Konzultační den DDD 2005.

Pořádá Státní zdravotní ústav Praha.
Program přiložen. Omluvte grafickou úpravu.
STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV

Centrum epidemiologie a mikrobiologie
Národní referenční laboratoř pro dezinfekci a sterilizaci
Národní referenční laboratoř pro dezinsekci a deratizaci

pořádají

KONZULTAČNÍ DEN DDD 2005

na téma

STERILIZACE, DEZINFEKCE, DEZINSEKCE, DERATIZACE

Datum a místo konání:
1.12.2005 v 9.30 hod. v SZÚ, Šrobárova 48, Praha 10,
Velká posluchárna v budově SÚKL

Program:

Zitek, K.: Úvodní slovo
Prošková,E.: Orientace v nových právních předpisech týkajících se způsobilosti
k výkonu nelékařských povolání, tj. zákonu č. 96/2004 Sb. a jeho
prováděcích právních předpisů
Pazdziora, E.: Výsledky externího hodnocení kvality – sterilizace v roce 2005
Melicherčíková, V.: Novinky v dezinfekci a sterilizaci
Urban, J.: Metody stanovení mikrobicidní účinnosti materiálů
Paříková, J., Kazmarová, H., Klánová, K.: Hodnocení závažnosti kontaminace
plísněmi ve vnitřním prostředí objektů
Rupeš, V., Vlčková, J., Mazánek, L., Chmela, J., Ledvinka, J.: Veš dětská,
systematika, současný výskyt, rezistence a možnosti odvšivování
Rödl, P.: Standardní metodika ochranné deratizace – aktuální stav

Diskuze

Akce bude hodnocena 1 kreditním bodem do systému celoživotního vzdělávání. Průkaz odbornosti – index si vezměte s sebou.

RNDr. Kamil Zitek , v.r. MUDr. Jaroslav Volf, Ph.D., v.r.
vedoucí centra EM ředitel SZÚ

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *