🟢53. Jednodenní odborná konference

na téma

STERILIZACE, DEZINFEKCE, DEZINSEKCE, DERATIZACE

STÁTNÍ  ZDRAVOTNÍ  ÚSTAV

Centrum epidemiologie a mikrobiologie

Národní referenční laboratoř pro dezinfekci a sterilizaci

Národní referenční laboratoř pro dezinsekci a deratizaci

53. Jednodenní odborná konference

na téma

STERILIZACE, DEZINFEKCE, DEZINSEKCE, DERATIZACE

Místo konání: Státní zdravotní ústav, Šrobárova 49/48, Praha (velká posluchárna v budově č. 11)

Datum konání: 13. 12. 2023 v 10.00 hod

Program:

MUDr. Jana Kozáková (vedoucí CEM, SZÚ): Úvodní slovo – zahájení              

MUDr. Věra Melicherčíková, CSc. (SZÚ): Novinky ve sterilizaci a dezinfekci.

Ing. Jan Urban, PhD. (SZÚ): Testování účinnosti přípravků určených pro dezinfekci ploch a povrchů v oblasti zdravotnictví.

Mgr. Kateřina Opravilová (SZÚ): Dezinfekce textilií.

RNDr. Libor Mazánek, Ph.D. (KHS Olomouckého kraje): Problémy s plastovými kontejnery v ochranné deratizaci.

polední přestávka

Ing. Terezie Bubová, PhD., (SZÚ): Principy bezpečné a udržitelné deratizace v České republice

Ing. Martin Kulma, Ph.D. (SZÚ): Představení a první výsledky projektu „Klíšťata ve městě“.

Mgr. Ondřej Balvín, Ph.D. (ČZU): Druhy štěnic ve střední Evropě a rizika s nimi spojená.

Mgr. Zdeňka Leipnerová (SZÚ): Účinnost alternativních repelentních přípravků proti komárům.

Trvání jednotlivých příspěvků by nemělo být delší než 15 min.

Akce je zařazena do kreditního systému celoživotního vzdělávání ČLK. Pro získání osvědčení je nutné se přihlásit do 7. 12. 2023, kdy se uzavírají přihlášky. Účastnický poplatek: 800 Kč bez DPH (968 Kč vč. DPH). Informace o přihlášení a zaplacení akce najdete na https://szu.cz/udalost/53-jednodenni-odborna-konference/

MUDr. Věra Melicherčíková, CSc.                                                     Ing. Jan Urban, Ph.D.                                                                                                         

              Odborný garant                                                                                Vedoucí akce

3 thoughts on “🟢53. Jednodenní odborná konference”

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *