Dobrý den, rád bych získal informace, jaká norma stanovuje požadavky na návrh, validaci, řízaní a kontrolu sterilizace zdravotnických prostředků využívající metodu nízkoteplotní plazmové sterilizace. Děkuji za odpověď Milan Kubík

Systém STERRAD je standardně validován dle ČSN EN ISO 14937, je to uznanánorma, která je publikována v českých technických normách zaměřených nazdravotnické prostředky.Norma vymezuje problematiku Sterilizace prostředků zdravotnické péče -Obecné požadavky na charakterizaci sterilizačního činidla a vývoj, validacia průběžnou kontrolu postupu sterilizace zdravotnických prostředků(norma je pod třídicím znakem 85 5262 uveřejněna ve Věstníku ÚNMZ.)ČSN EN/ISO 14937 spadá do kategorie:České technické normy vztahující se k nařízení vlády č.181/2001 Sb., kterýmse stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky (české technickénormy přejímající EN vyhlášené jako harmonizované v Úředním Věstníku ES)J.Gajarský, Johnson & Johnson

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *