🏥 XXX.Mezinárodní konference NEMOCNIČNÍ EPIDEMIOLOGIE A HYGIENA

Vážení přátelé,
dovolte nám pozvat Vás na jubilejní XXX. ročník konference, nad kterou převzal záštitu Prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D., děkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Brno.

Kdy a kde: 16. – 17.4. 2024, hotel Countryard by Marriott**** , Brno

Nosnými tématy konference budou:
1.
Surveillance infekcí spojených se zdravotní péčí; řízení kvality a bezpečí zdravotní péče.
Standardizace IT technologií, biostatistika, umělá inteligence ve zdravotnictví prevalenční studie.
Riziko objevení se nových nemocí (genové inženýrství).
2.
Mikrobiologické aspekty HAI, antimicrobial stewardship Prevence HAI spojených se specifickou
klinickou činností (v anestézii, invazivní kardiologii, radiologii, hemodialýze, xenotransplantace).
3.
Sterilizace zdravotnických prostředků, požadavky EU na sterilizaci MDR značení a evidence
nástrojů) validace sterilizačního procesu podle legislativy, metodický návod pro testování sterilizace
bioindikátory.
4.
Ochrana zdraví, bezpečnost a spokojenost zdravotnických pracovníků profesionální infekční i
neinfekční rizika při péči o pacienta; preventivní a profylaktická vakcinační strategie.
5.
Ektoparazité ( dezinsekce). Kontroly kontaminace prostředí cíle, strategie, zkušenosti,
využití nových technologií. Dekontaminace pacientů, dekontaminace prostředí (zajištění
čistých prostor). Bezpečnost vody, problematika legionelóz.
Akce má charakter postgraduálního vzdělávání, je garantována Českou společností nemocniční epidemiologie a hygieny ve spolupráci s ČLK a je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.
Informace k aktivní účasti a o možnosti registrace budete informováni v průběhu ledna.

Těšíme se na setkání s Vámi
MUDr. Marie Kolářová CSc MUDr. Pavel Totušek
odborná ředitelka konference předseda SNEH předseda SNEH