Odborná konference STERIL.CZ v Brně.

Bohatá účast, plný sál až do konce, zajímavá témata pro zdravotnickou praxiDne 13.9.2005 proběhla v Brně odborná konference STERIL.CZ pořádaná Českou společností pro sterilizaci, ve spolupráci se smluvními partnery společnosti a oddělením Centrální sterilizace FN Brno.Problematika dezinfekce a sterilizace přenesená v řadě fundovaných sdělení byla nosným tématem i při četných kuloárových diskusích.Bohatá účast 160-ti registrovaných posluchačů a 29-ti zástupců výrobních, servisních a obchodních firem svědčí o značném zájmu zdravotnických pracovníků a spolupracujících firem o tuto problematiku. Potěšitelná na konferenci byla i účast řady pracovníků a zástupců kontrolních orgánů na všech úrovních, od nemocničních hygieniků až po státní hygienický dohled.Účastníci konference měli možnost se seznámit s některými produkty partnerských firem CSS, případně následně navštívit zdarma veletrh HOSPIMedica 2005. Někteří z účastníků se účastnili následné panelové diskuse firmy J&J divize ASP na téma Plazmová sterilizace a její přínos pro zdravotnická zařízení,…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *