Dobrý den, prosím o sdělení co se rozumí pod pojmem validace procesu provedení vyššího stupně dezinfekce. Provádíme vyšší stupeň dezinfekce kyselinou peroctovou a dosud jsme validaci procesu neprováděli. Děkuji za kladné vyřízení. Mgr. Hana Mašlaňová

Vážená paní magistro! Dle platné vyhlášky MZ ČR č. 195/2005 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, je pojem validace zmiňován pouze v příloze č.3, odst.VI. u sterilizačního procesu. Znamená sestavení jednotlivých fází sterilizačního cyklu, jeho dokumentaci a potvrzení, že při správné obsluze je zaručena reprodukovatelnost sterilizačního cyklu a platí zde postup podle ČSN EN 554. Vyšší stupeň dezinfekce je charakterizován v části B citované přílohy, jsou definovány postupy a způsob dokládání úspěšnosti vyššího stupně dezinfekce prostřednictvím deníku. Precisní vedení deníku vyššího stupně dezinfekce zdravotnického prostředku, který nemůže být sterilizován ( datum přípravy dezinfekčního roztoku, jméno pacienta, název použitého dezinfekčního přípravku, koncentrace, expozice, podpis provádějícího zdravotnického pracovníka ) můžeme chápat jako validaci ve smyslu Vašeho dotazu. MUDr. Ivan Kareš

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *