Dobry den, chtela bych se vas zeptat mam provozovnu pedikura – manikura. Muzete mi prosim napsat jake dezinfekcni prostredky bych mela pouzivat, jak nejlepe sterilizovat nastroje.Chtela by svou praci delat dobre a k tomu patri i strilizace. Dekuji

Dezinfekce a sterilizace nástrojů ve službách je řešena vyhláškou MZ ČR č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, a jejím § 51 – cituji, ať nemusíte složitě vyhledávat: § 51 odst. 2 h) očištění použitých nástrojů a pomůcek po každém spotřebiteli a jejich řádné omytí horkou vodou s přídavkem saponátu, osušení, dezinfekci a opláchnutí pitnou vodou, a pokud dojde k jejich znečištění biologickým materiálem, dezinfikování před čištěním dezinfekčním přípravkem s virucidním účinkem a poté mechanické očištění, i) použití sterilních nástrojů, kterými je prokazatelně porušována integrita kůže, (například depilační jehly, skalpely) pro každého spotřebitele; způsob sterilizace stanoví příloha č. 6 k této vyhlášce; provádění kontroly sterilizace dle požadavků prováděcího předpisu (tím je v současné době vyhláška MZ ČR č.195/2005 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče) j) používání pro každého spotřebitele čistých a dezinfikovaných umyvadel, vaniček nebo mís k umývání, k) zabezpečení, bez prodlení, použitých pomůcek pro jedno použití zdravotně nezávadným způsobem Obecně tedy je důležité používat dezinfekční prostředky tak, jak určuje výrobce, čili – které jsou výrobcem určeny na nástroje – k dezinfekci nástrojů a mají i virucidní (případně fungicidní) účinnost (na trhu je široká škála přípravků, jen dílčí příklady, nemůžeme jako hygienická stanice preferovat žádného výrobce – Sekusept pulver, Sekusept forte, Desident roztok, Mikasept Galen, Chiroseptol, Jodonal B atp.), důležité je střídaní přípravků vždy dle chemického složení aktivní účinné látky (nejméně po měsíci), abychom předcházeli rezistenci (odolnosti) mikrobů; na plochy a předměty zase namátkou Incidur spray, Desprej, Mikasept spray, Desam GK, Desam OX, ubrousky Incides N, Incidin liquid, Incidin extra N, Chloramin B, apod.) Důležité je řádně dezinfikovat a mechanicky čistit, tzn. při biologické kontaminaci nejprve dezinfikovat dezinfekčním přípravkem s virucidní účinností (např. Sekusept pulver 2% 1 hod. ponoření do roztoku; Sekusept aktiv 2% 15 min. ponoření do roztoku; Mikasept Galen 2% 15 min., Desident roztok apod.), dále pak běžný čistící postup (mechanická očista, oplach pitnou vodou, osušení, dezinfekce a konečný oplach pitnou vodou s osušením). Pokud není použitý nástroj biolog. kontaminován, stačí běžná dezinfekce i sprejovými přípravky určenými pro nástroje, např. Desident spray (není virucidní totiž). Chcete-li však mít jistotu, že máte všechny kovové nástroje po užití zbavené důkladně choroboplodných zárodků, je nejlépe sterilizovat. Sterilizátory ve službách řeší vyhláška 137/2004 Sb., výše uvedená, ve své příloze 6 (uvádím níže). Obecně můžete používat horkovzdušný či parní sterilizátor (jiné neuvádím pro vysokou cenovou relaci), horkovzdušné sterilizátory mohou být ve službách i malé stolní bez nucené cirkulace vzduchu, pozor – u přístrojů starších 10 let ode dne výroby je však nutno nechat dělat tzv. zkoušky účinnosti sterilizačního přístroje 2x do roka (po 6 měsících či po 100 cyklech), u přístrojů „mladších 10-ti let“ od výroby postačuje 1 zkouška účinnosti sterilizátoru za rok nebo po 200 cyklech – tyto přesné podmínky jsou uvedeny ve vyhlášce MZ ČR č. 195/2005 Sb. v příloze č. 3. Osoba provádějící sterilizaci si vede sterilizační deník, kde se zaznamenává každá sterilizace (druh sterilizovaného materiálu, parametry, datum, jméno a podpis osoby sterilizaci provádějící, včetně písemného vyhodnocení chemického testu sterilizace). Písemná dokumentace se archivuje minimálně 15 let.: Citace příl.6 vyhlášky č. 137/2004 Sb. Způsoby sterilizace a) Sterilizace vlhkým teplem v parních přístrojích je vhodná pro předměty z kovu, skla, porcelánu, keramiky, textilu, gumy, plastů a dalších materiálů, odolných k těmto parametrům sterilizace: ————————————————————— Teplota Tlak Přetlak Sterilizační expozice ————————————————————— st. C kPa bar kPa bar min ————————————————————— 121 205 2,05 105 1,05 20 ————————————————————— 134 304 3,04 204 2,04 10 ————————————————————— V přístrojích, kde se provádí vakuový a Bowie-Dick test a které dosahují ve fázi odvzdušňování podtlaku alespoň – 87 kPa, se nebalené kovové nástroje k okamžitému použití sterilizují při teplotě 134 st. C po dobu 4 minut. Tento způsob se nepoužívá v centrálních sterilizacích. V přístrojích, kde se automaticky provádí vakuový a Bowie-Dick test a které dosahují ve fázi odvzdušňování podtlaku alespoň – 87 kPa, lze při teplotě 134 st. C snížit expozici na 7 minut pro materiál v obalu. b) Horkovzdušná sterilizace se provádí v horkovzdušných sterilizátorech při následujících parametrech: —————————————– Teplota Sterilizační expozice (st. C) (min.) —————————————– 160 60 —————————————– 170 30 —————————————– 180 a více 20 —————————————– Při provádění sterilizace se postupuje podle návodu výrobce přístroje. Zpracovala: Dr. Jana Derková , oddělení hygieny obecné a komunální KHS Jmk v Brně Dne: 26.4..2006

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *