Stáhněte si prosím Nové vademecum sterilizace – občasník České společnosti pro sterilizaci, z.s. (formát PDF):

Redakční rada:

Jana Iberlová
MUDr. Ivan Kareš
Marcela Nutilová
MUDr. Věra Melicherčíková
Richard Janů

Adresa redakce:

Nemocnice Třinec p.o.
Kaštanová 268
739 61 Třinec
tel.: 558 309 671
e-mail: jana.iberlova@nemtr.cz

Grafická úprava:

Ivan Frömmer, tel.: 775 679 982

Vydavatel:

Česká společnost pro sterilizaci

Mezinárodní standardní číslo seriálových publikací:

ISSN 1802-0542