Pro kontrolu kvality parní sterilizace jsou určeny indikátory MVI, parametry 134°3 minuty a 121°8 minut, třída 4. Lze je používat k hodnocení kvality sterilizace při paramtech daných vyhláškou? Děkuji.

V příloze č. 3 k vyhlášce č. 195/2005 Sb. (dále jen vyhláška) je požadováno používat pro kontrolu účinnosti sterilizačního přístroje chemické indikátory reagující na všechny parametry sterilizačního cyklu (zde tedy teplota a doba působení syté vodní páry). V době vydání vyhlášky se používalo názvosloví, kde působící veličiny důležité pro daný proces se nazývaly v technických normách „parametry“ a musely dosahovat určitých číselných hodnot. Vyhláška požaduje sledování (či reakci indikátoru) všech těchto parametrů. Aby byla sterilizace účinná, musí být dosaženy určité hodnoty (teplota, čas). Při teplotě 121C lze nalézt v literatuře údaje min. doby od 4,5 do cca 8 minut, při 134 °C již od 0,5 minuty výše.(Pro dosažení žádoucí jistoty sterilizace SAL se volí doby cca 2x delší a to jsou hodnoty stanovené předpisem např. v ČR 20 minut/121°C).Podle normy ČSN EN ISO 11138-2:2006 platí požadavek pro biologické indikátory při 121°C: doba přežití delší než 4,5 minuty, doba usmrcení kratší než 13,5 minuty. tedy i parametry indikátoru Browne 2551 leží při teplotě 121C v požadovaném pásmu.Obdobné a s větší reservou platí pro teplotu 134°C. Závěr: Indikátory BROWNE 2551 lze používat pro hodnocení účinnosti sterilizace ve smyslu požadavků odst. V.3.b přílohy č. 3 k vyhlášce 195/2005 Sb. při sterilizačních teplotách 121 °C i 134°C a při sterilizaci baleného materiálu a nástrojů i nebalených nástrojů (Flash). (Při požadavku na monitoraci s vyšším SAL doporučujeme indikátory BROWNE TST příslušného typu.) S pozdravem Ing. Václav Šefrna MEDPLAN spol. s r.o.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *