Prosím o informaci- rozdíl mezi: Vsázkový test balené nástroje (zátěžový – Helix) a Denní test průniku páry pro malé parní sterilizátory (také Helix). Ráda bych splnila podmínku dle vyhlášky 195/2005 přílohač.3, V.3.,b)1. Děkuji Kalinová

Nebiologické systémy pro použití ve sterilizátorech jsou specifikovány ČSN EN 867-1 což je 1 část – všeobecné požadavky. Odstavec 4.2. této normy určuje tzv. „indikátory pro specifické zkoušky . tř. B.“ Tyto indikátory jsou určeny pro použití při specifických zkušebních postupech definovaných v příslušné normě pro sterilizátor/sterilizaci. ČSN EN 867-5 specifikuje mj. požadavky na Helix testy pro malé parní sterilizátory /MPS/ vyráběné dle ČSN EN 13060. Helix testy pro MPS se použijí pro kontrolu sterilizátoru v definovaném programu HELIX test (134-135st.C/3,5 min) a to v prázdné komoře podobně jako u Bowie-Dick testu. Zátěžové testy se vkládají mezi sterilizovaný materiál přímo do obalů ( kombinovaný obal, kontejner apod.) a jejich zkouška probíhá při daném sterilizačním programu současně ( podobně jako u testů tř. A a D.) Tyto testy jsou zvláště vhodné pro sterilizaci předmětů (nástrojů) s dutinami. Definice vsázek s dutinou typu A ( Hollow load A) a s dutinou typu B (Hollow load B) – viz. ČSN EN 130 60 odst. 3.19 a 3.20. Závěr: – Použití soupravy zátěžových testů slouží k simulaci ztíženého pronikání páry ke sterilizovanému materiálu ( jak jsem již uvedl s dutinami). – Použití soupravy HELIX pro MPS je v podstatě provedení testovacího programu s příslušnou soupravou HELIX. Definované zbarvení indikátoru po vyjmutí z tělíska informuje obsluhu, že je přístroj schopen účinně sterilizovat duté předměty ( za předpokladu dodržení všech dalších podmínek pro sterilizaci). Vyhl. č. 195/2005 MZ ČR, resp. její příloha, zahrnuje ve svém textu v kap. V. 3. odst. b) odkaz na ČSN EN 867, avšak v následném podrobném textu již tyto metody zkoušek (HELIX) nestanovuje. Proto Vám doporučuji pro správný postup při „kontrole sterilizace“ kontaktovat Vám nejbližší ZÚ, resp.KHS a řídit se pokyny tohoto státního dozoru. Richard Janů S-DENT Brno

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *