⏰ STERIL.CZ – Brno 2024 ⏰

Vážené členstvo České společnosti pro sterilizaci /CSS/, 

vážené firmy partnerské, 

vážení příznivci a přátelé,

vážení zájemci o dění v oblasti přípravy sterilních zdravotnických prostředků.

Dovolujeme si vás informovat, že se výbor CSS rozhodl zahájit přípravu dalšího, již 18-tého mezinárodního kongresu STERIL.CZ.

Chtěli bychom udržet tradici brněnské akce, která po mnoho let úspěšně provázela všechny zainteresované a byla místem pro jedinečná setkání odborná i společenská.

Ve dnech 1.- 2.10.2024  se tedy na vás budeme v Brně těšit a budeme doufat, že najdete čas pro setkání s komunitou zájemců a troufnu si napsat snad i přátel a známých.

V dané problematice není v současné době mnoho celorepublikových aktivit a proto přijeďte do Brna posílit naše i vaše vědomí, že se jedná ve zdravotnické praxi o důležitou oblast zdravotnických procesů a zároveň vyjádřit svou přináležitost a zájem.

Všechny aktuální informace a podklady budou uváděny průběžně na webu CSS, nebo je rozešleme mejlem, pokud ho na vás máme.

Kongres se uskuteční opět v Kongresovém pavilonu E, sál E2, ulice Křížkovského, Brno

Vaše reakce na kongres STERIL.CZ – Brno 2024 uvítáme.

Těšíme se na setkání.

Za Českou společnost pro sterilizaci, z.s.

v úctě

RNDr. Bruno Šudřich, předseda

 🟩  25. World Sterilization Congress – WFHSS – Santiago – Chile – 20.-23.11.2024