7.12.2005 Mám po atestaci.Bylo nám řečeno že těd jsme zdravotní pracovníci.Jinak jsem doposud byla zařazena jako JOP.Ale přesto abych mohla být zdravotní laborant musím zažádat MZ o uznání atestace.

Vážená nepodepsaná,při nejasnostech ve věcech podmínek získávání a uznávání způsobilosti k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče je třeba respektovat zákon o nelékařských zdravotnických povoláních – Zákon č. 96/2005 Sb. Uznání atestace pro daný výkon nebo zařazení je v kompetenci MZ ČR. Právní výklad lze rozporovat u soudu. Není však zcela zřejmé po jaké atestaci máte a v jakém vztahu je atestace k profesi zdravotní laborant.B.Šudřich

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *