Mám dotaz na tzv. ochranný obal COVER BAG, kde bych našla způsoby použití, je tento typ obalu popsán legislativně ?

Předpokládám, že se jedná o ochranný obal pro zdravotnické prostředky. Musí být výrobcem takto deklarován, mít prohlášení o shodě a značku CE. Nejedná se o sterilizační obal, ale lze jej použít pro uložení sterilních zdravotnických prostředků jako chráněných s delší expirací (12 týdnů) po sterilizaci v autoklávu. Je možné jej také užít jako transportní obal. […]

Dobrý den,měla bych dotaz na sterilizaci plastů. Některé na sterilizaci vhodné jsou, některé nikoliv. Jak se toto rozlišuje? Co když vysterilizuji plast, který se sterilizovat nemá, nebo na sterilizaci není vhodný? Co to znamená? Co se stane?

Pokud mluvíme o zdravotnických prostředcích (ZP), tak na jejich originálním obalu je vyznačeno, zda jsou jednorázové nebo opakovaně použitelné. Na obalech opakovaně použitelných ZP je rovněž uvedeno jak mají být sterilizovány. Pokud ne, vyžadujte údaje od dodavatele. Pokud vysterilizujete plastový ZP, který se sterilizovat nemá, hrozí, že se nenávratně poškodí či plast postupně degraduje a […]

Dobrý den, mám dotaz, který se týká sterilizace nosní tamponády ze stočeného obinadla napuštěného vazelínou (vaselinum alba). V současné době jsme nuceni si začít dělat tyto tamponády svépomocí, jelikož firma od které jsme brali sterilní tamponády přestala dodávat a jiného dodavatele se nám nepodařilo zatím sehnat. Zde jsem našla odkaz na sterilizaci mastného tylu při tt 140°90min nebo 160°60nmin – v horkovzdušném sterilizátoru. Prosím, jký je správný postup sterilizace těchto mastných longet? Děkuji.

Podle platného lékopisu je mastný tyl (přířezy Sanavelu smočené ve Vaselinum album) možno sterilizovat v horkovzdušném sterilizátoru při teplotě 140 st.C po dobu 90 minut nebo radiační sterilizací, kterou provádí např. BIOSTER Veverská Bitýška. Myslím,že longety pro tamponádu je možno sterilizovat obdobně.Srdečně MUDr. Ivan Kareš

Dobrý den, měla bych dotaz ohledně sterilizace liposukčních kanyl. Je možno je účinně vysterilizovat, pokud budou uvnitř ponechány mandreny? Děkuji.

Na originálním obalu kanyly je uvedeno, zda výrobek je určen k jednorázovému užití.Takové zdravotnické prostředky (ZP) nelze opakovaně sterilizovat! Pokud ZP není jednorázový, stanoví způsob jeho opakované sterilizace výrobce nebo dodavatel. Musíte se tedy obrátit na ně. Srdečně MUDr. Ivan Kareš

Dobrý den,zajímalo by mne, jak bychom správně měly sterilizovat nástroje endoskopické, používané v gynekologii, při laparoskopických výkonech.Většina našich nástrojů je od firmy Olympus a skládá ze tří částí: rukojeť, pracovní plášť, který je dutý a pracovní vložka.Doposud jsme nástroje volně položily do kontejneru a skládaly je až po vysterilizování.Nyní kolegyně nástroje začaly do kontejnerů skládat ještě před sterilizací.Pokud je toto považováno za správný postup, je akceptováno, když se nástroj během výkonu rozloží na sterilním stolku, vyjme se z pláště pracovní vložka. Je zachovaná sterilita i potom? Domnívám se totiž, že vzhledem k tomu, že se jedná o plášť, dutou část nástroje,není 100% jistota průchodnosti páry, pokud nástroj sterilizuji složený.Máme na endoskopických sálech sterilizované i jednotlivě zabalené nástroje složené, uložené do kombi obalů folie, papír, ale považujeme je za sterilní pouze ve složeném stavu. Jsou pohotovostní, určené k rychlému podání v průběhu operace a při operaci je nesmíme rozložit.

Platná legislativa říká, že způsob sterilizace zdravotnických prostředků stanoví jejich výrobce. Kontaktujte tedy firmu OLYMPUS a požadujte přesné informace, které vám měly být poskytnuty již při dodání laparoskopů. Srdečně MUDr. Ivan Kareš

Dobrý den máme parní sterilizátor od firmy Getinge. Chtěla bych se zeptat jestli musím provádět biologické testy 1x za měsíc? Budeme sterilizovat i duté nástroje tzn. Ráno udělám vakuum test poté BD test a při každé sterilizaci dutých nástrojů musím přidat tedy Helix test. Jinak do každé vsázky vkládám testy procesové. Moc děkuji za odpověď

Odkazuji Vás na vyhlášku č. 306/2012 Sb., kde v příloze č.4 v kapitole IV.IX. Kontrola účinnosti sterilizačních přístrojů, naleznete odpověď. V dotazu totiž neuvádíte zásadní údaje o velikosti sterilizátoru ani jeho umístění a pro koho pracuje.Srdečně MUDr. Ivan Kareš

Dobrý den,ráda bych se zeptala jak probíhá zkouska úplně nového autoklavu pred jeho uvedením do provozu a kde se tato zkouška objednáva?

požadavky na sterilizaci jsou uvedeny v příloze vyhlášky MZ ČR č.306/2012 Sb., kde v bodě 4 se říká:4. Uvedení sterilizačních přístrojů do provozu, jejich opravy a periodický servis provádějí pouze pověření servisní pracovníci. Technická kontrola sterilizačních přístrojů se provádí v rozsahu stanoveném výrobcem, u přístrojů bez technické dokumentace jednou ročně. Poskytovatel zdravotních služeb zodpovídá za kvalitu […]

Dobrý den, mohla bych se prosím ještě zeptat, jakým způsobem se vyhodnocuje ten vakuový test? U BD/helix testů se dávají ,,papírky“, ale u vakuového testu se nedává nic, tak jak mám tedy tento test zaznamenat do sterilizační knihy. Děkuji předem za odpověď, 

Papírový BD test, který vyhoví, vložíte do sterilizačního deníku s popisem „vyhovuje“. Vakuový test je součástí přístroje a vy jeho vyhovující průběh pouze poznačíte do deníku „vyhovuje“. Srdečně Ivan Kareš

Dobrý den. Chtěla bych prosím upřesnit sterilizaci v autoklávu a horkovzdušném sterilizátoru. Jsem nová sestra v ordinaci a nemá mě kdo zaučit,proto zjišťuji informace zde. Do horkovzdušného sterilizátoru stačí ke každé vsázce přidat Chemický test a ten pak vlepit do deníku,kde se povede záznam o všech sterilizacích?? A do autoklávu mám na začátku každé směny dát papírek na vakuum test+ BD test/Helix test a pak normálně sterilizovat vsázky? Nebo i tady se musí při každé vsázce po těch testech dávat chemický test? Nejsem si jistá ani po přečtení vyhlášky..děkuji za upřesnění.

U horkovzdušných sterilizátorů se nemohou použít testy pro parní sterilizaci (BD test, vakuový test). Používají se chemické testy procesové pro horkovzdušnou sterilizaci (pro každý jednotlivě zabalený sterilizovaný předmět), ty pouze rozliší barevnou změnou materiál již sterilizovaný od připraveného ke sterilizaci. Dále se používají chemické testy sterilizace, které jsou určeny k průkazu splnění všech parametrů horkovzdušného […]

Laparoskopické nástroje jsou uvažovány jako nástroje s dutinou? Mám na mysli dlouhé nástroje, které mají 3 díly. Do duté tyčky se vsune nástroj a nasadí se rukojeť. Ten nástroj tedy vyplní dutinu. Tyto nástroje jsou brány jako duté a nelze je sterilizovat na Flash?

Ano, flash program u dutých zdravotnických prostředků není povolen. Navíc se u sterilizátorů, v nichž se sterilizují, provádí BD test v podobě Helix testu.Srdečně MUDr. Ivan Kareš

Dobry den, jsem začínající pedikerka a mám doma horkovzdusny sterilizator. Na hygieně mi řekli ze mi ho musí kontrolovat jednou ročně.

Kdo prosím kontroly provádí? Kam se mohu obrátit? A druhý dotaz. Jestli mám dělat nějake testy, vůbec se v tom neorientuji. Dekuji Kontroly sterilizátorů provádí místně příslušná hygienická stanice na Vaši objednávku 1x ročně. Přesné stanovení povinných testů sterilizace a dalších postupů uvádí Vyhláška MZ ČR č.306/2012 Sb., která je publikována na webu www.steril.cz v rubrice Dokumenty. […]

Dobrý den, prosím o přesné vysvětlení tzv. „čisté verze “ a rozdíl mezi sterilní verzí a čistou verzí např. u obvazového materiálu. Děkuji a hezký den

Pojem „čistá verze“ vyhláška č. 306/2012 Sb. nezná. Pravděpodobně máte na mysli originální neporušený obal výrobce. Zásadně se zdravotnické prostředky dělí na nesterilní a sterilní. Vždy by mělo jít o materiál, který nebyl nijak kontaminován. Obaly s vysterilizovaným materiálem se skladují na zdravotnickém pracovišti buď volně s krátkou expirační dobou nebo s delší expirací chráněny […]

Dobrý den, chci se zeptat, který postup ředění dezinfekčních roztoků je prosím správný: 1. chci 1% dezinfekční roztok, takže do 8 l vody vliji 80 ml dezinfekčního prostředku 2. chci 1% dezinfekční roztok, takže nejprve z 8 l vody odebrat 80 ml vody a následně vlít 80 ml dezinfekčního prostředku. V praxi se často používá postup 1.

Je to správně podle bodu 1. i 2. . Matematicky i přesnější je varianta 2. Rozdíl je technicky nepodstatný. Srdečně MUDr. Ivan Kareš

Dobrý den,ráda bych se informovala, zda biocidní prostředek Sanytol univerzal je možné používat k povrchové dezinfekci ve zdravotnických zařízeních. V registru chemických látek figuruje jako 2, ale v kategorii uživatele je označen jako neprofesionální. A stejný dotaz i na Sanytol dezinfekční gel. V terénu se setkávám s tvrzením, že distributory je nabízen k použití ve zdravotnictví. Mockrát děkuji s pozdravem

Prostředek Sanytol univerzal k dezinfekci podlah a velkých ploch je dle výrobce spolehlivě baktericidní a virucidní v koncentraci 25%. To znamená ve výsledku poměrně drahý špás oproti jiným dezinfekčním prostředkům. Sanytol gel na dezinfekci rukou je použitelný, pouze podobně jako u jakýchkoliv gelů se obtížně pak nasazují rukavice. Řekl bych tedy, že paní Badinková to […]

Dobrý den,chci se zeptat na dekontaminaci gonioskopických čoček (pokud není k dispozici návod výrobce, jedná se o starší, ale kvalitní zdravotnické prostředky). V praxi očaři tyto čočky rádi využívají, po každém pacientovi je pouze otírají dezinfekčními ubrousky sloužící k dekontaminaci oční optiky. Můj dotaz je následující: neměla by být tato dekontaminace prováděna po každém pacientovi ponorem v dezinfekčním prostředku zaručující min. virucidní účinek, následně oplach min. čištěnou vodou a vyš. prováděno jednorázovými nesterilními rukavicemi (případně sterilními)?Samozřejmě lze toto vyřešit, že tyto starší typy nebudou oficiálně používat, ale v praxi si je akorát schovají před kontrolou, čemuž se chceme vyhnout :)Děkuji Vám

Nemohu, bohužel, kvalifikovaně odpovědět, protože skutečně je věcí výrobce určit způsob dezinfekce , případně sterilizace. Vámi naznačený postup se mi však jeví jako bezpečný a správný.Srdečně MUDr. Ivan Kareš

Dobrý den, prosím o odpověď na dotaz ohledně ,,Flash sterilizace“ – je přípustné, aby byla používána tato sterilizace v ordinaci zubního lékaře (nejedná se o stomatochirurga)? V případě, že by se tento typ sterilizace používal, mohou být nástroje volně uloženy ve sterilizátoru na sítu (tzv. nebalené nástroje), používaná sterilizace při parametrech 134°C 4 min., v PS Millennium B+? Pokud by tato varianta byla možná, kam by se pak v tomto případě ukládal procesový test sterilizace a CHTS?

Pokud je tento přístroj vybaven vakuovým a BD testem, pak ano.Procesový i CHTS se umístí přímo na síto s nástroji. Je však třeba myslet na to, že již první otevření komory může znamenat kontaminaci obsahu, proto nedoporučuji časté a opakující se vyjímání nástrojů!Srdečně Ivan Kareš

Prosím o informaci, zda vrapované hadice k inhalátorům/nebulizátorům se mají sterilizovat např. v autoklávu nebo stačí vyšší stupeň dezinfekce? 

Předpis stanoví, že u všech zdravotnických prostředků (tedy i vrapovaných hadic) určuje způsob dezinfekce a sterilizace výrobce. Platí tedy jeho pokyny. Obecně však platí, že vyšší stupeň dezinfekce se používá jen u zdravotnických prostředků, které nemohou být sterilizovány. Srdečně MUDr. Ivan Kareš

Dobrý den, mám dotaz ohledně skladování vysterilizovaného materiálu. Je akceptovatelné, aby se vysterilizované kovové kazety s nástroji, skladovaly v uzavřeném HS, po jejich sterilizaci až do jejich použití t.j. do 48 hod. (pokud nejsou otevřeny)? Pokud je potřeba nástroje použít, celá kazeta se z HS vyjme a již se zpět nevrací. Pokud se nástroje z kazety nepoužijí, po vypršení doby exspirace (48 hod.), se opatří novým procesovým testem a provede se opětovná sterilizace. Nebo musí být vždy po sterilizaci vyjmuty a skladovány, tak jak je uvedeno v příloze č. 4 k vyhl.č. 306/2012 Sb. ost. IV.V. ???

Vámi popsaná manipulace se sterilním materiálem po HS sterilizaci je legitimní za předpokladu, že komora sterilizátoru je plně uzavřená. Skladování podle poslední věty dotazu není nezbytné. Srdečně Ivan Kareš