Jak s vyš.nástroji v ORL ambul..Jsou po sterilizaci uloženy volně na Přecechtěl.stolku,neporušují integritu sliznic a nemusí se uchovávat sterilně?Co tolerovat při SZD? Dragounová

K vašemu dotazu, který se týkal Přecechtělova stolku sděluji následující: v souladu s vyhláškou č.195/2005 Sb. se všechny nástroje určené pro sterilizaci sterilizují v obalech ( pevné i jednorázové ). Z výše uvedeného vyplývá, že i po sterilizaci se používají nástroje z obalu. Tzv. Přecechtělův stolek se v ordinacích vyskytuje sporadicky a jeho obdobou v současnosti je Unit box, který splňuje podmínky našich právních předpisů a tudíž i podmínku uložení nástrojů po sterilizaci v obalech. Tatáž pravidla musí platit i při používání Přecechtělova stolku. Nástroje po sterilizaci mohou být uloženy jako „volně ložené“, ale v obalech. Pro neinvazivní zákroky lze používat nástroje z jednoho sterilizačního obalu po dobu jedné pracovní směny a platí povinnost chránit nástroje před sekundární kontaminací ze zevního prostředí. RNDr. Jaroslava Zelenková

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *