druhý dotaz je ohledně infekčních nástrojů, jsou lidé, kteří tvrdí, že se musí dvakrát sterilizovat, má to nějaký efekt když proběhne dekontaminace, poté termodezinfekce v myčce a pak normální cyklus v autoklávu??? moc děkuji za odpověď. jitka

Postupy hygienické údržby a sterilizace např. instrumentária a zdravotnických prostředků popisuje vyhl. č. 195/2005 Sb.Obecně platí, že veškeré instrumentárium a zdravotnické prostředky, které přišly do styku s tělními tekutinami, tkáněmi apod. člověka, je třeba považovat z hygienického hlediska za vysoce nebezpečné a rizikové při další manipulaci.Pro tyto skupiny zdrav. prostředků určených výrobcem k resterilizaci a opakovanému užití jsou určeny způsoby zpracování /popsané mj. ve vyše uvedené vyhl./.Dá se tedy předpokládat, že řádně provedená dekontaminace /vypracovaný prac. postup, správné ředění a postup dle návodu výrobce např. dekontaminačního roztoku aj./, řádně provedená termodezinfekce /při kontrolovaném a monitorovaném procesu např. v myčce/ a řádně provedená předsterilizační příprava s následnou sterilizací /dle pokynů výrobce zdrav. prostředku a výrobce sterilizátoru/ zaručí dostatečný efekt a sterilitu na kterou se tážete.Výjimku tvoří a speciální postupy vyžaduje např. situace při předpokládaném výskytu prionů. B.Šudřich.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *