§ 10 vyhl.195/2005 Sb. uvádí, že úklid na pracovištích intenzivní péče se provádí třikrát denně. Je nutno u všech tří stěrů provádět současně desinfekci nebo stačí např. 2x denně úklid s desinfekcí a 1x denně úklid s detergenty ? děkuji

Citovaná vyhláška na Vaši otázku odpovídá nepřímo hned v následujícím odst.č.2 „…V provozech intenzívní péče, na operačních a zákrokových sálech, na chirurgických a infekčních pracovištích, v laboratořích a tam, kde je prováděn odběr biologického materiálu a invazivní výkony, na záchodech a v koupelnách a na dalších pracovištích stanovených provozním řádem se používají běžné detergenty a dezinfekční přípravky s virucidním účinkem.“ Z dikce vyplývá, že takto je třeba postupovat při každém úklidu. Ivan Kareš

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *