PF 2005

Vážení,
dovolte, abych jménem České společnosti pro sterilizaci /CSS/ popřál všem členům, partnerům a příznivcům vše dobré a taky kopu štěstí, radostí, zdraví a úspěchů v novém roce 2005 a stejně tak i v dalším životě.
Hodnotíme-li uplynulý rok, lze s potěšením konstatovat, že naše úsilí o vytvoření a právní legalizaci odborné společnosti se podařilo završit řádnou registrací CSS na MV ČR a že se uskutečnily i první odborné aktivity inzerované na našich webových stránkách.
I otevření a provoz těchto stránek je jistou formou naší práce a otevření cesty k odborné i širší veřejnosti. Navázání kontaktů a zapojení se do evropského fóra odborných společností EFHSS nebo i kontakty s národními odbornými společnostmi umožňují lépe získávat nebo předávat informace a příp. i spolupracovat např. na problematice opakované sterilizace zdravotnických prostředků ve zdravotnických zařízeních, kontrole a monitoringu sterilizačních procesů, logistice činností, profilaci technologií apod. V této oblasti jsme rovněž navázali spolupráci s Českou lékařskou komorou a Českou stomatologickou komorou a chceme se podílet na odborném vzdělávání zdravotníků.
Chtěli bychom v tomto směru pokračovat i do budoucna. Chtěli bychom v tomto směru pokračovat i s Vámi.
Proto je mé přání do nového roku jak osobní – určené členům a partnerům, tak i namířené k Vám, anonymním čtenářům těchto stránek.
Pokud nejste členy ani partnery CSS a v dané problematice pracujete nebo se o ni zajímáte, rádi Vás v České společnosti pro sterilizaci uvítáme. Rádi se pak, společně s Vámi, budeme podílet na dalším rozvoji, diskusi a osvětě v oblasti, kterou si Česká společnost pro sterilizaci vytyčila a předsevzala reprezentovat v rámci ČR, EU a vlastně vůbec.
S tímto přáním a pozdravem Vám všem zůstává RNDr. Bruno Šudřich, předseda CSS.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *