Program XV.mezinárodní konference Nemocniční hygiena – Brno 2006

19. – 20.4.2006, Kongresové centrum BVV, Brno, Česká repubika

Sál A

STŘEDA – 19.4.2006

I.

9:30 – 10:30

Zahájení a úvodní odborné příspěvky
MUDr.Burian Jan, ředitel FN Brno
Prof.MUDr.Žaloudík Jan,CSc., děkan LF MU
MUDr.Vít Michael CSc., hlavní hygienik ČR
Pavlicová J., Presidium České asociace sester

Kolářová M, nemocniční hygienici SFN, Príkazský V., SZÚ Praha : Poskytování zdravotní péče a prevence; pilotní prevalenční studie nemocničních nákaz ve fakultních nemocnicích v ČR
Pálková I., FN Brno: Hygiena a intenzivní péče – minimální technické a personální vybavení

10:30 – 11:00

Přestávka
Rozdělení programu do sekcí a do sálů A + B

Sál A

STŘEDA – 19.4.2006

II.

11:00 – 12:30

Kratochvílová J., FN USA v Brně: Analýza nemocničních nákaz na oddělení resuscitační péče
Černý V., FN Hradec Králové: Prevalence těžké sepse v ČR
Fedora M., FN Brno: Klasifikace nemocničních infekcí v intenzivní péči
Endres John, Halle SRN: The ICU-associated hygiene regime
Ševčík P., Ševčíková A., FN Brno: Sepse v souvislosti s kanylacemi žil v intenzivní péči
Boledovičová J., SZU Bratislava: Nozokomiálne sepsy v SR
Šrámová H., FN Motol : Riziko výskytu nemocničních nákaz u žilních vstupů

12:30 – 13:30

Oběd

III..

13:30 – 15:00

Polanecký V., KHS Praha: Respirační infekce na JIP
Schwanhaeuser K., LF MU: Postoperative infections and their influence on delay
in hospital discharge
Kolářová M., Hanslianová M., Ševčíková A., FN Brno, Růžičková V., Pantůček R., Doškař J.,
PřF MU : Molekulární diagnostika a epidemiologie MRSA ,
Hasalová Z., Všetečková P., FN Brno: Bariérová péče o pacienty s polyrezistentními kmeny
Brtníková V.: FN Olomouc: Ošetřování pacienta na klinice ARO ve FN Olomouc
Pokorná R., Janotová M., Nemocnice Na Homolce Praha: Hygienicko-epidemiologický režim v ošetřovatelském procesu
Šípová I., Chmelík J., České Budějovice, Jirouš J., FN Plzeň: Izolační režimy a bariérová opatření

15:00 – 15:30

Přestávka

IV.

15:30 – 16:30

Marounková J., FN Brno: Role rodiče v nemocnici
Bobál´ J., Lučenec: Odlišnosti hygienického režimu na oddeleniach geriatrických LDCH
Bukovský L.,: Bochemie: Legislativní změny v oblasti dezinfekce
Mičudová E., FN Brno: Směšovače dezinfekce – přínos nebo komplikace
Havlíček P., Bode: Nové trendy v dezinfekci

Sál A

ČTVRTEK – 20.4.2006

V.

9:00 – 10:30

Kohoutová J., Čiklová L.,: Metodika sledování a evidence NN ve FNO
Pokorná R.,: Nemocnice Na Homolce: Hygiena rukou v prevenci nemocničních nákaz
Paprčková L., Paloušková H., LF MU: Kontaminácia počítačov v zdravotníckych zariadeniach
Míčková E., FN Hradec Králové: Poranění zdravotníků ostrými předměty – výsledek roční aktivní surveilance ve FN Hradec Králové
Zelenková J., KHS Praha: Sterilizace a „resterilizace jednorázových pomůcek „ v ČR

10:30 – 11:00

Přestávka

VI.

11:00 – 12:30

Klánová K., SZÚ Praha: Mikrobiální kvalita ovzduší v nemocničním prostředí
Kohoutová J., Stropková J., Páleníčková I., Čiklová L., FN Olomouc: Sledování mikrobiální kontaminace ovzduší na operačních sálech
Vrbík P., KHS Brno: Osvětlení na JIP
Trnková M., ZÚ Brno: Vybrané mikroklimatické ukazatele ve vztahu k ohrožení zdraví pacientů
Holá V., Trnková M., LF MU: Biofilmy v nemocničním prostředí
Kocmoud Z., ZÚ se sídlem České Budějovicích, Vozobulová K., Oberreiterová I., KHS Jihočeského kraje

12:30 – 13:30

Oběd

Sál B

STŘEDA – 19.4.2006

VII.

10:40 – 12:00

CSS – zahájení – místopředseda
– předseda – aktuální slovo k situaci CSS,
Nové Vademecum sterilizace, web CSS
Všetečková P. – Dezinfekce a sterilizace – co by měl vědět každý zdravotník
Matušková Z. – Zdravotnické prostředky – laboratorní kontrola deklarované sterility a bioburden
Šefrna V. – Kontrolní systémy průniku páry
Kvapilík J. – Čistá pára na sterilizaci

12:00 – 13:00

Oběd

VIII.

13:00 – 15:00

Holba R. – Validace mycích a dezinfekčních automatů
Janů R. – Předsterilizační příprava a sterilizace v ambulantní praxi /video prezentace Itálie 2005/
Delespierre R. – High level detergents –Vysoce účinné detergenty
Pěničková S. – Nové výrobky pro kontrolu sterilizačních a mycích procesů v nabídce BAG Med. AG.

15:00 – 15:20

Přestávka

IX.

15:20 – 16:30

Tomková D., Tichopádová D. – Obalový materiál Tyvek 4057 B
Nováková M. – Kontejnery Wagner
Davidová L. – Statistika a zkušenosti z vyšetřování a kontrol sterilizace akreditovanou laboratoří
Ježková D. – Systém vzdělávání sanitářů dle platné legislativy

Sál B

ČTVRTEK – 20.4.2006

X.

9:00 – 10:00

Táborský P. – Předsterilizační příprava a ošetření nástrojů z pohledu výrobce
Iberlová J. – Problematika jednorázových pomůcek
Tilchertová V., Holub M. – Přínos se zavedením jednorázových chirurgických roušek

10:00 – 10:20

Přestávka

XI.

10:20 – 12:15

Benešová V., Preininger M. – Zavedení systému MEDIX na oddělení centrální sterilizace a jeho začlenění do informační struktury Nemocnice Na Homolce
Szável K. – Sterilizace zdravotnických prostředků – využití v praxi
Munteanu A. – Regionální centrální sterilizace – zajímavá alternativa obnovy zastaralých provozů CS nemocnic
Kováčová J. – Legislativní požadavky a normy ve sterilizaci se zaměřením na obalové materiály
Mičík P. – Obalové materiály pro sterilizaci
Haládik G. – Zpracování operačního prádla z mikrovlákna na odd. CS pro potřeby COS
Šudřich B. – Zajištění sterilizace a dezinfekce ve zdravotnických zařízeních a aktivity CSS v této oblasti

12:15 – 13:00

Oběd – Závěr konference

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *