CSS děkuje firmě Olšanské papírny a.s.

Česká společnost pro sterilizaci děkuje tímto panu ing. Milanu Brádlerovi, řediteli závodu Lukavice, Olšanské papírny a.s. a jeho spolupracovníkům za velice rychlou a kvalitní spolupráci při realizaci členských legitimací společnosti.
Členům CSS budou legitimace předávány po úhradě členského příspěvku za rok 2005 na odborných akcích CSS nebo po dohodě jinak. Dovolujeme si připomenout, že v souladu se stanovami CSS a v rámci organizačního pořádku je třeba uhradit členský příspěvek do konce dubna 2005. Informace podá pokladník CSS na tel. 532 23 3989.

1 thoughts on “CSS děkuje firmě Olšanské papírny a.s.”

  1. Lze k 2. stupni dvoustupňové desinfekce použít Lysetol V 5%/15 min. s dobou použitelnosti 7 dnů ?
    Tato možnost je uvedena v letáku Lystolu V pouze v textu a ne v tabulce.děkuji

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *