CSS přeje:

Všem dobrým lidem veselé Vánoce a šťastný Nový rok 2006
Vážení,
dovolte, abych jménem České společnosti pro sterilizaci /CSS/ popřál všem členům, partnerům a příznivcům vše dobré ke svátkům vánočním a taky kopu štěstí, radostí, zdraví a úspěchů v novém roce 2006 a stejně tak i v dalším životě.
Hodnotíme-li uplynulý rok, lze s potěšením konstatovat, že naše úsilí o vytvoření a právní legalizaci odborné společnosti se podařilo.
Společně jsme zrealizovali četné odborné akce inzerované na našich webových stránkách, ale i jiné, neinzerované na webu, s charakterem lokálním, vyžádaná pro zdravotnická zařízení, pro zájmové skupiny apod.. Takových vzdělávacích akcí CSS v roce 2005 pořádala, spolupořádala nebo odborně garantovala dvacet.
I otevření a provoz webových stránek je jistou formou naší práce. Vyhodnocením sledovanosti se potvrdilo i na nich aktivní otevření cesty k odborné i širší veřejnosti, zájem o problematiku dezinfekce a sterilizace.
Navázání kontaktů a zapojení se do evropského fóra odborných společností – European Forum for Hospital Sterile Supply /EFHSS/ nebo i kontakty s národními odbornými společnostmi umožňují lépe získávat nebo předávat informace a příp. i spolupracovat např. na problematice opakované sterilizace zdravotnických prostředků ve zdravotnických zařízeních, kontrole a monitoringu sterilizačních procesů, logistice činností, profilaci technologií apod.
Naše poděkování za vstřícnou a aktivní spolupráci patří všem aktivním členům CSS. Dosud pasivním nabízíme podporu v aktivizaci jejich odborných činností.
Poděkování patří i oficiálním partnerům České společnosti pro sterilizaci. Spolu s nimi a za jejich podpory jsme mohli české zdravotnické veřejnosti a našim aktivitám nabídnout širší rozměr ve vzdělávacích i společenských akcích. Také jsme mohli řádným členům CSS významně usnadnit přístup k těmto vzdělávacím akcím, stejně jako k moderním technologiím, přístrojům, prostředkům.
Chtěli bychom v tomto směru pokračovat i do budoucna. Chtěli bychom v tomto směru pokračovat i s Vámi.
Proto je mé přání do nového roku jak osobní – určené členům a partnerům CSS, tak namířené i k případným anonymním čtenářům těchto řádků.
Pokud jste členy nebo partnery CSS, v dané problematice pracujete nebo se o ni zajímáte, rádi Vás v České společnosti pro sterilizaci i v roce 2006 uvítáme. Rádi se pak, společně s Vámi, budeme podílet na dalším rozvoji, diskusi a osvětě v oblasti, kterou si Česká společnost pro sterilizaci vytyčila a předsevzala reprezentovat v rámci ČR, EU a vlastně vůbec.
S tímto přáním a pozdravem Vám všem zůstává
RNDr. Bruno Šudřich, předseda CSS.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *