7.4.1948 – založení WHO /Mezinárodní zdravotnické organizace/

Světový den zdraví
Vznik Mezinárodní zdravotnické organizace
Mezinárodní zdravotnická organizace (WHO) byla jako jedna z agentur Spojených Národů založena 7. dubna 1948. Jejím hlavním cílem je zajistit dostupnou , kvalitní zdravotní péči pro všechny lidi na světě. WHO má 192 členských států a v jejím čele stojí generální ředitel (viz foto). Výkonným orgánem organizace je „Mezinárodní zdravotní shromáždění“, mezi jehož hlavní úkoly patří schvalování programu, dvouletého rozpočtu a vytýčení programové cesty organizace.

Světový den zdraví
Motto letošního dne je:

”Važme si každé matky a dítěte!”
Ačkoliv žijeme ve světě převratných objevů, nesmírného přepychu a bohatství, existují země, kde stále umírá mnoho matek při porodu i během těhotenství. Zpráva WHO uvádí, že 520 000 žen zemře během porodu či těhotenství. Navíc 10 milionu dětí ročně se ve světě nedožívá ani pěti let života. Nejedná se vždy jen o rozvojové země, kde není zajištěná dostatečná péče o matku v době těhotenství, o její dítě během porodu a po porodu. Proto se zdraví matek a dětí stává reálným úkolem pro světovou společnost. Světová zdravotnická organizace poukazuje na zásadní rozdíly v péči o matku. Miliony životů žen a dětí by mohly být zachráněny, pokud by byly všude využity znalosti současné medicíny.

Zvláštní pozornost proto bude celý rok věnována péči o ženu a novorozence počínaje letošním Dnem zdraví. Bude zajištěn především zvýšený dozor nad zeměmi, ve kterých je zdraví matek ohroženo. Pro tyto lokality jsou připraveny četné aktivity zaměřené na konkrétní situace požadované péče (např. čistota, správná výživa, podávání železa, vitaminů, očkování dětí, prevence HIV/AIDS, dále význam kojení a další). Více informací k světovému Dni zdraví naleznete na http://www.who.int/world-health-day/2005/en.

Česká republika má jistě odlišné podmínky. Péče o ženu a dítě je na vysoké úrovni. Přesto všechny matky nežijí vždy se svými dětmi v ideálních podmínkách. Motto světového Dne zdraví dává proto i celé naší společnosti téma na zamyšlení. Matka, která dává život svému dítěti je vždy hodná úcty okolí a celé společnosti. Ve zdravých dětech je totiž budoucnost celé společnosti.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *