Dobrý den, na pracovišti (Domov seniorů) používáme převážně podávkový způsob práce. Platí stále, že jediným konzervačně dezinfekčním roztokem pro podávky v toulci je Sol. Galli-Valerio? Dále bych se chtěla zeptat, zda je správné, když sterilizujeme v horkovzdušném sterilizátoru zavřené skleněné kazety, resp. víko je kovové. A poslední dotaz: Jaký máte názor na práci s jednorázovou pinzetou, se kterou mám vyjmout sterilní nůžky ze sterilní kazety? Raději použiji sterilní kovovou pinzetu, kterou mohu po správné předstarilizační přípravě přesterilizovat, než nakupovat jednorázové pinzety, když stejně sterilizujeme toulec, podávky i nůžky v kazetě.Děkuji za odpověď. IL

K Vašim otázkám připomínám: 1. podávkový systém se stále používá, kromě Galli Valerio je možno jako dezinfekční a konzervační roztok užívat např. Gigasept FF, roztok Korsolex Plus nebo Korsolex AF. v ředění dle výrobce. 2. Pokud se jedná o sterilizační obaly , musí to být tzv. zdravotnické prostředky opakovaně používané nebo jednorázové a určené k […]

Dobrý den, mám dotaz ohledně zákrokových sálků a jejich omyvatelnosti týkající se stěn a stropů. Ve vyhl. č. 92/2012 Sb. příloha č. 1 bod 3., písm. b) se uvádí, že prostory určené pro provádění operačních výkonů musí mít povrch stěn omyvatelný minimálně do výšky 180 cm; dále v příloze č. 2 se uvádí, že ZS musí mít stropy i stěny odolné proti poškození při pravidelném čištění, mytí a dezinfekci. Naopak ve vyhl. č. 306/2012 Sb. par. 10, odst. (6), se uvádí, že malování zákrokových a operačních sálů se provádí 1x ročně, což je tak trochu v rozporu s vyhl. č. 92/2012 Sb. Dotaz: prosím, jak je to tedy správně s omyvatelností zdí na zákrokovém sálku, musí být tedy stěny omyvatelné a do jaké výšky nebo stačí pouze jejich výmaba??? Děkuji M.

k Vašemu dotazu sděluji, že vámi citované vyhlášky jsou provádějícími přepisy dvou zákonů, proto žádný rozpor neexistuje. Zákon č.372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování odkazuje k provedení  § 11 odst.6 zákona  na prováděcí předpis, vyhl. č. 92/2012 Sb. o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení ZZ a to HS nekontroluje. Zákon č.258/2000 […]

Dobrý den,na našem pracovišti mám parní sterilizátory UNI 336, kdy objem komory je psán 73litrů. Kolik je to sterilizačních jednotek? Kolik chemických testů se dává do každé vsázky dle počtu sterilizačních jednotek? Jak postupovat u biologických testů, které děláme 1x/měsíc. Kolik a jaké testy se vkládají do komory? Moc děkuji za odpověď

Objem sterilizační komory: U parních sterilizátorů se počet biologických indikátorů řídí počtem sterilizačních jednotek (SJ).    1 SJ= 54 litrů  MUDr. Věra Melicherčíková, CSc.vedoucí NRL pro dezinfekci a sterilizaciCentrum epidemiologie a mikrobiologieTel.: +420 267 082 284E-mail: vera.melichercikova@szu.czStátní zdravotní ústavŠrobárova 49/48100 00 Praha 10-Vinohradywww.szu.cz

Měla bych prosím dotaz ohlědně používání autoklávu – ACTIVESHOP WOSON AUTOKLÁV NOVÝ TANCO 12 l TYP D S TISKÁRNOU CL. B – MEDICAL, v provozovně tetováže a piercingu. Dále prosím o sdělení podmínky používání a v jakém sterilizačním obalu mohu sterilizovat nerezové nástroje.Děkuji,

Dobrý den paní Riegerová, k první části dotazu nelze obecně poskytnou relevantní informace k obsluze přístroje. To je otázka na dodavatele tohoto autoklávu. V případě, že je zakoupeno na e-shopu, tak vycházet minimálně z návodu k obsluze, který byste měla mít k dispozici. K druhé části dotazu Pro malé parní sterilizátory jsou určeny flexibilní obaly papír-fólie nebo kontejnery s filtrem. Pro tento 12 […]

Dobrý den, ještě dotaz k zák č.. 89/2021 Sb., Pokud se provozovatel prokáže platnou BTK u sterilizátoru např. řady HS, nebo jiným vyrobeným před r.1998, nesmí ho i tak použít? Pokud ne prosím uvedení konkrétního paragrafu.Moc děkuji.

 Provoz a servis zdravotnických prostředků uvedených do provozu před účinností tohoto zákona řeší § 69 odst.4, který zní : ZP,  který byl uveden do provozu přede dnem nabytí platnosti tohoto zákona a byl řádně označen značkou CE nebo který byl řádně opatřen českou značkou shody, lze  používat při poskytování služeb ve zdravotnictví  tehdy, že je  […]

Dobrý den, jaká je délka exspirace kazety s filtrem? Dá se délka exspirace prodloužit nějakým dalším obalem?

Vždy se řídíme dle výrobcem stanoveného obalu pro jednotlivé druhy sterilizace. Kazeta s filtrem z termostabilního materiálu je určena pro horkovzdušnou sterilizaci a stejně jako kazeta (kontejner) pro parní sterilizaci mají exspiraci 6 dnů. Exspiraci je možné prodloužit na zdravotnickém pracovišti uložením v uzavřené skříni, skladovacím kontejneru, zásuvce nebo v dalším obalu. Pak se exspirace […]

Dobrý den, chtěla bych poprosit o informaci. V mikrobiologické laboratoři používáme ke sterilizaci destilované vody, pipet a nástrojů (nůžky, pinzety) autokláv Tuttnauer 3850 E, který nedisponuje programem na vakuový test a BD test dle vyhlášky 306/2012 Sb. Je možné v přístroji výše uvedené sterilizovat? Dále bych se chtěla zeptat, předmětný sterilizátor má objem komory 65 litrů. Dostali jsme informaci, že stačí do něj vkládat jeden chemický test, i když má sterilizátor 65 litrů. Prý se řadí k malým sterilizátorům s jednou sterilizační jednotkou. Podle vyhlášky 306/2012 Sb., je 1 STJ = 54 litrů. Neměly by se vkládat 2 chemické testy sterilizace? Děkuji za odpověď.

K dotazu, který se týká sterilizace destilované vody sděluji, že celý proces přípravy a sterilizace vody se řídí Lékopisem a ne vyhláškou č. 306/2012 Sb. Přístroj, který se v laboratoři používá a nemá programy VT a BD test se netestuje podle výše citované vyhlášky. Programy vakuového testu a BD testu jsou povinné pro PS, které […]

Dobrý den, prosím o info zda se chystá nějaká nová legislativa nebo už je, co se týče sterilizačních přístrojů ve zdrav. zařízeních (ne na centrálních sterilizacích).Děkuji

Hezký den, zákon č. 89/2021 Sb. se dotýká sterilizační techniky. Upravuje provoz a servis zdravotnických prostředků vyrobených před rokem 1998. Zdravotnické prostředky sterilizační techniky uvedené na trh před rokem 1998  nesplňují požadavky na jejich provoz dle zákona č. 89/2021 Sb. a nesmí se jako zdravotnické prostředky provozovat.  RNDr. Jaroslava Zelenková

Dobrý den, chci zeptat zda je nutná sterilizace ORL nástrojů, které se používají v ambulanci

Platné předpisy striktně sterilizaci zdravotnických prostředků použitých při neinvazivních výkonech neurčují. Lze tedy akceptovat i řádnou dekontaminaci, čištění a dezinfekci s následným uchováním v uzavřené kazetě. Připomínám pouze, že při vyšetřování i ošetření nelze vyloučit kontakt vyšetřovacího nástroje např. s lézí zvukovodu, poranění a podobně. To pak může vést k zavlečení infekce se všemi možnými […]

Dobrý den, prosím o informaci. V jakých obalech se může sterilizovat drobné stomatologické instrumentárium, především vrtáčky. Jedná se o běžnou ambulantní praxi, takže podle platné vyhlášky by nemělo být volně ložené a nezakryté. Uzavíratelné obaly, určené pro sterilizaci a uchování drobného stomatologického instrumentária se snad nevyrábí. Prosím o radu. Petriho misky se již nesmí ke sterilizaci používat.

Ano, jak správně uvádíte při sterilizaci vlhkým teplem (autokláv) dle požadavků příl. č. 4. vyhl.č. 306/2012 Sb. nelze sterilizovat v nezabaleném stavu s výjimkou rychlých programů s expozicí 4 min., které jsou však limitovány a nejsou vhodné pro vámi zmíněný účel sterilizace stomatologických vrtáčků. Na trhu je řadu různých držáků/boxů pro uložení vrtáčků v přísl. počtu. Pro ilustraci uvádím […]

Dobrý den,prosím o informaci vyhodnocení chemických testů ve sterilizátoru.AHEM jasně říká počet testů chemických podle velikosti STJ.Vkládáme chemický test do každého operačního síta, protože se op. síto otevírá třeba až za týden, nejsme po skončení sterilizace chemické testy vyhodnotit. Jak to tak dostatečné? My si myslíme, že ne.Velmi děkujeme za odpověď.

Hezký den , k dotazu uvádím, že počet tzv. „zátěžových“ chemických testů sterilizace se řídí podle velikosti  STJ a vkládají se do sterilizační  komory. Po ukončení sterilizačního cyklu a vychladnutí přístroje se vyjmou testovací systémy ze sterilizační komory, nebiologické systémy se ihned na místě vyhodnotí a zaznamenají se. Do kontejneru se mohou vkládat rovněž vnitřní chemické testy sterilizace, které […]

Dobrý den,chtěla bych se zeptat, do jakého roku je možné používat staré sterilizátory Mocom Exacta, které nemají v přístrojovém vybavení příslušné programy pro testování dle vyhlášky 306/2012 Sb. Někde jsem zahlédla informaci, že u těchto přístrojů od tohoto (či příštího?) roku nebude možné provádět technickou kontrolu. Stejně tak prý u starších sterilizátorů HS.Děkuji za odpověď

 Neměla byste používat autokláv bez testovacích programů, snad jen na celistvé předměty podobně jako u HS. Informace o sterilizátorech Mocom si vyžádejte od výrobce či dodavatele. Pozn. Horkovzdušné sterilizátory typu HS 60, 61 62 atd…. jak píše se nesmí používat už více než rok. Neodpovídají zákonu o ZP č. 375/2022 Sb. Kareš

Dobrý den, chtěl bych požádat o informaci, jestli jsou pro opakovaně použitelný textil (operační oděvy, pláště a roušky) relevantní také jiné metody sterilizace než autokláv?Předem velice děkuji za Vaši odezvu.

 Platná vyhl.č.306/2012 Sb. uvádí: Přístroje, pomůcky a předměty určené ke sterilizaci a k předsterilizační přípravě se používají v souladu s návodem výrobce. Obraťte se proto na výrobce, případně dodavatele. MUDr. Ivan Kareš

Dobrý den, chtěla bych poprosit o objasnění níže uvedených dotazů:1. Musí tzv. přisálovou sterilizaci provádět pouze proškolený zdravotnický pracovník, který absolvoval specializační studium nebo certifikovaný kurz, případně jiný zaškolený zdravotnický pracovník lékařského oboru?2. Musí sterilizaci na oddělení lékařské mikrobiologie nebo v lékárně provádět proškolený zdravotnický pracovník, který absolvoval specializační studium nebo certifikační kurz, případně jiný zaškolený zdravotnický pracovník lékařského oboru?3. Je možné provádět v provozu mikrobiologické laboratoře ve stejném sterilizátoru dekontaminaci použitých agarů s mikroorganismy i sterilizaci pomůcek s nimiž pacienti nepřicházejí do styku (např. destilovanou vodu, skleněné pipety, nástroje)?4. Je nutné vkládat do sterilizátoru na Oddělení lékařské mikrobiologie do každé vsázky chemický test sterilizace, pokud autoklávují destilovanou vodu, bujony, skleněné pipety, nástroje? Respektive, platí pro laboratorní využití sterilizátoru (sterilizace laboratorních pomůcek, výroba sterilních půd a sterilizace destilované vody) stejné povinnosti jako pro sterilizaci zdravotnických pomůcek používaných k přímé péči o pacienta (vyhl. č. 306/2012 Sb.)?5. Pokud sterilizátor vyhodnotí po skončení sterilizačního cyklu záznam o sterilizačním cyklu v elektronické podobě, je nutné, aby personál sledoval na zabudovaných měřicích přístrojích, zda sterilizační cyklus probíhá podle zvoleného programu?

ad 1. Provozovatel je zodpovědný za to, že personál pověřený sterilizací ZP je zaškolený a má požadované odborné znalosti. Za kvalitu provedené sterilizace ZP a s ní související činnost zodpovídá proškolený zdravotnický pracovník nebo jiný zaškolený zdravotnický pracovník lékařského oboru. Na centrální sterilizaci zodpovídá za kvalitu sterilizace zdravotnický pracovník, který absolvoval specializační studium nebo certifikovaný […]

Dobrý den, prosím o informaci, zda kuchyňský odpad v nemocnici musí být do doby odvozu uložen v chladicím boxu (pokud ano, jaká se má zde udržovat teplota). Pokud chlazen být nemusí, jak často se musí odvážet? Který předpis tuto problematiku řeší? Moc děkuji za odpověď.

Dobrý den. Gastroodpad (neboli odpad biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven) musí být odstraňován z prostor, kde se nacházejí potraviny, co nejrychleji. Musí se skladovat v uzavíratelných (gastro) nádobách a tyto nádoby musejí být pravidelně vyváženy, a udržovány v čistém (sanitace) a technicky řádném stavu. Svoz gastroodpadu z podniků veřejného stravování musí provádět jen […]

Dobrý den, kolik hodin je možné používat nástroje po otevření kontejneru? Dekuji

Pevné obaly kazety a kontejnery se používají  v ambulantní složce za stejných podmínek, což znamená vždy uzavření pevného obalu víkem po odebrání  zdravotnického prostředku a dodržování manipulace se zdravotnickými prostředky za aseptických podmínek po celou dobu pracovní směny. Při nedodržení jedné z podmínek nelze kazetu, kontejner dále používat. Operační síta sestavené dle předlohy-kontejnerový systém se po skončení […]

Dobrý den, prosím o informaci, jaká je předepsaná kvalita vody pro mytí endoskopů v myčce. Děkuji za odpověď.

Vyhl.č.306/2012 Sb. uvádí: Čisticí stroje a jiná zařízení se používají podle návodu výrobce včetně kontroly čisticího procesu. Pokud se jedná o vyšší stupeň dezinfekce u endoskopů operačních ( t.j. použití v dutinách mikrobiálně  neosídlených ) užívá se k závěrečnému oplachu sterilní voda (aqua sterilisata) k odstranění reziduí dezinfekčních prostředků. U endoskopů digestivních se používá oplach a) pitnou […]

Dobrý den, mám k Vám dotaz ohledně dokumentů o novém sterilizátoru, který vyžaduje kontrola z hygieny. 6.12.22 jsme zakoupili horkovzdušný sterilizátor Memmert SF55. Dodavatel nám dodal s ním Certifikát o kalibraci, Prohlášení o shodě- v němčině.V češtině záruční list, dodací list k faktuře,Instruktáž k zdravotnímu prostředku s proškolením zdravotní sestry, návod k obsluze. Hygiena požaduje překlad z němčiny(?) výše jmenovaných dokladů a technickou prohlídku nebo servisní protokol a kontrolu účinnosti sterilizátoru- a to prý ihned před 1. zapnutím sterilizátoru. Vzhledem k tomu že ne úplně rozumím jednotlivým požadavkům, nevím zdali provedení INSATALAČNÍHO ATESTU PODLE ČSN554, který provedl školitel , splní požadavek hygieny. Děkuji za odpověď.

Dobrý den paní doktorko, Všechny dotazy měly směřovat k vašemu dodavateli přístroje. Tento přístroj je ZP tř. IIb. Předpokládám, že dodala stejná firma, která prováděla prostřednictvím servisního technika instalaci. První požadavek dle zákona č. 375/2022 je, aby přísl. technik měl certifikát-oprávnění k uvedeným činnostem tj.  instalace – montáž, zaškolení personálu-instruktáž, BTK a servis (§41, 44,45 a 46) […]

Dobrý den, můj dotaz se týká technické normy ČSN EN ISO 11607-1 (855280), kterým se stanovují obecné požadavky na obaly pro zdravotnické prostředky… Konkrétně se jedná o ne-vhodný sterilizační obal – skleněnou kazetu opatřenou nerezovým víkem používanou k opakované sterilizaci předem dekontaminovaných nástrojů v ordinaci zubního lékaře. Technická norma přitom uvádí: „Mimo obecných požadavků, jak jsou specifikovány v EN ISO 11607-1 a EN ISO 11607-2, tato část EN 868 specifikuje materiály, zkušební metody a hodnoty, které jsou specifické pro výrobky pokryté touto evropskou normou. Materiály specifikované v této části EN 868 jsou určeny pouze pro jedno použití.“Domnívám se tedy, že se tato norma na „zákaz“ používaní skleněných kazet/obalů ke sterilizaci zdravotnických prostředků nevztahuje. Pokud je tomu jinak, můžete, prosím, uvést přesnou citaci aktuálně platného předpisu, který použití (dříve tradičně používaných skleněných kazet) zakazuje? Za odpověď předem děkuji.

Obecně platí, že normy jsou doporučující, závazný je právní předpis vyhl. č. 306/2012 Sb. , který v  části IV. IV. Obaly: cituje jako pevné obaly kazety a kontejnery, které jsou výrobcem označeny jako ZP.  Skleněné dózy jako pevné, opakovaně používané sterilizační obaly se používaly dle vyhlášky č. 440/2000 Sb., a dóza nebyla výrobci označena jako […]