Informace z „World Congress of Sterilization“ – společné akce AIOS a WFHSS za účasti České společnosti pro sterilizaci, 4. – 7.6.2008, Miláno, Itálie.

Aktivní reprezentace členů České společnosti pro sterilizaci. S jistou nadsázkou se dá konstatovat, že „celý sterilizační svět“ se sešel ve dnech 4. – 7.6.2008 v Itálii v San Donato Milanese v prostorách Crowne Plaza Hotel.Tento hotelový komplex se nachází v těsné blízkosti, téměř na předměstí, severoitalského centra průmyslu a módy – Milána.
Konal se zde tradiční každoroční světový kongres World Forum for Hospital Sterile Supply /WFHSS/, tentokrát ve spolupráci s národní italskou společností Associazione Italiana Operatori Sanitari Addetti alla Sterilizzazione /AIOS/.
I letošního setkání odborníků z celého světa zaměřených na problematiku dezinfekce a sterilizace ve zdravotnictví se účastnili zástupci České společnosti pro sterilizaci /CSS/.
Za vydatné pomoci partnerů CSS – firem Steripak s.r.o., Johnson and Johnson s.r.o., Ecolab Hygiene s.r.o., B.Braun Medical s.r.o. a Medplan s.r.o. a s příspěvkem CSS tvořila českou reprezentaci skupina 24 účastníků, z toho bylo 11 členů CSS, 9 zástupců partnerských firem a 4 účastníci byli z jiných zařízení.
Na kongresu byly prezentovány dva postery: Hedlová D.: Education – an inseparable part of working at the central sterilization department „ European Training centre for plasma sterilization at sterrad technology in numbres and charts“ a Melicherčíková V., Urban J., Šudřich B.: Skin disinfection.
Kongres zahájili prezidentka AIOS paní M.B.Benedetti Michelangeli a prezident WFHSS pan Wim Renders.
Kromě bohatého odborného programu uskutečněného ve čtyřech sekcích a zveřejněného na jiném místě tohoto webu, prezentace 28 posterů, realizace 11 workshopů a za účasti 58 participujících firem v přilehlých prostorách, byla přínosem mezinárodní diskuse o technologiích ve zdravotnických zařízeních, legislativě jednotlivých zemí a způsobu edukace personálu. Výměna poznatků a zkušeností byla obohacena o osobní jednání a poznávání. I členové naší společnosti CSS jednali a diskutovali s kolegy mj. z Velké Británie, Norska, Belgie, Indie, Polska, Švýcarska.
V rámci kongresu se uskutečnilo rovněž pracovní jednání zástupců národních společností / kterých je v souč. době již 48 / sdružených ve WFHSS. Projednávány byly především záležitosti organizace a budoucího programu fóra. Diskutovány byly možné edukační aktivity a jiné možnosti WFHSS. Byl určen pořadatel a místo příštího kongresu WFHSS. Hlasováním byla vybrána a pověřena řecká společnost GORNA a za místo konání byl vybrán ostrov Kréta – Řecko.

Příloha: Program at a glance

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *