XII.dni centrálnej sterilizácie a VI.pracovné dni operačných sál 24.-26.11.2004 Šachtička, SR

Tradiční mezinárodní odborný seminář pořádali Detská fakultná nemocnica Bratislava, Slovenská epidemiologická asociácia a DKT Systém s.r.o. v krásném prostředí lyžařského střediska Šachtičky u Banské Bystrice. Po všechny tři dny byl bohatý odborný program, organizátoři vytvořili vynikající podmínky i pro neformální diskusi.
Program postupně představil celoživotní vzdělávání zdravotnických pracovníků na Slovensku i v České republice, standardy sterilizace. Široce se účastníci zabývali otázkami předsterilizační přípravy, parní i nízkoteplotní sterilizace, monitorováním, průběžnou i externí kontrolou sterilizace. V epidemiologické části byla zmíněna rizika akvirace HIV, VHB a dalších agens zdravotnickými pracovníky, byly prezentovány možné importované nákazy a připomenuta rizika v ošetřovatelském systému. Část věnovaná asepsi prezentovala perioperační management, dezinfekci a postupy při zvládání septických stavů. Rumunští kolegové nám ilustrovali současný stav v dekontaminaci, dezinfekci a sterilizaci ve stomatologické praxi v Rumunsku. V posledním dopoledni byly uvedeny chirurgické kazuistiky.
Za Českou společnost pro sterilizaci se tohoto semináře aktivně zúčastnili D. Ježková, FN Brno, M. Nutilová, BKN Zlín a MUDr. I. Kareš, BKN Zlín. Přednesli svá odborná sdělení a přiblížili účastníkům existenci České společnosti pro sterilizaci ( CSS ) jako člena European Forum for Hospital Sterile Supply ( EFHSS ).
Organizátorům a milým hostitelům patří naše uznání a dík. Doufáme, že se setkáme se svými slovenskými kolegy a přáteli zase někdy u nás na některé odborné akci CSS.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *