STERIL.CZ – Brno 2023 je za námi !!!

🟩✔ STERIL.CZ – Brno 2023. ✔🟩
Ve dnech 3. – 4.10.2023 se v Kongresovém pavilonu E Výstaviště Brno /KP/ pod záštitou hejtmana JmK a ředitele FN Brno a v zastoupení hlavní sestry ČR a za přítomnosti zástupců FN Brno a ředitelky NCO NZO Brno uskutečnil XVII. Mezinárodní kongres STERIL.CZ – Brno 2023. Tato tradiční vzdělávací a společenská akce je součástí brněnského zdravotnického vzdělávacího procesu a je realizována v gesci České společnosti pro sterilizaci, z.s. /CSS/ a organizačně i programově se na ní podílí každoročně i odd. Centrální sterilizace /CS/ FN Brno.

Letos bylo řádně registrovaných 256 účastníků z ČR, Slovenska a jeden z Kolumbie, z toho bylo 20 zaměstnanců FN Brno.  V KP se prezentovalo se svými produkty nebo činnostmi 33 smluvních partnerů CSS – firem vyrábějících, dovážejících nebo prodávajících zdravotnické prostředky /ZP/ nebo produkty a zboží vztahující se k technologiím dekontaminace, dezinfekce či sterilizace těchto ZP.

Ve dvoudenním programu bylo předneseno 24 odborných sdělení, z toho 2 zahraničními autory            z Kolumbie a Slovenska.  Z FN Brno bylo předneseno 8 autorských sdělení.  Přednesená sdělení byla zaměřena mj. na odpovědnost a bezpečnost práce ve zdravotnictví, technologie procesů realizovaných na pracovištích CS.  Jiné příspěvky poskytly účastníkům interní pohled na práci hygieniků, epidemiologů, infektologů nebo kontrolních orgánů či institucí. Stranou jednání nezůstala ani personální problematika na CS a ve zdravotnictví obecně.
Přínosem pro účastníky byly i průběžné či kuloárové diskuse a možnost vzájemného setkání se.
Bohužel v závěru kongresu došlo k totálnímu výpadku el. proudu v důsledku havárie na stavbě brněnské víceúčelové haly v areálu výstaviště. Z toho důvodu nebylo možno pokračovat v kongresovém jednání a nebylo možno odprezentovat 7 odborných sdělení, z toho dvě autorů slovenských. Většina kongresových prezentací bude pro zájemce publikována v e-periodiku Nové vademecum sterilizace na webu steril.cz

Management kongresu děkuje všem účastníkům za aktivní nebo i pasívní přístup a návštěvu kongresu.
Zvláštní poděkování patří přednášejícím – za erudovaná sdělení a diskutujícím za vytvoření neformální pracovní atmosféry a za přínosné diskuse v auditoriu i kuloárech kongresu.
Většina sdělení bude po souhlasu autorů pro zájemce publikována na webu CSS – na stránkách e-časopisu Nové vademecum sterilizace.
Všichni účastníci kongresu ocenili přítomnost a prezentaci firemních partnerů CSS. Je i jejich zásluhou, že kongresové dění probíhá na vysoké úrovni a je pro účastníky zdrojem informací a nových kontaktů – za to jim patří každoroční dík.
Prezentační prostory v předsálí kongresu, zaplněné stoly a materiály firem, jsou každoročně malým brněnským veletrhem toho, co je na sterilizačních pracovištích nezbytné a potřebné.

Pro organizační tým letošního kongresu STERIL.CZ – Brno 2023 jsou uvedená fakta a úroveň akce závazkem a dalším podnětem pro přípravu následujícího, XVIII. Mezinárodního kongresu STERIL.CZ – Brno 2024.
Budeme se proto i v příštím roce v tradičním říjnovém termínu těšit na vaši účast a na kolegiální a přátelská setkání na kongresu České společnosti pro sterilizaci, z.s.  – STERIL.CZ – Brno 2024.

Za organizační tým kongresu RNDr. Bruno Šudřich

9 thoughts on “STERIL.CZ – Brno 2023 je za námi !!!”

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *