prosím ,-gigasept patří do které skupiny desin.prostředků,aldehyd peroxoslučenina či jiné ,je možné ho použít na na dekontaminaci a desinfekci endoskopů ,ne flexibilních, když se použije na 2.st. desinfekce sekusept aktiv děkuji

GIGASEPT FF (FormaldehydFrei) – koncentrát ředitelný vodou BEZ FORMALDEHYDU je výrobek firmy Schülke&Mayr, GmbH a je schválen (na našem trhu již od roku 1995) k DEZINFEKCI ENDOSKOPŮ, ultrazvukových sond, příslušenství pro anestezii a termicky citlivých nástrojů. Účinnou látkou je DIALDEHYD kyseliny jantarové (dále dimetoxytetrahydrofuran, tenzidy aj.), s širokou mikrobiologickou účiností – baktericidní, fungicidní, tuberkulocidní, virucidní (HBV, HCV, HIV, polioviry, adenoviry) a sporicidní. Ověřena i účinnost na Helicobakter pylori. Gigasept lze použít též pro VYŠŠÍ STUPEŇ DEZINFEKCE (test na B.subtilis, resp. B.cereus) při koncentracích 10% – 5 hod, resp. 5% – 12 hodin. Pozn.: při inaktivaci relevantních mikroorganizmů je doporučena konc. 6% – 15 minut. Gigasept FF je však určen pro vyšší stupeň dezinfekce FLEXIBILNÍCH ENDOSKOPŮ. K dezinfekci PEVNÝCH ENDOSKOPŮ (i flexibilních) a pro VYŠŠÍ STUPEŇ DEZINFEKCE lze použít přípravek „LYSETOL V“ téhož výrobce (pro vyšší stupeň dezinfekce v koncentraci 10% při expozičním čase 15 minut). Lysetol V obsahuje mj. však jak GLUTARALDEHYD, tak FORMALDEHYD. Tazateli lze poskytnout příp. další informace. Ing. Josef Dědič AGENS

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *