Dobrý den, ve stomatologické ordinaci mám autokláv Mocom B Classic 22 a sháním helix testy.Našel jsem tento: https://www.fenixdental.cz/produkt/helix-test-system-250&id=5896&katId=36

v popisu je informace: chemický indikátor 6.třídy. Je tento indikátor pro tento autokláv vhodný? Dobrý den, používání tzv. HELIX testů u malých parních sterilizátorů upravuje příl. č. 4. vyhl.č. 306/2012 Sb. Frekvence použití 1x denně chirurgické obory, 1x týdně ostatní. Typ autoklávu není podstatný, důležité je aby přístroj prováděl frakcionované předvakuum, což splňuje i MOCOM […]

Dobrý den, máme pasterizátor na novorozenecké mléko. Nemá údaj o teplotě, lze nastavit čas. Odpovědná firma provádí 1x za rok BTK.Vyhláška č.306/2012 Sb. říká, že pasterace mléka probíhá za 62,5°C po dobu 30min.Je potřeba teplotu nějakým způsobem a zaznamenat nebo stačí 1x ročně BTK ?

Je logické, že pokud přístroj nemá displej pro kontinuální měření teploty, můžete orientačně při pochybách změřit teplotu kalibrovaným externím teploměrem. Doporučuji ale vždy volat příslušný servis. MUDr. Ivan Kareš

Prosím o informaci, jakým způsobem ošetřit videolaryngoskop po použití. Lžíce k videolaryngoskopu jsou jednorázové – sterilní. Stačí po použití videolaryngoskop otřít dezinfekčními ubrousky nebo je nutná dvoustupňová dezinfekce.

Musím opět připomenout, že způsob použití zdravotnických prostředků včetně dezinfekce či sterilizace stanoví výrobce! Osobně pokládám pouhé otření videolaryngoskopu dezinfekčními ubrousky za nedostatečné. Obraťte se na výrobce. MUDr. Ivan Kareš

Dobrý den,můj dotaz se týká sterilizátoru u kterého byl proces vyhodnocen jako nevyhovující. Objednali jsme technika na opravu. Závada byla odstraněna, informace od technika. Sterilizátor jsme spustili, opět vyhodnocen jako chybový.Když jsme chtěli od technika vyjádření, řekl že to mají v digitální podobě.Můžeme trvat na nějakém protokolu nebo je zápisu či je záznam povinnost evidovat?

Povinností servisní organizace je vydat protokol o každém servisním zásahu a jeho výsledku! MUDr. Ivan Kareš

Vlastním nový parní sterilizátor Mocom B Classic22, rok výroby 2021 v nově se otevírající ordinaci ortodoncie – rovnátka.Byla u mě na kontrole paní ze SZÚ ke kontrole první testů. Vše dopadlo dobře, ale mám chaos v dalších postupech. Vím, že (a prosím kdyžtak mě opravte, zda je to jinak, protože paní se SZÚ nevěděla všechny informace a dokonce jsem na Vás dostal doporučení):1. každý den ráno provedu Vakuový test. Bez jakéhokoliv indikátoru. Report si vytisknu a vložím do sterilizačního deníku.2. 1x týdně mám provést Bowie-Dick test (oranžový „šnek“ s papírovým indikátorem) tohoto typu:https://www.hufa.cz/…wcBfrekvence provádění tohoto testu mi bylo řečeno stačí 1x týdně, pokud nedělám chirurgické/krvavé výkony. Zajímavé je, že pokud si mám pořídit tohoto oranžového „šneka“, na různých e-shopech se to jmenuje jinak, jednou Helix, jednou Bowie dick. Je to u tohoto typu autoklávu jeden a ten samý test? (dle SZÚ ano). Výsledek testu a papírek zase vložím do sterilizačního deníku.Další proces: sterilizace samotných nástrojů 134°C/2,1 bar/10min, tam vkládám ten samý papírový proužek jako do šneka?

Legislativní podmínky a požadavky pro kontrolu a monitorování sterilizačního cyklu stanovuje  v ČR příl. č. 4 k vyhl. č. 306/2012/Sb. Vámi provozovaný přístroj je vybaven programy typu B a S vč. testovacích. K provozu a kontrole sterilizačního procesu potřebujete tyto nebiologické systémy ( chemické testy): a) chemické testy procesové tř. 1  dle ČSN EN ISO 11140     slouží […]

Vlastním nový parní sterilizátor Mocom B Classic22, rok výroby 2021 v nově se otevírající ordinaci ortodoncie – rovnátka.Byla u mě na kontrole paní ze SZÚ ke kontrole první testů. Vše dopadlo dobře, ale mám chaos v dalších postupech. Vím, že (a prosím kdyžtak mě opravte, zda je to jinak, protože paní se SZÚ nevěděla všechny […]

Dobrý den,chci se zeptal jestli, je v ČR ujednocena praxe (odborné usměrnění), že lahve na zvlhčování protékajícího kyslíku se musí sterilizovat?Nebo stačí mytí v myčce na Centrální sterilizaci, popřípadě dezinfekce pomocí dezinfekčního přípravku na citlivé plochy.

Do všech typů zvlhčovačů, nebulizátorů a obdobných zařízení se má vždy používat sterilní voda, t.j. aqua purificata sterilisata a vyměňovat v intervalu 72 hodin nebo dle pokynu výrobce jednorázového ventilačního okruhu. Je tedy logické, že i nádoby zvlhčovačů musí být sterilizovány. Ivan Kareš

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zdali jsou někde kontakty na společnosti/osoby, které provádějí školení pro způsobilost na zacházení s autoklávy?

Technickou i hygienickou bezpečnost při provozování malých/velkých parních sterilizátorů řeší mj. legislativně zákon o zdravotnických prostředcích č. 89/2021 Sb a příl. č.4. vyhl. č. 306/2012 Sb. Obsluha autoklávu musí absolvovat po instalaci instruktáž zpravidla od servisního technika ( s oprávněním výrobce či pověřené osoby), který vystaví doklad o zaškolení personálu. Platnost tohoto dokladu není časově omezena. […]

Mám dotaz na tzv. ochranný obal COVER BAG, kde bych našla způsoby použití, je tento typ obalu popsán legislativně ?

Předpokládám, že se jedná o ochranný obal pro zdravotnické prostředky. Musí být výrobcem takto deklarován, mít prohlášení o shodě a značku CE. Nejedná se o sterilizační obal, ale lze jej použít pro uložení sterilních zdravotnických prostředků jako chráněných s delší expirací (12 týdnů) po sterilizaci v autoklávu. Je možné jej také užít jako transportní obal. […]

Dobrý den,měla bych dotaz na sterilizaci plastů. Některé na sterilizaci vhodné jsou, některé nikoliv. Jak se toto rozlišuje? Co když vysterilizuji plast, který se sterilizovat nemá, nebo na sterilizaci není vhodný? Co to znamená? Co se stane?

Pokud mluvíme o zdravotnických prostředcích (ZP), tak na jejich originálním obalu je vyznačeno, zda jsou jednorázové nebo opakovaně použitelné. Na obalech opakovaně použitelných ZP je rovněž uvedeno jak mají být sterilizovány. Pokud ne, vyžadujte údaje od dodavatele. Pokud vysterilizujete plastový ZP, který se sterilizovat nemá, hrozí, že se nenávratně poškodí či plast postupně degraduje a […]

Dobrý den, mám dotaz, který se týká sterilizace nosní tamponády ze stočeného obinadla napuštěného vazelínou (vaselinum alba). V současné době jsme nuceni si začít dělat tyto tamponády svépomocí, jelikož firma od které jsme brali sterilní tamponády přestala dodávat a jiného dodavatele se nám nepodařilo zatím sehnat. Zde jsem našla odkaz na sterilizaci mastného tylu při tt 140°90min nebo 160°60nmin – v horkovzdušném sterilizátoru. Prosím, jký je správný postup sterilizace těchto mastných longet? Děkuji.

Podle platného lékopisu je mastný tyl (přířezy Sanavelu smočené ve Vaselinum album) možno sterilizovat v horkovzdušném sterilizátoru při teplotě 140 st.C po dobu 90 minut nebo radiační sterilizací, kterou provádí např. BIOSTER Veverská Bitýška. Myslím,že longety pro tamponádu je možno sterilizovat obdobně.Srdečně MUDr. Ivan Kareš

Dobrý den, měla bych dotaz ohledně sterilizace liposukčních kanyl. Je možno je účinně vysterilizovat, pokud budou uvnitř ponechány mandreny? Děkuji.

Na originálním obalu kanyly je uvedeno, zda výrobek je určen k jednorázovému užití.Takové zdravotnické prostředky (ZP) nelze opakovaně sterilizovat! Pokud ZP není jednorázový, stanoví způsob jeho opakované sterilizace výrobce nebo dodavatel. Musíte se tedy obrátit na ně. Srdečně MUDr. Ivan Kareš

Dobrý den,zajímalo by mne, jak bychom správně měly sterilizovat nástroje endoskopické, používané v gynekologii, při laparoskopických výkonech.Většina našich nástrojů je od firmy Olympus a skládá ze tří částí: rukojeť, pracovní plášť, který je dutý a pracovní vložka.Doposud jsme nástroje volně položily do kontejneru a skládaly je až po vysterilizování.Nyní kolegyně nástroje začaly do kontejnerů skládat ještě před sterilizací.Pokud je toto považováno za správný postup, je akceptováno, když se nástroj během výkonu rozloží na sterilním stolku, vyjme se z pláště pracovní vložka. Je zachovaná sterilita i potom? Domnívám se totiž, že vzhledem k tomu, že se jedná o plášť, dutou část nástroje,není 100% jistota průchodnosti páry, pokud nástroj sterilizuji složený.Máme na endoskopických sálech sterilizované i jednotlivě zabalené nástroje složené, uložené do kombi obalů folie, papír, ale považujeme je za sterilní pouze ve složeném stavu. Jsou pohotovostní, určené k rychlému podání v průběhu operace a při operaci je nesmíme rozložit.

Platná legislativa říká, že způsob sterilizace zdravotnických prostředků stanoví jejich výrobce. Kontaktujte tedy firmu OLYMPUS a požadujte přesné informace, které vám měly být poskytnuty již při dodání laparoskopů. Srdečně MUDr. Ivan Kareš

Dobrý den máme parní sterilizátor od firmy Getinge. Chtěla bych se zeptat jestli musím provádět biologické testy 1x za měsíc? Budeme sterilizovat i duté nástroje tzn. Ráno udělám vakuum test poté BD test a při každé sterilizaci dutých nástrojů musím přidat tedy Helix test. Jinak do každé vsázky vkládám testy procesové. Moc děkuji za odpověď

Odkazuji Vás na vyhlášku č. 306/2012 Sb., kde v příloze č.4 v kapitole IV.IX. Kontrola účinnosti sterilizačních přístrojů, naleznete odpověď. V dotazu totiž neuvádíte zásadní údaje o velikosti sterilizátoru ani jeho umístění a pro koho pracuje.Srdečně MUDr. Ivan Kareš

Dobrý den,ráda bych se zeptala jak probíhá zkouska úplně nového autoklavu pred jeho uvedením do provozu a kde se tato zkouška objednáva?

požadavky na sterilizaci jsou uvedeny v příloze vyhlášky MZ ČR č.306/2012 Sb., kde v bodě 4 se říká:4. Uvedení sterilizačních přístrojů do provozu, jejich opravy a periodický servis provádějí pouze pověření servisní pracovníci. Technická kontrola sterilizačních přístrojů se provádí v rozsahu stanoveném výrobcem, u přístrojů bez technické dokumentace jednou ročně. Poskytovatel zdravotních služeb zodpovídá za kvalitu […]