Významné akce CSS v roce 2006

důležité informace pro členy a partnery CSS a všechny zájemceJe nám potěšením Vám potvrdit a Vás pozvat na XV. konferenci Nemocniční hygiena Brno 2006, kde Česká společnost pro sterilizaci /CSS/ bude mít tradičně obsazen jeden z jednacích sálů Kongresového centra BVV. Tato konference se uskuteční ve dnech 19. – 20.4.2006 v Brně. Přihlášku lze nalézt na http://www.med.muni.cz/snh/Registrace členů a partnerů CSS se uskuteční jako vloni, u vstupu do sálu označeného logem CSS a předpokládáme zde standardní podmínky registrace v rámci akcí CSS / např. dotovaný konferenční poplatek 100 kč pro členy CSS, individuální platba partnerů v souladu s platnou smlouvou, přidělení kreditních bodů, vystavení certifikátu/.
Na tomto odborném setkání se připojí CSS k širokému fóru zdravotnických pracovníků, hygieniků a epidemiologů, aby rozšířila jednání o problematiku zaměřenou na sterilizaci zdravotnických prostředků. Z mnoha pohledů se tak ukáže nutnost a nezbytnost komplexního přístupu k řešení při zabezpečení zdravotnických pracovišť řádně připravenými opakovaně používanými sterilními zdravotnickými prostředky.

Rovněž je nám ctí Vás informovat a pozvat na STERIL . CZ – II. výroční konferenci České společnosti pro sterilizaci /CSS/, která se uskuteční ve dnech 24.-25.10.2006 v Brně jako satelitní odborná konference při mezinárodním veletrhu HospiMEDICA / Central Europe – Brno 2006.
Konat se bude v Kongresovém centru BVV, v sále A, vždy od 9 do 15 hod.
Na programu bude problematika dezinfekce, předsterilizační přípravy a sterilizace zdravotnických prostředků ve zdravotnických zařízeních z pohledu ČR a EU.
Předpokládáme reference a diskusi k novinkám, legislativě, technologiím, materiálům, přístrojovému vybavení, vzdělávání a běžné rutinní praxi sterilizačních pracovišť. Očekáváme prezentaci produktů a výrobců, obchodních zástupců, provozovatelů a uživatelů – v plné škále dezinfekčních a sterilizačních materiálů, metod a postupů.
Na konferenci jsou zváni všichni, kteří pro dezinfekci a sterilizaci vyrábějí, kteří v dané oblasti obchodují, kteří dezinfekci a sterilizaci provozují, kontrolují, kteří se podílejí na vzdělávání.
Pozvání ale hlavně platí pro všechny zdravotníky, protože v dnešní době snad není zdravotnické činnosti, kde by své místo dezinfekce a sterilizace neměla. Příčinou toho mohou být např. člověku nebezpečná a často ne zcela poznaná agens, publikovaná v posledních letech v odborné i v mediální rovině.Registrace členů a partnerů CSS se uskuteční opět u vstupu do sálu označeného logem CSS a předpokládáme i zde standardní podmínky registrace v rámci akcí CSS / např. konferenční poplatek 100 kč pro členy CSS, individuální platba partnerů v souladu s platnou smlouvou, přidělení kreditních bodů, vystavení certifikátu, volná vstupenka do areálu výstaviště/.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *