🍀 Mezinárodní kongres STERIL.CZ – Brno 2022 je minulostí 😃

CSSČeská společnost pro sterilizaci
Člen World Federation for Hospital Sterilisation Sciences

STERIL.CZ – Brno 2022. Ve dnech 26. – 27.10.2022 se v Kongresovém pavilonu Výstaviště Brno /KP/  pod záštitou hejtmana JmK, hlavní sestry ČR, ředitele FN Brno a v zastoupení ředitele KHS se sídlem v Brně uskutečnil  XVI. Mezinárodní kongres  STERIL.CZ. Tato tradiční vzdělávací a společenská akce je součástí  vzdělávacího programu na brněnském výstavišti a je realizována v gesci České společnosti pro sterilizaci, z.s. /CSS/ a organizačně i programově se na ní podílí každoročně i odd. Centrální sterilizace /CS/ FN Brno.

Letošní ročník proběhl po dlouhé přestávce a vynechaných ročnících za účasti 236 řádně registrovaných účastníků z ČR, Slovenska a Německa.  V KC se prezentovalo 35 smluvních partnerů CSS – firem vyrábějících, dovážejících nebo prodávajících zdravotnické prostředky /ZP/ nebo produkty a zboží vztahující se k technologiím dekontaminace, dezinfekce či sterilizace těchto ZP.

V dvoudenním programu bylo předneseno 32 odborných sdělení, z toho 4 zahraničními autory ze  Slovenska a Německa, u 13 sdělení se jednalo o zaměstnance FN Brno.

Management kongresu děkuje všem účastníkům za aktivní nebo i pasívní přístup a návštěvu kongresu.
Zvláštní poděkování patří přednášejícím – za erudovaná sdělení a diskutujícím za vytvoření neformální pracovní atmosféry a za přínosné diskuse v auditoriu i kuloárech kongresu.
Většina sdělení bude po souhlasu autorů pro zájemce publikována na webu CSS – na stránkách e-časopisu Nové vademecum sterilizace.
Všichni účastníci kongresu ocenili přítomnost a prezentaci 35 firemních partnerů CSS. Je i jejich zásluhou, že kongresové dění probíhá na vysoké úrovni a je pro účastníky zdrojem informací a nových kontaktů – za to jim patří každoroční dík.
Prezentační prostory v předsálí kongresu, zaplněné stoly a materiály firem, jsou každoročně malým brněnským veletrhem toho, co je na sterilizačních pracovištích nezbytné a potřebné.

Pro organizační tým letošního kongresu STERIL.CZ – Brno 2022 jsou uvedená fakta a úroveň akce závazkem a dalším podnětem pro přípravu  následujícího,  XVII. Mezinárodního kongresu STERIL.CZ – Brno 2023.
Budeme se proto i v příštím roce v tradičním říjnovém termínu těšit na vaši účast a na kolegiální a přátelská setkání na kongresu České společnosti pro sterilizaci, z.s.  – STERIL.CZ – Brno 2023.

Za organizační tým kongresu RNDr. Bruno Šudřich

1 thoughts on “🍀 Mezinárodní kongres STERIL.CZ – Brno 2022 je minulostí 😃”

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *