KTERÉ PŘIPRAVKY SE DOPORUČUJI PRO VYŠŠI STUPEŇ DEZINFEKCE? DĚKUJI TOMANOVÁ

Vážená paní Tomanová!Na českém trhu je řada výrobců a dodavatelů, kteří dezinfekční prostředky pro vyšší stupeň dezinfekce nabízejí. Jen namátkou jmenujme firmy AGENS J.D. Praha ( pro Schulke a Mayr ), ARGOCHEM PRAHA s.r.o. Praha, B.Braun Medical s.r.o. Praha, Bochemie s.r.o. Bohumín, Johnson a Johnson s.r.o. Praha. Výčet není zdaleka úplný, vždy pro veškerý sortiment platí použití podle pokynů výrobce.Při rozhodování o výběru konkrétního dezinfekčního prostředku kromě ceny hraje roli doba použitelnosti a koncentrace pracovního roztoku, kompatibilita s materiály dezinfikovaných zdravotnických prostředků a expoziční doba. Důležitá je taky snadná manipulace s výrobkem, případně míra ohrožení manipulujících osob a šetrnost výrobku k životnímu prostředí. Kritéria výběru jsou natolik individuální, že zde není možno poskytnout univerzální návod či doporučení.I.Kareš

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *