Bol by som Vám veľmi povďačný za láskavú informáciu o aktuálnych odporúčaniach metód sterilizácie lek. nástrojov predpokladane kontaminovaných prionmi, res. za odkazy na relevantnú literatúru. Vďaka, V.Mayer vlastimil.mayer@szu.sk

Úvodem je nutno konstatovat , že nejúčinější a nejpreferovanější metodou prevence přenosu je likvidace použitých pomůcek a odpadu spalováním ( tedy při použití jednorázových pomůcek ) – tato metoda je preferována pro všechny nástroje, které se dostanou do styku s vysoce nakažlivými tkáněmi. Obecně lze použít následující metody : ( zdroj : MUDr. Vladimír Polanecký , ředitel Hyg. stanice hl. města Prahy ) 1. nástroje odolné vůči vysokým teplotám a) ponoření předmětu do hydroxidu sodného (NaOH) a zahřátí v autoklávu bez gravitace na 121° C po dobu 30 min.; vyčistění; opláchnutí ve vodě a aplikace rutinní sterilizace. b) ponoření do NaOH nebo chlornanu sodného po dobu jedné hodiny; přenesení nástroje do vody; zahřátí v autoklávu bez gravitace na 121° C po dobu jedné hodiny, vyčistění a aplikace rutinní sterilizace. c) ponoření do NaOH a vařeni po dobu 10 min; očistění, opláchnutí ve vodě a aplikace rutinní sterilizace. d) ponoření do chlornanu sodného (preferován) nebo NaOH (alternativně) při běžné teplotě po dobu jedné hodiny; očistění, oplach ve vodě a aplikace rutinní sterilizace. Autoklávovat při 134° C po dobu 18 minut. 2. nástroje citlivé na vysoké teploty Opláchnutí ve 2N NaOH nebo neředěným chlornanem sodným; nechat stát po dobu jedné hodiny; setřít a oplach vodou. Pavel Táborský, vedoucí divize Health Care, ECOLAB HYGIENE BRNO, pavel.taborsky@ecolab.com

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *