dodrý den, otázka zní je možně chem.test procesový lepit na vnitřní stranu víka kazety.děkuji Kratochvílová

Vyhl.č.195/2005 Sb. v příloze č.3, části V.2.b)2. uvádí, že procesové testy slouží k rozlišení materiálu připraveného ke sterilizaci a již vysterilizovaného. Tímto testem se označuje každý jednotkový obal. Umístění procesového testu na vnitří stranu víka kazety tedy postrádá logiku, protože ke kontrole, zda jde o materiál již sterilizovaný, by bylo třeba kazetu otevřít a tak znesterilnit obsah. Procesový test se umisťuje na jednotkový obal zvenčí. Ivan Kareš Dobrý den, procesový indikátor má sloužit pouze k rozlišení sterilizovaného a nesterilizovaného materiálu. Nejsnadněji se pak materiál rozpoznává podle vnějšího „označení“. Procesový indikátor reaguje změnou barvy již před dosažení účinných sterilizačních podmínek, takže nemá smysl podle takového indikátoru umístěného uvnitř posuzovat pravděpodobnou úspěšnost sterilizace. Norma ČSN EN ISO 15882:2004 v odst. 5.1 uvádí, že: „…procesní indikátory třídy 1 se obvykle umísťují na vnější stranu…, aby byly viditelné z vnějšístrany.“ Vzhledem k účelu těchto indikátorů také norma ČSN EN ISO 11140-1:2006 nepožaduje uvádět číselné parametry těchto indikátorů, neboť parametry (teplota ,čas) při nichž indikátor mění barvu nejsou dostatečné pro hodńocení proběhlého sterilizačního procesu jako úspěšného. (Samozřejmě indikátor musí reagovat také na přítomnost syté vodní páry.) Ing. Václav ŠEFRNA MEDPLAN spol. s r.o.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *