Dobrý večer.Chci se zeptat,kde lze najít hygienické normy,či prováděcí předpisy na zřízení a provoz kosmetických sl.137/2004,kde jsem odpověď nenašla,prý říká,že není nutné pinzetu sterilizovat,pouze desinfikovat.Děkuji Chvostalová Daniela

Dobrý den, obecně činnosti epidemiologicky závažné (konkrétně zde kosmetické služby) a předpoklady pro výkon těchto činností vyjmenovává zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších změn a doplňků, v § 19, § 20, §21, § 22 . Vlastní prováděcí „hygienická“ vyhláška výše uvedeného zákona týkající se služeb je vyhláška MZd č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, a její § 51 a § 52. Pro činnosti epidemiologicky závažné v provozovnách holičství, kadeřnictví, pedikúra, manikúra, kosmetických, masérských regeneračních nebo rekondičních služeb a v provozovnách při provozování živností, při nichž je porušována integrita kůže, a při provozování činnosti, při které se používají k péči o tělo speciální přístroje (např. solária, myostimulátory) platí – obecně pro náš případ vybírám (dle dotazu) tyto zásady uvedené v § 51 odst. 2 písmena h) a j) výše jmenované vyhlášky: h) očištění použitých nástrojů a pomůcek po každém spotřebiteli a jejich řádné omytí horkou vodou s přídavkem saponátu, osušení, dezinfekci a opláchnutí pitnou vodou, a pokud dojde k jejich znečištění biologickým materiálem, dezinfikování před čištěním dezinfekčním přípravkem s virucidním účinkem a poté mechanické očištění, i) použití sterilních nástrojů, kterými je prokazatelně porušována integrita kůže, (například depilační jehly, skalpely) pro každého spotřebitele; způsob sterilizace stanoví příloha č. 6 k této vyhlášce; provádění kontroly sterilizace dle požadavků prováděcího předpisu, 16) Z citované legislativy tedy plyne, že pinzeta není nástrojem, kterým je prokazatelně porušována integrita lidské kůže, tedy není nutno ji sterilizovat, je však důležité řádně dezinfikovat a mechanicky čistit, tzn. při biologické kontaminaci nejprve dezinfikovat dezinfekčním přípravkem s virucidní účinností (např. Sekusept pulver 2% 1 hod. ponoření do roztoku; Sekusept aktiv 2% 15 min. ponoření do roztoku; Mikasept Galen 2% 15 min., Desident roztok apod.), dále pak běžný čistící postup (mechanická očista, oplach pitnou vodou, osušení, dezinfekce a konečný oplach pitnou vodou s osušením). Pokud není použitý nástroj biolog. kontaminován, stačí běžná dezinfekce i sprejovými přípravky určenými pro nástroje, např. Desident spray. Chcete-li však mít jistotu, že máte všechny kovové nástroje po užití zbavené důkladně choroboplodných zárodků, je nejlépe sterilizovat. Zpracovala: Dr. Jana Derková , oddělení hygieny obecné a komunální KHS Jmk v Brně Dne: 25.1.2006

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *