Dobrý den, jaký je rozdíl mezi horkovzdušným sterilizátorem a sterilizátorem pomocí UV. Který upřednostńuje hygiena, který je vhodnější do kosmetiky? Děkuji. fiserovaF-M@post.cz Jana Fišerová M. Chasáka 3138 738 01 Frýdek – Místek

Odpověď na dotaz paní Fišerové z Frýdku-Místku Na úvod si dovolím zmínit přesnou definici sterilizace: Sterilizací rozumíme proces, který vede k usmrcování všech mikroorganismů schopných rozmnožování včetně spór, k nezvratné inaktivaci virů a usmrcení zdravotně významných červů a jejich vajíček. Horkovzdušný sterilizátor je přístroj zkonstruovaný k provádění sterilizace. Jedná se o skříňový typ přístroje, elektrické topné články jsou vestavěné na bocích a na dně přístroje. Médium pro přenos tepla je vzduch, který předává tepelnou energii sterilizovaným předmětům na principu vodivosti a sálavosti. Přístroje mají zabudovaný ventilátor k nucené cirkulaci vzduchu přiváděného přes HEPA filtry. Sterilizovat lze: kov, sklo, porcelán, keramika, kamenina. Nelze (textilie, buničinu, gumu, papír). Pokud je HS bez nucené cirkulace vzduchu – (objem pracovní komory je menší než 5 l) sterilizační doba se u těchto přístrojů prodlužuje na dvojnásobek, oproti parametrům daným ve vyhlášce č. 195/2005 Sb., Teplota (st.C) Čas (min.) 160 170 180 60 30 20 Několik informací k UV záření Ultrafialové záření při určité frekvenci(250-270 nm) zabíjí bakterie a je využíváno při dezinfekčních procesech , které jsou spojeny s vodou, vzduchem a poživatinami. Domnívám se, že různými výrobci nazývané přístroje “UV sterilizátory”, nejsou OZNAČENY zcela přesně v souladu s definicí sterilizace. Jde spíše o doplňující dezinfekční proces vzhledem pouze k baktericidním účinkům UV záření. Faktory ovlivňující účinek UV záření: UV záření se povrchem velmi rychle absorbuje, neproniká do hloubky, působí jen povrchově. V ovzduší působí jen na volně se vznášející nechráněné mikroorganismy, na mikroby adsorbované na povrch prachových částic nepůsobí. Kapaliny lze dezinfikovat ve výšce 0,01 – 1,0 mm. Suché bakteriální aerosoly jsou odolnější než vlhké. Baktericidnost je dále závislá na fyziologickém stavu a stáří buňky. Dále je germicidní účinek ovlivňován relativní vlhkostí vzduchu, teplotou, prašností, prouděním vzduchu, kvalitou povrchu stěn a předmětů. Tím se vysvětluje nespolehlivost účinku UV záření a proto nelze stanovit prahovou hodnotu pro baktericidní účinek. Maximální baktericidní působení bylo zjištěno při vlnové délce 253,7 nm (5eV). Letální dávky záření pro baktérie se udávají v rozmezí od několik set až po 50 tisíc pro sporotvorné mikroorganizmy. UV záření je tedy považováno za doplňkový způsob dezinfekce po předcházející chemické nebo fyzikální dezinfekci. Namátkou ještě vybírám některé nalezené odkazy na www stránkách k tématu “UV sterilizace” – příklady použití: ÚV sterilizátor je ÚV lampa, která vyzařuje do prostoru ultrafialové paprsky o vlnové délce 253,7nm (jedná se o doplňkové zařízení ke stávající chemické dezinfekci bazénů, povrchů, /obchodní označení: ÚV sterilizátor 16W do 10m3 vody pro bazén /. Dále např. je to UV sterilizátor nožů SUV 66 – jedná se o skříňový typ v nerezovém provedení s UV germicidní lampou, vhodný pro gastro-služby (opakuji jde pouze o baktericidní účinek). Způsob sterilizace pro provozovny, kde se provádí péče o tělo (komunální služby), a kde se provádí výkony či úkony, kdy je třeba používat sterilní nástroje, jsou nejčastěji činnosti, při nichž je porušována integrita kůže, dále potom pedikúry a manikúry. Způsob sterilizace je stanoven v příloze 6 vyhlášky č. 137/2004 Sb., dále viz. text § 51 odstavec 2 písmeno i), přičemž provádění kontroly sterilizace se provádí dle požadavků prováděcího předpisu → a tím je v současné době vyhláška MZ ČR č. 195/2005 Sb.(Ve Vvhlášce č. 137/2004 Sb. – příloha č. 6 je odkaz na Vyhlášku 440/2000 Sb., která je od 1.7. 2005 nahrazena Vyhláškou č. 195/2005 Sb.). Závěr: Vzhledem k rizikové činnosti /porušování integrity kůže/ a možného přenosu nejen bakteriálních infektů, ale především virových chorob – virové hepatitidy (VHB,VHC), případně HIV, se jeví UV lampa a ultrafialové paprsky spíše jako pouhá doplňková dezinfekční metoda než vhodná sterilizační metoda. Pro Vaše účely “ve službách” doporučujeme proto volbu klasických fyzikálních sterilizačních metod – tedy sterilizaci vlhkým teplem nebo horkovzdušné sterilizátory. Základní literatura: Helena Šrámová a kol.: Nozokomiální nákazy II. Maxdorf, 2001. Věra Melicharčíkova, Jan Pavlíček: Mikrobicidní působení UV záření. Zprávy CEM (SZÚ, Praha) 2003. H.Laštůvková

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *