Nová tradice na brněnském výstavišti – aktivity České společnosti pro sterilizaci.

Brno, 27.8.2006

RNDr. Bruno Šudřich, předseda společnosti
Česká společnost pro sterilizaci

Nová tradice na brněnském výstavišti – aktivity České společnosti pro sterilizaci.

Tradice výroby, obchodu a trhů sahá v Brně hluboko do minulosti. Novodobá podoba brněnského výstavnictví a mezinárodních veletrhů se začala psát v třicátých letech minulého století. Tehdy vznikl na okraji Brna, v oblouku řeky Svratky, moderní funkcionalistický areál světových parametrů.
V pozdější době, s nástupem mezinárodních strojírenských veletrhů, se v Brně začali objevovat vystavovatelé doslova z celého světa. Tomu odpovídala i stále rostoucí návštěvnost a zájem veřejnosti, laické i odborné. Nejen celé Brno, ale celá československá republika žila těmito akcemi, které vstoupily do obecného povědomí a do řady známých světových veletrhů.

Historicky provázely výstavní a veletržní akce na brněnském výstavišti rovněž akce vzdělávací a odborné. Nejinak tomu bylo i při vzniku nových a samostatných veletrhů orientovaných na zdravotnictví. Konferencí, seminářů a jednání odborných společností se účastnily a tyto aktivity zaštítily a podporovaly nejen osoby a instituce politické a veřejné, ale i instituce výzkumné, vzdělávací a školské.
V posledních letech, s nástupem nové generace zdravotnických veletrhů, prezentovaných dnes pod jménem HOSPIMedica, dochází k navázání na dlouhou brněnskou tradici. Ta je v jistém smyslu rozšířena a nově navazuje na aktivity světových veletrhů Medica. Tyto mezinárodní veletrhy se konají řadu let ve Spolkové republice Německo, v Düsseldorfu.
Jejich prestiž je každoročně podpořena plejádou odborných jednání v průběhu celého veletrhu. Účast na nich přijímají odborníci z celého světa. Návštěvníci tak mají možnost propojit zájmy a kontakty s vystavovateli se svými zájmy a kontakty odbornými.

Česká společnost pro sterilizaci / CSS / po svém vzniku v roce 2003 hledala vhodný termín a místo pro svoji jednoznačnou prezentaci. Jako téměř ideální se ukázalo uspořádání výroční konference společnosti právě v průběhu a v areálu brněnského veletrhu HOSPIMedica – Brno – Central Europe.
Po loňské premiéře se letos koná ve dnech 24. – 25.10.2006 v Kongresovém centru BVV
II. výroční konference České společnosti pro sterilizaci pod jednotícím názvem STERIL.CZ.
Záštitu nad konferencí přislíbili hejtman JMK, vedoucí zdravotního odboru JMK a ředitel FN Brno.
Podporu odbornou a provozní garantuje řada profesionálů a odborníků z ČR a EU, participaci přijalo rovněž všech 20 současných partnerů CSS.
Konference je registrována a zařazena do systému celoživotního vzdělávání zdravotníků a je v průkazu odbornosti hodnocena kreditními body v souladu s platnou legislativou.
Česká společnost pro sterilizaci je aktivním členem světového fóra odborných společností orientovaných na sterilizaci zdravotnických prostředků ve zdravotnictví – World Forum for Hospitál Sterile Supply / WFHSS /. Nedávný přechod tohoto společenství z evropského formátu do světového a členství 31 národních společností jen podtrhuje důležitost a závažnost problematiky, která je v jejich zájmu.
Standardizace, normalizace, zajištění bezpečnosti a kvality, účinnost, efektivita a ekonomika zdravotnictví – vše především z pohledu pacientů a pro pacienty, vše z pohledu vykonávaných činností ve zdravotnických zařízeních – to jsou společná a nanejvýš aktuální témata pro CSS, WFHSS, ale i širokou odbornou a laickou veřejnost, pro strategická a politická rozhodnutí.
I proto podporujeme novou tradici na brněnském výstavišti, i proto se koná
II. výroční konference České společnosti pro sterilizaci – STERIL.CZ.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *