Chtěl bych se zeptat, když provozuji kadeřnické nebo kosmetické služby, zda musím mít povinně autokláv ke sterilizaci nástrojů?

Provozovatelé kadeřnických a kosmetických služeb pro svou činnost sterilizátory nepotřebují. Nástroje se po použití desinfikují. Pokud jde o vypichování mílií, nebo vpravování sér do pokožky válečky, vždy se používají jednorázové sterilní jehly či násadky. Jana Miklová odborný referent oddělení hygieny obecné a komunální Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně Havlíčkovo nábřeží 600, […]

Dobrý den, obracím se na Vás dotazem ohledně autoklávu Exacta Mocom, uveden do provozu 2003. Převzali jsem po důchodové kolegyni ordinaci i s tímto přístrojem, a pro jistotou se ptám, které testy a jak často máme provádět a co konkrétně zapisovat. BTK, kontrola účinnosti sterilizátoru atd. provádíme v pravidelných intervalech. s poděkováním Benešová

Dobrý den paní Benešová, vámi provozovaný přístroj Exacta Italského výrobce Mocom nemá programy typu B, tzn. software/vývěva přístroje neprovádí frakcionované převakuum, ale jen jednorázový podtlak na začátku procesu. Pro kontrolu procesů budete používat dle požadavků příl. č. 4. vyhl. č. 306/2012 Sb. chemické testy sterilizace tj. multiparametrové chemické testy typ 4-6, vždy 1 test ke […]

Dobrý den,chtěla jsem se zeptat. V kterém zákoně, normě, vyhlášce najdeme citaci, že v případě obsluhy parních sterilizátorů tzn. tlakové nádoby musí být vždy přítomní 2 pracovníci CS v rámci dodržení bezpečnosti práce?Moc děkuji za odpověď. Poláková A.

Dobrý den paní Poláková, k vašemu dotazu konstatuji, že z hlediska bezpečnosti práce u tlakových zařízení v souladu s níže uvedenou legislativou není ve vztahu „k tlakové nádobě“ např. u parního sterilizátoru, jak uvádíte nutná přítomnost 2 osob při obsluze či obdobné manipulaci. Z hlediska bezpečnosti u TZ se musí dodržovat v souladu s níže uvedenými legislativními nástroji následující: Legislativa: Zákon č. 375/2022 […]

Dobrý den, mám dotaz ohledně obsluhy sterilizátorů. Kdo všechno může obsluhovat sterilizátory. Patří mezi tuto obsluhu i praktické sestry? Děkuji za odpověď.

Platná Vyhl.MZ ČR č.306/2012 Sb. v příloze č.4 uvádí:   „Sterilizaci provádějí proškolení zdravotničtí pracovníci. Na centrální sterilizaci zodpovídá za provoz a kvalitu zdravotnický pracovník, který absolvoval specializační studium nebo certifikační kurz11), případně jiný zaškolený zdravotnický pracovník lékařského oboru. „ Poskytovatel zdravotních služeb zodpovídá za kvalitu sterilizačních médií požadovaných výrobcem přístrojů, správnost sterilizačního procesu a […]

Dobry den, prosim o radu. Jsme klinika plastické chirurgie a u operačního sálu mame velký autoklav. Můžeme zde sterilizovat nástroje z ambulance( nůžky s pinzetou) Nástroje dekontaminujeme, umyjeme , zabalíme a označíme pošleme v obalu na sál Lze takto postupovat, nebo musíme mít speciální sterilizaci pro ambulance ?? Děkuji za odpověď Vavričkova

Pokud sterilizujete zdravotnické prostředky v tzv. přisálové sterilizaci i pro jiná zdravotnická pracoviště, je to možné, pokud předsterilizační přípravu i sterilizaci vykonává proškolený zdravotnický pracovník a je zajištěna nekonfliktní doprava materiálu zpět k použití. MUDr. Ivan Kareš

Dobrý den, mám dotaz ohledně nerezových kelímků ve stomatologické praxi. Jakým způsobem je lze ošetřit. Stačí je umýt v dezinfekčním prostředku s virucidnim účinkem nebo je potřeba provést předsterilizační přípravu a sterilizovat. Děkuji za odpověď.

Předpokládám, že dotaz směřuje na opakovaně užívané nerezové kelímky u plivátka zubní soupravy ke kloktání ošetřovaného pacienta. Současná praxe již nahradila tyto kelímky jednorázovými plastovými, pokud máte ty nerezové, stačí jejich dezinfekce. MUDr. Ivan Kareš

Dobrý den, je mi známo pouze výrobní číslo sterilizátoru (např. AM104129). Jak si z tohoto čísla můžu odvodit rok výroby? Nebo je povinností toho, kdo provádí technické a biologické kontroly sterilizátorů, uvádět rok výroby do protokolů? Děkuji za odpověď. Klinská

Dobrý den paní Klinská, Není pravidlem, že výrobci sterilizátorů příp. jiných ZP (zdrav. prostředků) musí opatřit své výrobky výr.č. ze kterého lze identifikovat rok výroby. U vámi uvedeného čísla neuvádíte ani typ sterilizátoru, výrobce…atd., tady je nutno se obrátit na dodavatele, pokud je vám známý a pokud nemáte dokumentaci…? Ano máte pravdu, že je povinností […]

Dobrý den, vyhláška 306/2012 výslovně nezakazuje nošení řetízků při výkonu práce na lůžkových oddělení. Mně by ovšem zajímalo, jaká rizika plynou při nošení těchto šperků. Děkuji za odpověď Soudková

Dle mého názoru je třeba individuálně posuzovat případná rizika u náušnic a řetízků (či spíše řetězů). Je nutné si uvědomit, že hygienická a zdravotní rizika pro pacienty vyplývají z možné kontaminace těchto šperků a přenosu kontaminantů na pacienta při ošetřovatelské manipulaci s ním. Zvláště to může být nebezpečné u pacientů s otevřenými ranami či se […]

Jak lze uchovávat optiky po dvoustupňové dezinfekci a na jak dlouhou dobu? Děkuji za odpověď.

Dle vyhlášky MZČR č.306/2012 Sb. jsou ZP podrobené dvoustupňové dezinfekci určeny k okamžitému použití nebo se krátkodobě skladují 8 hod. kryté sterilní rouškou, v uzavřených a označených kazetách nebo sterilních skříních. Po exspiraci se provede poslední stupeň dezinfekce. Bc. Eva Sedláčková, vrchní sestra CS Krajská nemocnice T. Bati, a. s. | Havlíčkovo nábřeží 600 | 762 75 […]

Dobrý den, může na centrální sterilizaci setovat nástroje i sanitář?

Dobrý den, dle vyhlášky č.306/ 2012 Sb. může sanitář po teoretickém i praktickém zaškolení  provádět  setaci chirurgického instrumentária. Pracovník by měl mít osvědčení o absolvování sanitářského kurzu. Je však důležité mít na paměti, že dle vyhlášky 55/2011 Sb. o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků…. v § 43 – Sanitář –  vykonává činnosti pod odborným dohledem zdravotnického […]

Dobrý den, ráda bych se zeptala, zda je SAVO PRIM v současné době možné používat k desinfekci prostor ve zdravotnictví? Dostala se k nám informace, že SAVO PRIM není možné ve zdravotnictví používat. Můžete prosím tuto informaci potvrdit? Moc Vám děkuji za odpověď.

Dle informačního systému CHLAP a v něm zařazených platných oznámení biocidních přípravků SAVO PRIM v současné době není možné legálně používat k dezinfekci ve zdravotnictví. MUDr. Věra Melicherčíková, CSc. vedoucí NRL pro dezinfekci a sterilizaci Centrum epidemiologie a mikrobiologie Tel.: +420 267 082 284E-mail: vera.melichercikova@szu.czStátní zdravotní ústav Šrobárova 49/48100 00 Praha 10-Vinohradywww.szu.cz

Dobrý den, různé názory na validaci parních sterilizátorů v chirurgickém pavilonu, který sterilizuje jen pro několik oddělení v tomto pavilonu. Musí být přístroj validován? Děkuji za odpověď

Dobrý den paní Macurová, Jak víte, je specifikováno v kap. IV.X Validace příl.č. 4. vyhl.č. 306/2012 Sb., do jaké míry je to srozumitelné nechávám otevřené. Odst. 3. této kapitoly 3. Frekvence validace je minimálně jednou ročně pro sterilizační přístroje umístěné na pracovišti centrální sterilizace, sterilizačním centru nebo pracovišti, které sterilizuje pro více subjektů. Pokud Váš dotaz upřesníme […]

Dobrý den, nevím, zda sem tento dotaz patří, ale ráda bych se zeptala, v jaké vyhlášce je napsáno, že po vyřazení přístroje se musí ještě jeden rok ukládat dokumentace. A zda tato dokumentace po uplynutí jednoho roku může být skartovaná nebo třeba poslána do archívu zdravotnického zařízení. Děkuji

Stále platí Vyhl.MZ ČR č. 306/2012 Sb., kde je uvedeno, že písemná dokumentace o sterilizaci se archivuje minimálně 5 let. Z toho vyplývá, že dokumentace o sterilizaci v daném přístroji se také minimálně 5 let po poslední sterilizaci musí archivovat a pak je s ní zacházeno dle platného skartačního řádu zdravotnického zařízení. MUDr. Ivan Kareš

Dobrý den,můj dotaz se týká obecně parních sterilizátorů a provádění Bowie-Dick testů. Platí, že tento test je možné a tedy musí se provádět pouze v přístrojích, kde je BW v programovém vybavení přístroje, jak je uvedeno v příl. č. 4 vyhl. č. 306/2012 Sb (konkr. v části IV.VIII.odst. 2. písm. c))? Pokud to tedy přístroj technicky neumožňuje, pak se provádět nemusí?V tabulce sterilizačních parametrů (ve vyhl.) je ale při parametrech 121/20 a 134/10 v poznámce v pravém sloupci uvedeno, že BW test je povinný.

První část dotazu: Ano, Bowie-Dick test příp. alternativní test (kap. 6.1.1 viz. IV.III. Sterilizace tabulka/vysvětlivky) nelze provádět v parních sterilizátorech, které nejsou vybaveny tímto testovacím programem. V tomto případě se jedná pravděpodobně o parní sterilizátor a programy typu S příp. N a tím i v daném rozsahu o omezení využití pro sterilizaci porézních či dutých materiálů (pouze komentář, nemám bližší informace) Druhá část dotazu: Ano, tak […]

Mohu poprosit o informaci. Nikde jsem se nedočetla, jestli čištění a dezinfekci flexibilních nebo rigidních endoskopů může provádět sanitář. Pokud ano, musí mít nějaký kurz nebo stačí jen proškolení na pracovišti? Díky za odpověď.

 Čištění i dezinfekci endoskopů může provádět po řádném zaškolení i sanitář. Absolvování kurzu by bylo ještě lepší, ale většinou tyto pracovní pozice na školení či kurzy zaměstnavatelem vysílány nejsou. Sanitář nicméně vždy pracuje pod dozorem. Gabriela Lasotová, v.s. odd.CS Nemocnice Třinec

Dobrý den,ráda bych se zeptala, jestli jsou již na trhu nějaké indikátory ke kontrole účinnosti mycího procesu pro myčky podložních mís? Nebo stále stačí kontrolovat umytou podložní mísu pomocí bakteriologického stěru? Děkuji za odpověď.

Výrobce myček podložních mís v uživatelské příručce popisují, jakým způsobem lze kontrolovat účinnost mytí, případně dezinfekce. Indikátory se používají v myčkách podložních mís pro rutinní kontrolu mycích procesů. Indikátory se používají samostatně nebo se mohou vkládat do plastového držáku tak, aby nemohlo dojít k jejich vyplavení během pracovního procesu. Testy pro kontrolu myček podložních mís […]

Dobrý den, prosím pěkně může mi někdo ze spoluautorů vyhl. č. 306/2012 Sb. adekvátně vysvětlit, co lze považovat za skladovací obal na 1 rok v dvojitém obalu – uvedeno v odst. IV.VI. přílohy 4 ? Je možné, v tomto případě považovat např. plastovou uzavíratelnou dózu, uzavřený sáček…jako skladovací obal??? Pak tedy nechápu rozdíl mezi skladováním ve Dvojitém obalu## podle způsobu uložení volně na12 týdnů nebo chráněný 6 měsíců. Prosím, v případě, že budete odkazovat na ČSN EN ISO 11607-1 (855280) o její citaci, bohužel nemáme přístup k ČSN. Předem velice děkuji za Vaši odpověď. M.

Norma ČSN EN ISO 11607-1 je určena pro výrobce, specifikuje požadavky a metody pro materiály, obalové systémy, sterilní bariérové systémy tak, aby byla zachována sterilita zdravotnických prostředků v konečném obalu až do doby prvního použití. Není zde určena doba, jak dlouho při dodržení všech kriterií, může být zdravotnický prostředek sterilní. Dobu určuje vyhláška č.306/2012 Sb., viz příloha […]

Dobrý den,

ptám se na expiraci volně uloženého sterilizačního kontejneru + uvnitř netkaná textilie,a na expiraci sterilizačního kontejneru + uvnitř netkaná textilie uloženého ve skříni. Děkuji Vnitřní vložení netkané textilie do kontejneru není samostatným sterilizačním obalem a nemění exspirační dobu. Takže volně skladovaný kontejner 6 dnů, chráněný v aseptickém prostoru, skříni atd. 12 týdnů. MUDr. Ivan Kareš