IV. Konference centrálních operačních sálů a centrální sterilizace

Oddělení centrálních operačních sálů a centrální sterilizace Krajské zdravotní, a.s.  Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. spolu se Vzdělávacím institutem Krajské zdravotní, a.s. za odborné garance prim. MUDr. Ivana Humveje, Ph.D. si vás dovolují pozvat na IV. Konferenci centrálních operačních sálů a centrální sterilizace. Akce se bude konat ve dnech 20. – 21.6.2019 v Kampusu Univerzity J.E.Purkyně v Ústí nad Labem.

Více ve zvacím dopise a pozvánce:
2019-03-01-02-Ústí n.L.- zvací dopis – upraveno
2019-03-02-Ústí n.L.-pozvánka – COS 2019

International Conference on Prevention & Infection Control

Mezinárodní konsorcium pro prevenci a kontrolu infekcí  International Consortium for Prevention & Infection Control  pořádá po dvou letech ve dnech 10. – 13.9.2019 , tentokrát v Ženevě, Švýcarsko, ve spolupráci s Hôpital universitaire et Faculté de médecine de l´Université de Genève a WHO Collaborating Centre on Patient Safety Infection Control & Improving Practices tradiční mezinárodní konferenci.

Více na:   http://www.icpic.com/

 

STERIL.CZ – Brno 2019

  

Česká společnost pro sterilizaci, z.s. pořádá ve dnech 22. – 23.10.2019 v Brně v Kongresovém centru BVV – Brno, Výstaviště 1  tradiční, letos již XV. mezinárodní kongres STERIL.CZ – Brno 2019.

Bližší informace budou zveřejňovány průběžně.

20-th World Sterilization Congress – Den Haag 2019

Světová federace pro nemocniční sterilizační vědy /World Federation for Hospital Sterile Sciences – WFHSS/ ve spolupráci s holandskými společnostmi Vereniging van Deskundigen Sterile Medische Huplmiddelen /DSMH/ a Sterilisatie Vereniging Nederland /SVN/ pořádají ve dnech 30.10. – 2.11.2019 v Haagu, Holandsko výroční 20-tý světový kongres – 20-th World Sterilization Congress.

Více na: www.wfhss.com