Partnerství s CSS

Všem případným zájemcům o partnerství s Českou společností pro sterilizaci.Výrobní firmy, prodejci, servisní firmy aj. právnické osoby – zájemci o partnerskou vazbu na odbornou společnost , o možnost odborné spolupráce, výměnu zkušeností, podporu nebo pořádání odborných nebo podpůrných akcí či aktivit, zájemci o kontakt s profesionální zdravotnickou komunitou, zájemci o možnost publikace nebo inzerce v odborném časopisu apod. nechť se laskavě obrátí na členy přesednictva CSS, na něž je přímé spojení v nabídkovém menu. Partnerství bude ošetřeno řádnou smlouvou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *