Vážený pane předsedo, kde najdu program XIV. mezin. konference konající se v Brně 27.a 28.4. 05 ? Děkuji a těším se v Brně na setkání. Dokoupilová.

Na definitivním programu se pracuje. Bude zveřejněn v nejbližších dnech.Program zabezpečovaný CSS v sekci Sterilizace zdravotnických prostředků přikládám.RNDr.Bruno Šudřich, předseda CSS XIV. konference Nemocniční hygiena 2005 27. – 28.4.2005 Kongresové centrum BVV Brno-Výstaviště, Brno, ČR, EU 27.4.2005 9,30 – 10,30 Zahájení a úvodní přednášky – Sál A Přestávka Jednání v sekcích: Sál A – Preventivní zabezpečení chirurgických výkonů Sál B – Sterilizace zdravotnických prostředků Sál C – Ošetřovatelská sekce Sekce sterilizace zdravotnických prostředků – sál B Předsedá: RNDr. Bruno Šudřich 11,00 – 12,00 Téma: Logistika, legislativa a řízení jakosti při opakovaném zpracování zdrav. prostředků / ZP/. Přednášky: 1. Zelenková J.: Návrhy významných změn v problematice sterilizace a dezinfekce ve vztahu k vyhl.č. 440/2000 Sb. 2. Pazdziora E.: Sterilizujeme na úrovni požadované ČSN EN 556? 3. Kareš I.: Provoz zdravotnického zařízení a nová legislativa. Oběd 13,00 – 14,30 Téma: Předsterilizační příprava ZP. Přednášky: 1. Melicherčíková V., Urban J.: Předsterilizační příprava zdravotnických prostředků. 2. Pazdziora E.: Úloha předsterilizační přípravy zdravotnických prostředků se zvýšeným rizikem pro uživatele nebo třetí osoby z pohledu vyhl.č. 11/2005 Sb. 3. Holba R.: Předsterilizační příprava OP instrumentária v mycích a dezinfekčních automatech Miele. 4. Janů R.: Ultrazvukové čištění instrumentária. 5. Nováková M.: Bezpečnost pevného obalu. Přestávka 15,00 – 16,30 Téma: Sterilizace ZP ve zdravotnických zařízeních /ZZ/. Přednášky: 1. Šefrna V.: Denní zkouška průniku páry a nová legislativa. 2. Micieta V.: Plazmová sterilizace. 3. Míčková E.: Kontrola kvality sterilizace ve FN HK. 4. Hubáček Z.: Monitoring a validace parního sterilizačního procesu přístrojem ETS. 5. Vidovič A.: Nízkoteplotní sterilizace. 28.4.2005 Předsedá: MUDr. Ivan Kareš 9,00 – 10,30 Téma: Monitoring a kontroly procesů při opakovaném zpracování ZP. Přednášky: 1.Illek J.: Pravidelné kontroly a monitoring mycích a dezinfekčních automatů Miele používaných v předsterilizační přípravě OP instrumentária. 2. Malíková L.: Kontrola sterilizačních procesů ve zdravotnických zařízeních. 3. Šmakalová H., Pěničková S., Bočkovská I.: Zkušenosti z provozu nové CS ve FN Olomouc a novinky firmy BAG Med. AG. 4. Svobodová I.: Řešení neshod v provozu CS. Přestávka 11,00 – 12,30 Téma: Spolupráce sterilizačního pracoviště s klienty. Problematika materiálů a ZP. Přednášky: 1. Kubíková J., Urbanová K.: Prvé zkusenosti s prvými absolventami certifikačného studia a kurzu Sterilizácia zdravotnických prostredkov podla STN EN 15 882. 2. Hammer J.: Ošetřování nástrojů – Jak si zničit své nástroje, aniž bych je použil. 3. Nutilová M.: Spolupráce s externími klienty v BKN – Zlín. 4. Ježková D.: Organizace provozu na centrální úpravně lůžek FN Brno. Závěr jednání

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *