I.mezinárodný kongres prevencie nozokomiálnych nákaz

Štrbské Pleso, Vysoké Tatry, hotel Patria, SK, pořádá Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine, Fakultní nemocnice Olomouc, Slovenská epidemiologická asociácia, Společnost pro nemocniční hygienu, Česká společnost pro sterilizaci, Aesculap Akademie, kontakt: madar@jfmed.uniba.sk

1 thoughts on “I.mezinárodný kongres prevencie nozokomiálnych nákaz”

  1. hovored:Really interesting ailrcte. Do you plan on placing extra material or perhaps blogging even more? My website is I personally assume you won’t mind however I just have posted your personal site to a couple of my own associates as well. Very good work! By possibility would you want to exhange webpages?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *