Odborná konference STERIL.CZ

Brno-Výstaviště, 13.9.2005, 9,30 – 14,00 hod., satelitní konference veletrhu HOSPIMedica 2005Česká společnost pro sterilizaci /CSS/ a Centrální sterilizace Fakultní nemocnice Brno si dovolují pozvat své členy, širokou odbornou veřejnost a všechny zájemce na odbornou konferenci STERIL.CZ pořádanou ve spolupráci s partnery CSS.Konference se koná dne 13.9.2005 od 9,30 do 14,00 hod. při příležitosti mezinárodního veletrhu HOSPIMedica Brno 2005.Konference se koná v administrativní budově a.s. Veletrhy Brno, kinosál č.102, Výstaviště 1, Brno, CZ.Odborný program zaměřený na dezinfekci a sterilizaci zdravotnických prostředků ve zdravotnických zařízeních zajistí partneři CSS a odpovídá jejich firemní strategii.Veškeré náklady, občerstvení a vstupenka pro účastníky na veletrh HOSPIMedica 2005 jsou v režii CSS.Akce bude hodnocena 3 kredity v systému celoživotního vzdělávání zdravotníků.
P O Z V Á N K A .

Česká společnost pro sterilizaci / CSS / a Centrální sterilizace Fakultní nemocnice Brno

si dovolují Vás pozvat na odbornou konferenci
S T E R I L . C Z

která se koná dne 13.9.2005 od 9,30 do 14,00 hod. při příležitosti mezinárodního veletrhu

H O S P I M e d i c a – B r n o 2 0 0 5
Odborný program garantuje Česká společnost pro sterilizaci /CSS/
a partneři České společnosti pro sterilizaci :
BAG Med. AG. – Aktuální přehled indikátorů mytí a sterilizaceECOLAB Hygiene – Využití peroxysloučenin v nástrojové dezinfekciHYPOKRAMED – Kontejnerový systém WagnerJOHNSON and JOHNSON – Nové poznatky v technologii plazmové sterilizace SterradMARTEK – MEDICAL – MEDPLAN – Testy pro mycí automaty a parní sterilizátoryMIELE – Mycí program OxivarioS – DENT – Malé parní sterilizátorySTERIPAK – Účinnost a dostupnost plazmové sterilizace3 M Česko – EO sterilizace
Program a diskuse jsou zaměřeny na dezinfekci a sterilizaci zdravotnických prostředků ve zdrav. zařízeních.
Veškeré náklady, občerstvení a vstupenka pro účastníky na veletrh Hospimedica 2005 jsou v režii CSS.
Akce bude hodnocena 3 kredity v systému celoživotního vzdělávání zdravotníků. Průkaz odbornosti vezměte prosím s sebou.
Konference se koná ve výškové administrativní budově a. s. Veletrhy Brno
– vlevo od hlavního vchodu do areálu Výstaviště Brno,
konferenční prostor Kinosál č. 102, I.posch., Výstaviště 1, Brno, CZ
Čtěte: www.steril.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *