Prosím o informaci na jak dlouho zapínat germicidní komoru. Nikde jsem nezjistila jeden údaj – a sice jak dlouho mají germicidní zářiče být zapnuty, aby dezinfekční účinky byly dostatečné. Janovská

PROMOS spol. s r.o. Nová 177, 757 01 Valašské Meziříčí tel./fax.: 571 611 228 tel./fax.: 571 611 467 Hotline: 603 83 83 20 e-mail: promos@volny.cz sedlacek@promos-vm.cz Informace k užívání germicidních svítidel. Germicidní svítidla využívají ultrafialové záření – spektrum UV-C, které má silný germicidní efekt. Zdrojem tohoto elektromagnetického záření je obvykle speciální rtuťová nízkotlaká zářivka, která je konstruována tak, aby vyzařovala ve spektru C, s vlnovou délkou světla 253,7 nm. Intenzita UVC záření těchto trubic ve vzdálenosti 1m od trubice je definována výrobcem Philips např. u typu : TUV 30W…………100 μW/cm2 TUV 15W………… 48 μW/cm2 Pro zničení mikroorganismů působením UVC záření je důležitá dávka ozáření, udávaná jako součin intenzity záření a času. Níže uvedená tabulka udává potřebné dávky ozáření pro 90% dezaktivaci (pro 99% dezaktivaci je požadovaná délka trojnásobná). Dávka ozáření UVC μW/sek/cm2 nutná pro 90% dezaktivaci mikroorganismů Mikroorganismy Dávka Mikroorganismy Dávka E. coli bakterie ve vzduchu 690 Streptococcus hemoluticus 2 160 E. coli bakterie ve vodě 5 400 Streptococcus lactus 6 150 Střevní streptokoky 4 000 Streptococcus viridans 2 000 Paratyfové bacily 3 200 Kvasnice Senný bacil 7 100 Pekařské droždí 3 900 Senný bacil spórový 12 000 Pivovarské kvasnice 3 300 Bakterie záškrtu 3 370 Droždí pro jemné pečivo 6 000 Bakterie břišního tyfu 2 140 Plísně Coli bakterie 3 000 Plíseň hlavičková spórová od 64 000 do 100 000 Micrococcus sphaeroides 10 000 Aspergillus amstelodami (maso) 66 000 Neisseria catarrhalis 4 400 Aspergillus flavus 60 000 Phytomonas tumefaciens 4 400 Aspergillus niger (pekařství) 132 000 Proteus vulgaris 2 640 Zelená houba (chladící zařízení) 60 000 Pseudomonas aeruginosa 5 500 Mucor mucedol (maso, tuk, chléb, sýr) 65 000 Pseudomonas fluorescens 3 500 Mucor racemosus A 17 000 S. typhimurium 8 000 Mucor racemosus B 17 000 Sarcina lutea 19 700 Penicillium digitatum 44 000 Seratia marcescens 2 420 Penicillium expansum 13 000 Bacili dysenterie 2 200 Penicillium chrysogenum (ovoce) 50 000 Spirillum rubrum 4 400 Penicillium roqueforti (sýry) 13 000 Staphylococcus albus 1 840 Scopulariopsis brevicaulis (sýry apod.) 80 000 Staphylococcus aureus 2 600 Pro dosažení potřebné dávky ozáření je tedy nutné určit čas svícení pro daný typ zářivky UVC tak, aby součin obou veličin, tj. intenzity a času byl vyšší, než udávaná hodnota dávky v tabulce. Příklad výpočtu pro box, kde osová vzdálenost od trubice nepřesáhne 1m a je požadována dezaktivace (90%) střevních streptokoků: požadována dávka je 4 000 μW/cm2 sec. Zářivka použitá v boxu je 30W, vyzařuje intenzitou 100 μW/cm2, potřebný čas se určí jako podíl: 4000/100 = 40 sec. Pro požadovanou 99% dezaktivaci mikroorganismů je nutno prodloužit čas na trojnásobek. Výrobci laminárních boxů obvykle doporučují před použitím boxu nechat svítit germicidní trubici 30min.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *