Účast zástupců CSS a ČR na DSc 2005 Decontamination Sciences Congress v Londýně

Pod záštitou Institute of Decontamination Sciences a International Federation for Sterile Supply a za spoluúčasti European Forum for Hospital Sterile Supply, jehož členem je i Česká společnost pro sterilizaci, se konal v Londýně kongres DSc 2005 – Decontamination Sciences Congress.Na kongresu bylo registrováno 407 účastníků ze 41 zemí světa, zastoupeno bylo 67 firem zabývajících se danou problematikou.Součástí kongresu byly i 4 souběžná sympozia pod patronací firem J&J ASP, Getinge a Miele Professional.Díky partnerské firmě J&J se tohoto světového kongresu účastnili i reprezentanti CSS.Odborná i kuloárová dílčí jednání přispěla jistě k posílení pozice české odborné společnosti a přispěla rovněž ke zviditelnění odborného dění v ČR.Možnost porovnat úroveň výkonu činnosti, pracovní odpovědnosti, technického vybavení, formy a organizaci vzdělávání apod. budou přínosem i k naší další činnosti a k dalšímu jednání s odbornou veřejností v České republice.Po zpracování materiálů bude o naší účasti referováno na některém z jednání CSS, příp. budou informace publikovány ve Vademecum sterilizace.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *