Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich na pracoviskách OCS – účast zástupců CSS.

Dne 23.2.2011 se konala v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Bratislavě – SK konference sester pracujících na centrálních sterilizacích slovenských zdravotnických zařízení /ZZ/. Organizačním garantem a moderátorem konference byla vrchní sestra CS DFNsP paní PhDr. Yveta Béressová. Hostem konference a jednání  po celou dobu  konference byla přítomna prezidentka Slovenské komory sestier a porodných asistentek paní PhDr. Mária Levyová. Účastníky konference byli i zástupci řady firem, které působí v dané oblasti na Slovensku, přítomni a referující byli i zájemci z širší zdravotnické veřejnosti, kontrolních orgánů apod.
Celodenní akce se účastnila početná reprezentativní skupina zdravotníků z celého Slovenska, od Bratislavy až po východní oblasti republiky.
Referováno bylo o celém spektru problematiky, od přístrojů a metodiky práce až po záležitosti související s výskytem a eliminací nozokomiálních nákaz. Diskutována byla rovněž rozdílná ekonomická a vybavenostní situace v různých a rozdílných ZZ a s tím související možnosti dodržování postupů lege artis či legislativy a to jak slovenské, tak i evropské.
Zástupci České společnosti pro sterilizaci seznámili slovenské kolegium rámcově se smyslem a chodem společnosti a s podmínkami na CS v ČR. Přednesena byla rovněž strategie vzdělávání v ČR a naše vize do budoucna, včetně možné kooperace s mezinárodním sdružením World Forum for Hospital Sterile Supply.
Na neformálním setkání během konference byl konstatován konsenzus v zájmu o společná setkání, kontakty a společnou diskusi k tématům sterilizace zdravotnických prostředků ve zdravotnických zařízeních.

.

.

.

.

.

Možný odkaz na Slovenskou komoru sestier a porodných asistentiek:  www.sksapa.sk

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *