Prosím poraďte mi kde mohu najít, jaké jsou hygienické požadavky pro balení cukrovinek. děkuji Bachová, Plzeň

Dobrý den, pro obalové materiály platí vyhláška č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění pozdějších předpisů a Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 1935/2004, o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a o zrušení směrnic 80/590/EHS a 89/109/EHS. Hygienické požadavky, které je třeba dodržovat při balení cukrovinek vyplývají z nařízení (ES) č.852/2004 o hygieně potravin,nařízení (ES) č.178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin. Pro pracovní prostředí platí Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů. Podmínky provozování činností epidemiologicky závažných jsou uvedeny v § 19 až § 21 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. MVDr. Eva Chomoucká

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *