💎 XV. konference DDD 2024 v Poděbradech „Přívorovy dny“

Sdružení DDD ve spolupráci s tradičními partnery, kterými jsou: Státní zdravotní ústav, Praha, Výzkumný ústav rostlinné výroby, Univerzita veterinářského lekárstva v Košiciach, Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně, Společnost nemocniční hygieny, pořádají

ve dnech 13. – 15. května, 2024 v Poděbradech XV. konferenci DDD 2024 „Přívorovy dny“ s mezinárodní účastí

Hlavními tématy konference budou:

  • Změny v legislativě biocidů (např. nové etikety biocidů), nemocničních odpadů a zdravotnických prostředků
  • Migrace obyvatel a nově či znovu se objevující nemoci a patogeny
  • Aktuální význam očkování
  • Domácí mazlíčci a rizika přenosu patogenů/parazitů do urbánního prostředí
  • Noví invazivní škůdci v komunální hygieně a rostlinolékařství
  • Rezistence škůdců k biocidům a POR (insekticidy, rodenticidy)
  • Rezistence k antibiotikům
  • Repelenty proti škůdcům (přírodní, syntetické)

Součástí konference bude i prezentace výrobců, dovozců a distributorů přípravků a prostředků pro DDD formou doprovodné výstavy.

Konference je určena pracovníkům orgánů ochrany veřejného zdraví, nemocniční hygieny, veterinární služby, potravinářských provozů, ochrany skladovaných zásob, výzkumných ústavů a laboratoří, vysokých škol, dále výrobcům a distributorům DDD přípravků a aplikační techniky. 

Přihláška na stránce Aktuality tohoto webu.

Sdružení DDD, z. s.                                                                                     

Novotného lávka 200/5, 110 00  Praha 1                                             

Tel. 221 082 335, 221 082 389                                                              

E-mail: davidova@csvts.cz                                                                                     

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *