidemiologie a hygieny ve spolupráci s ČLK a je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.
Informace k aktivní účasti a o možnosti registrace budete informováni v průběhu ledna na webu SNEH.
MUDr. Marie Kolářová CSc MUDr. Pavel Totušek
odborná ředitelka konference předseda SNEH předseda SNEH

 💎 XV. konference DDD 2024 v Poděbradech „Přívorovy dny“

Sdružení DDD ve spolupráci s tradičními partnery, kterými jsou: Státní zdravotní ústav, Praha, Výzkumný ústav rostlinné výroby, Univerzita veterinářského lekárstva v Košiciach, Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně, Společnost nemocniční hygieny, pořádají

ve dnech 13. – 15. května, 2024 v Poděbradech XV. konferenci DDD 2024 „Přívorovy dny“ s mezinárodní účastí

Hlavními tématy konference budou:

  • Změny v legislativě biocidů (např. nové etikety biocidů), nemocničních odpadů a zdravotnických prostředků
  • Migrace obyvatel a nově či znovu se objevující nemoci a patogeny
  • Aktuální význam očkování
  • Domácí mazlíčci a rizika přenosu patogenů/parazitů do urbánního prostředí
  • Noví invazivní škůdci v komunální hygieně a rostlinolékařství
  • Rezistence škůdců k biocidům a POR (insekticidy, rodenticidy)
  • Rezistence k antibiotikům
  • Repelenty proti škůdcům (přírodní, syntetické)

Součástí konference bude i prezentace výrobců, dovozců a distributorů přípravků a prostředků pro DDD formou doprovodné výstavy.

Konference je určena pracovníkům orgánů ochrany veřejného zdraví, nemocniční hygieny, veterinární služby, potravinářských provozů, ochrany skladovaných zásob, výzkumných ústavů a laboratoří, vysokých škol, dále výrobcům a distributorům DDD přípravků a aplikační techniky. 

Přihláška na stránce Aktuality tohoto webu.

Sdružení DDD, z. s.                                                                                     

Novotného lávka 200/5, 110 00  Praha 1                                             

Tel. 221 082 335, 221 082 389                                                              

E-mail: davidova@csvts.cz                                                                                     

💎 Digitalizace a moderní technologie – konference PFD v Brně

Letos se bude opět konat v termínu 23. – 24.5.2024 v hotelu Bobycentrum, Brno tradiční odborná konference. Plánované předběžné téma je „Digitalizace a moderní technologie“.

S pozdravem a přáním příjemného dne reprezentanti pořádající firmy

Perfect Distribution a.s.

člen skupiny AGEL

 ⏰ STERIL.CZ – Brno 2024 ⏰

Vážené členstvo České společnosti pro sterilizaci /CSS/, 

vážené firmy partnerské, 

vážení příznivci a přátelé,

vážení zájemci o dění v oblasti přípravy sterilních zdravotnických prostředků.

Dovolujeme si vás informovat, že se výbor CSS rozhodl zahájit přípravu dalšího, již 18-tého mezinárodního kongresu STERIL.CZ.

Chtěli bychom udržet tradici brněnské akce, která po mnoho let úspěšně provázela všechny zainteresované a byla místem pro jedinečná setkání odborná i společenská.

Ve dnech 1.- 2.10.2024  se tedy na vás budeme v Brně těšit a budeme doufat, že najdete čas pro setkání s komunitou zájemců a troufnu si napsat snad i přátel a známých.

V dané problematice není v současné době mnoho celorepublikových aktivit a proto přijeďte do Brna posílit naše i vaše vědomí, že se jedná ve zdravotnické praxi o důležitou oblast zdravotnických procesů a zároveň vyjádřit svou přináležitost a zájem.

Všechny aktuální informace a podklady budou uváděny průběžně na webu CSS, nebo je rozešleme mejlem, pokud ho na vás máme.

Kongres se uskuteční opět v Kongresovém pavilonu E, sál E2, ulice Křížkovského, Brno

Vaše reakce na kongres STERIL.CZ – Brno 2024 uvítáme.

Těšíme se na setkání.

Za Českou společnost pro sterilizaci, z.s.

v úctě

RNDr. Bruno Šudřich, předseda